Victory
171

Bůh nám v Ježíši dal největší dar

Ježíš je Spasitel světa, to si připomínáme o Vánocích. Bůh nám v Něm dal největší dar, odpuštění hříchů, spásu a věčný život, proto si v den Ježíšova narození dáváme dárečky a spojujeme je s Ježíškem. Je ale také třeba ten největší dar, kterým je On sám, přijmout. Stačí Mu upřímně ve svém srdci dát svůj hřích a povědět: „Ježíši, přijímám Tě za svého Spasitele.“