apredsasatoci
Marián Gašpar to asi zdieľal, ale ten človek vo videu sa volá Milan Kováčik a mladá slečna Natália Grunzova.
Obidvaja veľmi šikovní ľudia. Aj vyznávajú Pána Ježiša. Akurát mi nesedí, že hlasajú, že démoni v dávnych časoch obcovali so svetskými zenami a mali spolu deti. Ako môže obcovat démon, ktorý nemá telo?
Asi sú protestanti.
Libor Halik
Ok, opravím to jméno z Gašpar na Kováčik