Clicks65.4K
Inka
26

♥ ♥ Modlitwa do Dwóch Serc Miłości ♥ ♥

♥ ♥ Modlitwa do Dwóch Serc Miłości to jeden podarunek nieskończonej Boskiej Miłości dla całego świata, Modlitwa nowego czasu, czasu władzy Bożej Miłości dwóch serc Jezusa i Maryi na zawsze zjednoczonych ze sobą w Miłości

♥ ♥ MODLITWA DO SERC PEŁNYCH MIŁOŚCI ♥ ♥
Jezu! Maryjo! Kocham Was! Okażcie nam Swoje miłosierdzie.
Ratujcie wszystkie dusze. Amen.

O! Serca Pełne Miłości!
O! Serca na zawsze miłością złączone! Uczyńcie mnie zdolnym
Do miłowania Was zawsze i nieustannie. Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.
Serce Jezusa!
Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie
Stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości. Weź mnie i posłuż się mną według
Twego upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie. Amen.
O! Jezu, czysta i święta Miłości! Przeszyj mnie Twoimi strzałami
i zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca Twojej Matki .
Niepokalane Serce Maryi!
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!
O! Serca Pełne Miłości! Obdarzcie mnie miłością życiem i zbawieniem. Amen,
O! Jezu! O! Maryjo! Jesteście Sercami Miłości!
Kocham Was i Wam oddaję się całkowicie. Amen.
O! Serca Pełne Miłości! Przyjmijcie mnie, Wam oddaję serce moje! Amen

Ta modlitwa powinna być odmawiana o godzinie: 06:00, 12:00, 18:00 (po modlitwie
"Anioł Pański" ) i o godzinie 16:00 na zakończenie "Godziny śmierci Jezusa".
Iprimatur: Poznań, dnia 29 kwietnia 2000r. L. dz. 2328/2000 Ks. Bp. Marek Jędraszewski
- Wikariusz Generalny

Więcej informacji o modlitwie i zjednoczeniu
Ta modlitwa jest objawieniem nieskończonej Miłości Boga w
Świętym Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi. To jest modlitwa nowego czasu Panowania Miłości Bożej. Pan mówi: "Ja sam jestem tą
Modlitwą. Uczę, wszystkich tą modlitwę odmawiać, w szczególności o
6,12,16 godzinie, przy komunii Św. i podczas Świętej Godziny i w czasie
czuwania przy Grobie Pańskim. Przetłumacz ją na różne języki i w różnych kulturach świata rozprzestrzeniaj ją, rozlewaj ją jak deszcz, pozwól jej jak promienie słoneczne świecić, wszędzie w świecie". Katolickie Zjednoczenie Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi Jest przez
Kościół uznane. W jego skład wchodzą: księża, siostry zakonne, zakonnicy i pracownicy świeccy. Ono istnieje w celu utworzenia Panowania Miłości Bożej i dla rozprzestrzenienia uwielbienia Dwóch
Serc Miłości. Ono powstało z miłości Boga i służy największemu
Ubóstwieniu i czci Boga i dla dobra Kościoła, podczas gdy ono biednym, chorym i potrzebującym pomaga i ma wpływ na rozwój i ewangelizację ludzkości przez co wszystkie Dusze będą uratowane.

Zrodlo: Ojciec Montfort Okaa (SHL)
montfort.ovh.org/index.php

Ps.
W dniach 22.06. –24.06 w Kosciele Maria vom Siege w Wiedniu odbyly sie rekolekcje prowadzone przez Ojca Monfort,a Okaa SHL. Poniewaz uczestniczylam w tych rekolekcjach przedstawiam jego prosbe:
Ojciec Montfort Okaa (SHL) założyciel klasztorów "Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi
" w Niemczech i Nigerii, poszukuje ludzi o dobrym sercu, którzy by podarowali dom w Polsce z przeznaczeniem na klasztor dla sióstr polskich.
Kontakt w Polsce 0048 846713782
Kontakt w Niemczech 0049 61011477

dzwonić po 21:00
Adres e-mail: artursok@tlen.pl
strona internetowa zakonu "Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi" www.twoheartsoflove.de/index2.html
PiotrM
To dla was kochani: Pod filmem zajrzeć do opisu:

www.youtube.com/watch
Kama320 shares this
65.4K
Modlitwa dwóch serc
tatranec
Nawrocka Henryka shares this
65.4K
Henryka Nawrocka
Tina 13
O! Jezu! O! Maryjo! Jesteście Sercami Miłości!
Kocham Was i Wam oddaję się całkowicie. Amen.
O! Serca Pełne Miłości! Przyjmijcie mnie, Wam oddaję serce moje!
Slawek
"Po Mnie moja Matka - arcydzieło Trójcy Świętej - posiada miłość bez miary. Zjednoczyła się Ona ze mną w Tajemnicy Wcielenia i w Tajemnicy Krzyża. Musi więc być złączona ze Mną w Tajemnicy Mszy św., która jest jedno z Tajemnicą Krzyża, choć nie jest krwawa."

TAJEMNICA KRZYŻA -OFIAROWANIE SIĘ MARYI RAZEM Z BARANKIEM
28.07.1975 r.
Don Ottavio:
Jaki jest udział Najświętszej Maryi Panny w …More
"Po Mnie moja Matka - arcydzieło Trójcy Świętej - posiada miłość bez miary. Zjednoczyła się Ona ze mną w Tajemnicy Wcielenia i w Tajemnicy Krzyża. Musi więc być złączona ze Mną w Tajemnicy Mszy św., która jest jedno z Tajemnicą Krzyża, choć nie jest krwawa."

TAJEMNICA KRZYŻA -OFIAROWANIE SIĘ MARYI RAZEM Z BARANKIEM
28.07.1975 r.
Don Ottavio:
Jaki jest udział Najświętszej Maryi Panny w Tajemnicy Krzyża? Jezus:
Udział Mojej Matki w Tajemnicy Krzyża jest jedyny w historii rodzaju ludzkiego jak też w historii Nieba.
Moja Matka, jedyna pośród wszystkich kobiet uczestniczy prawdziwie w Moim kapłaństwie. Znała dobrze Pismo Święte - Starego Testamentu. Oświecona obficie przez Ducha Świętego, przyjmując macierzyństwo Boże, wiedziała dobrze, co Ją czeka. Zresztą, stary Symeon uprzedził Ją wyraźnie: “Serce Twe przebije miecz".
Matka Moja przechowywała w swym Sercu to straszne proroctwo dla Niej tak jasne i przejrzyste. Było ono jakby cięciem, które przebiło Jej Serce na całe życie.
Matka Moja miała więc naprawdę udział w Moim kapłaństwie i to nie tylko w sposób tych, którzy są ochrzczeni i bierzmowani, ani też w znaczeniu materialnym, lecz w sposób inny i jeszcze głębszy od tego, kto otrzymał Sakrament kapłaństwa.
Matka Moja uczestniczyła i ma prawdziwy udział w Moim kapłaństwie, w tym znaczeniu, że na Kalwarii złożyła Ojcu ofiarę czystą i świętą. Baranka Bożego, Jego Syna i ofiarowała się z Nim sama.
Jest więc Ona również zadość czynną ofiarą za grzechy ludzi.
Swą obecnością, swym przyzwoleniem i współudziałem, Maryja nie tylko brała udział, lecz - ze swym Boskim Synem - była prawdziwie promotorką dramatu Odkupienia, który stał się ośrodkiem historii rodzaju ludzkiego. Przez to podwójne ofiarowanie, odnawiające się w każdej Mszy świętej, dokonuje się czyn dzięki któremu kapłan jest naprawdę kapłanem. Nigdy bowiem kapłan nie jest na tyle kapłanem Jak wtedy gdy, w zjednoczeniu ze Mną ofiaruje Mnie i siebie Memu Ojcu.
Dlatego Matka Moja jest Współodkupicielką.
Aby dokonać tej ofiary. Matka Moja musiała wyniszczyć się całkowicie. Ofiara wyniszcza się i pożywa sieją. Najświętsza ze wszystkich Matek, musiała wyniszczyć swe Serce. Musiała złożyć w ofierze wszelkie uczucia. Musiała i chciała powtórzyć swe “Fiat". Toteż jak Jezus i z Jezusem powiedziała: “ Ojcze, nie Moja, ale Twoja wola niechaj się stanie ".
MARYJA ŻYJE W KOMUNII DOSKONAŁEJ Z JEZUSEM (ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KAPŁANÓW)
Jezus: Ze swej natury miłość dąży do zjednoczenia z prawem nadprzyrodzonym. Ja, Bóg Wszechmocny, mogę wszystko: mogę ukoić Moje gorące pragnienie miłości oddając się wam całkowicie, by być z wami jedną rzeczą, tak jak jestem jedno z Ojcem i Duchem Św. Jesteśmy Trzej w Jedności, właśnie na zasadzie tego prawa miłości.
Po Mnie moja Matka - arcydzieło Trójcy Świętej - posiada miłość bez miary. Zjednoczyła się Ona ze mną w Tajemnicy Wcielenia i w Tajemnicy Krzyża. Musi więc być złączona ze Mną w Tajemnicy Mszy św., która jest jedno z Tajemnicą Krzyża, choć nie jest krwawa.
Synu, jeśli miłość doprowadziła Mnie do złączenia się z wami w Tajemnicy Eucharystii, to tym bardziej każe Mi też łączyć się z Moją Matką w komunii doskonałej, jedynej w całej historii ludzkości. Potwierdzam, że Maryja żyje Mną, moją Boską Naturą, tak jak Ja żyję Jej ludzką naturą. Jest więc rzeczą słuszną, by tam, gdzie Ja jestem, Maryja była również obecna. Jest to nawet potrzebą natury i miłości.
Moja Matka nie tylko przyjęła Ofiarę Krzyżową, dokonaną w określonej chwili historii, lecz przyjęła także Ofiarę Krzyżową w całej jej rozciągłości w czasie. Miłość Jej nie byłaby doskonała, gdyby tak nie było. Toteż Jej obecność w Mszy św. jest zupełnie rzeczywistą, tak jak na Kalwarii. Jest też bardzo oczywista ofiara Jej dana Ojcu, razem ze Mną - z Moją Ofiarą,
Jest bardzo rzeczywiste jej fiat na Kalwarii, jak i przy ołtarzu, na odpuszczenie waszych grzechów. Gdyby tak nie było, Maryja nie byłaby Współodkupicielką.
Maryja - Współodkupicielką była, jest i będzie razem ze Mną w doskonałej komunii (jedności), tak jak Ja będę w komunii z wami w wieczności.

Jesteśmy złączeni teraz przez Tajemnice wiary z tymi, którzy wierzą i żyją tym.
W wieczności złączymy się komunią doskonałą we wzajemnym oddaniu Moim i waszym, w chwale Niebieskiej.

✍️ DON OTTAVIO MICHELINI - ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KAPŁANÓW
Inka
Zjednoczenie Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi Jest przez Kościół uznane.
Iprimatur modlitwy :
Poznań, dnia 29 kwietnia 2000r. L. dz. 2328/2000 Ks. Bp. Marek Jędraszewski - Wikariusz Generalny
Aneta Szypulska
Kocham całym sercem , uwielbiam całą duszą i ofiaruje się razem z Tobą Jezu i Maryjo przez moje bolesne cierpienia za kościół