Clicks16
vi.news

Linh mục bị đình chỉ vì tham gia điệu nhảy dị giáo (Video)

Giám mục Bafoussam Dieudonné Watio, 74 tuổi, Cameroon, đã đình chỉ vào ngày 15 tháng 6 Cha André Marie Kengne vì đã tham gia một nghi lễ Bamiléké.

Điệu nhảy truy hoàn này được thực hiện bởi những người đàn ông bán khỏa thân và liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên. Nó rất không phù hợp với một linh mục.

Kengne đã được tấn phong năm 1997 và hoàn thành bằng tiến sĩ thần học luân lý năm 2005 tại Đại học Roman Lateran ở Rome về "Những thách thức của toàn cầu hóa đối với công bằng xã hội: Trường hợp của Cameroon".

Vào tháng 7 năm 2015, Giám mục Watio đã bổ nhiệm ông làm Hiệu trưởng Học viện Công giáo Bafoussam (cho đến năm 2019). Trước khi ông giảng dạy đạo đức tại Đại Chủng viện Paul VI của Đại học Douala và tại Đại học Công giáo Douala Saint Jerome.

#newsVhjbjhkzst