Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 7.

Euntes ergo docete omnes gentes,
baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,
docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28, 19-20)

Św. Jan Bosko pragnął, aby – zgodnie z poleceniem Pana Jezusa – Ewangelia docierała do wszystkich narodów. Dlatego już za swojego życia wysyłał misjonarzy w różne strony świata, aby głosili Ewangelię, uświęcali ludzi przez udzielanie Sakramentów świętych i organizowali dzieła wychowawcze. Działalność misyjną Ksiądz Bosko pozostawił salezjanom jako istotny rys ich życia i działalności. Dzisiaj salezjanie realizują Chrystusową misję na wszystkich kontynentach.

Garść informacji:

Missioni Don Bosco – portal wielojęzyczny

Salezjański Ośrodek Misyjny

Salezjański Wolontariat Misyjny

* * *

Modlitwa.
Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami święty Janie Bosko,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

* * *

źródło: Sacerdos Hyacinthus
.