dyk
Bez pokánia - spovede, bez modlitby, bez lásky, zbytočne sa snažia vzoprieť tejto psychopatickej mašinérii. Boh ich môže poraziť i bez tých rečí. Sám a bez pomoci človeka.
V protokoloch stojí:
"Zoberieme im zo srdca Boha."
Keďže sa deje to, čo sa deje, tak sa im to asi podarilo. Človek si nedal pozor na ten najväčší poklad, aký pod slnkom má, Boha v srdci, a tak teraz zažije pred večným zatratením …More
Bez pokánia - spovede, bez modlitby, bez lásky, zbytočne sa snažia vzoprieť tejto psychopatickej mašinérii. Boh ich môže poraziť i bez tých rečí. Sám a bez pomoci človeka.

V protokoloch stojí:
"Zoberieme im zo srdca Boha."

Keďže sa deje to, čo sa deje, tak sa im to asi podarilo. Človek si nedal pozor na ten najväčší poklad, aký pod slnkom má, Boha v srdci, a tak teraz zažije pred večným zatratením ešte aj peklo na zemi.
Ale toto nečaká iba Ameriku a Európu. Toto postihne každého, čo nerobí pokánie a neoslavuje Boha za jeho činy mohutné a neoslavujú HO preto, lebo "majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú", lebo ináč by videli a počuli, že bez Boha nič nezmôžu.

Tak je to. Preto beriem dosť s rezervou takéto videá. Beriem ich len ako informatívny kanál o situácii.

Je evidentné, že terajšia situácia s národmi nič nerobí, lebo kostoly sú prázdne a ľudia nehľadajú ochranu a pomoc u Ježiša.
apredsasatoci
Kto vás ustanovil?!🥱