32:33
Clicks1.7K
ľubica
12
"12 messages given to Padre Pio by Jesus about the end of the world. 12 posolstiev daných sv. Pátrovi Piovi Ježišom o konci sveta. Nemnohí vedia, že páter Pio mal medzi mnohými darmi i jeden veľmi …More
"12 messages given to Padre Pio by Jesus about the end of the world.

12 posolstiev daných sv. Pátrovi Piovi Ježišom o konci sveta.

Nemnohí vedia, že páter Pio mal medzi mnohými darmi i jeden veľmi špeciálny, dar proroctva a samotný Pán Ježiš Kristus s ním komunikoval, a v liste z 1959 adresovanom jeho nadriadenému, páter Pio rozpráva o zjavení, ktoré mu dal Ježiš o konci sveta.

List, ktorý pripisujú pátrovi Piovi, je dosť dlhý, plný odkazov, takže vezmeme len výber s 12 odkazmi, prevzatými z knihy Renza Bascheru "I grandi profeti".

1. Svet kráča v ruinách. Ľudia zanechali správnu cestu, aby putovali na cestách, ktoré končia v púšti násilia… ak nebudú piť zo zdroja pokory, dobročinnosti a lásky, bude to katastrofa.

2. Prídu hrozné veci. Už viac sa nemôžem prihovárať za ľudí. Božská zbožnosť sa skončí. Človek bol stvorený milovať život, a skončil ničením života…

3. Keď bol svet zverený človeku, bol záhradou. Človek ho zmenil na ovzdušie plné jedov. Teraz nič neslúži k očisťovaniu domu človeka. Hlboká práca je nevyhnutná, ktorá môže prísť len z neba.

4. Pripravte sa žiť 3 dni v úplnej tme. Tieto tri dni sú veľmi blízko… A v týchto dňoch zostanú ako mŕtvi, bez jedenia či pitia. Potom sa vráti svetlo. Ale mnohí ľudia ho už viac neuvidia.

5. Mnohí ľudia uniknú vydesení. Bude to beh bez cieľa. Oni povedia, že spása je na východe; a ľudia pobežia k východu, ale spadnú z útesu. Povedia, že spása je na západe; a ľudia pobežia k západu, ale padnú do pece.

6. Zem sa bude chvieť a bude veľká panika… Zem je chorá. Zemetrasenie bude ako had: všade ho budú cítiť plížiť sa. A mnohé kamene padnú. A mnohí ľudia zahynú.

7. Podobáte sa mravcom, pretože príde čas, keď ľudia budú bezohľadní pre kúsok chleba. Podniky budú vyrabované, zaútočia na skladiská a zničia ich. Chudobným bude ten, kto v tých temných dňoch bude bez sviečky, bez pohára vody a bez nevyhnutného počas troch mesiacov.

8. Nejaká krajina zmizne … veľká krajina. Navždy bude vymazaná z geografických máp … A s ňou i dejiny, bohatstvo a ľudia budú ťahaní do bahna.

9. Láska človeka k človeku sa stala prázdnym slovom. Ako môžete očakávať od Ježiša, že vás bude milovať, ak nemilujete ani len tých, ktorí jedia pri vašom vlastnom stole? … hnev Boží nebude odpustený ľuďom poznania, ale ľuďom srdca.

10. Som zúfalý … neviem čo mám urobiť pre ľudstvo, aby sa kajalo. Ak pokračujete na tejto ceste, obrovský Boží hnev bude rozpútaný ako obrovský blesk hromu.

11. Meteorit dopadne na Zem a všetko zažiari. Bude to pohroma, omnoho horšia ako vojna. Mnohé veci budú zrušené. A toto bude jedno zo znamení …

12. Ľudia zažijú tragickú skúsenosť. Mnohí budú premožení touto riekou, mnohí budú spálení ohňom, mnohí budú pochovaní jedmi … Ale Ja zostanem blízko k čistému srdcu.

Naozaj na zamyslenie a meditáciu, ale kedy sa tento deň stane? Kľúč je v rovnakej Biblii, 2. list Petrov 3, 2-13: "A buďte všímaví, pretože Pán príde ako zlodej …"

Prosím zdieľajte toto pre záchranu nejakej duše.
(prevzaté zo stránky francismary.com/Jesus-messages-Padre-Pio/ )

TradCatKnight Radio, "12 messages given to Padre Pio by Jesus about the end of the world
Talk given 7-3-18 (apex 30 minutes)
VISIT TRADCATKNIGHT.BLOGSPOT.COM DAILY!

tradcatknight.org/donate-3/

PODCAST: soundcloud.com/…n-to-padre-pio-by-jesus-about-the-end-of-the-world
dyk
Izaijáš 66,15 :

"Pán pride v ohni."
Pavel Vandas shares this
1K
12. vzkazů od otce Pia zjevených mu Ježíšem