Clicks684
CÓRKA MARYI

JEZUS: Modlitwy mogą zapobiec planowanym okrucieństwom, popychającym do użycia bomb atomowych

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 29 maja 2012 roku, godz. 17.42

Moja szczerze umiłowana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić w tym czasie Moje święte Słowo. Ci wybrani do tej trudnej misji – zapewnienia, że dusze wszystkich ludzi zostaną przygotowane na Moje Powtórne Przyjście – są pouczani, aby wołać do świata.

Będą wkrótce nakłaniać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy będą cierpieć w nadchodzących wojnach. Bliski jest czas, gdy wojny wybuchną i wiele niewinnych dusz będzie ofiarami tego przepełnionego nienawiścią terroru wobec dzieci Bożych. W tych wojnach wielu będzie rozproszonych w różnych kierunkach, a na Bliskim Wschodzie dojdzie do wielkiego zamieszania.

Tak wiele małych wojen się nasili. Tak wiele stron rozproszonych na początku we wszystkich kierunkach połączy się jedynie w małą liczbę stron. Wtedy zaangażują się większe armie i dołączy się wiele narodów. Jak mocno płyną Moje Łzy z powodu tego strasznego zła spowodowanego wpływem szatana, który chce zabić tak wielu ludzi, jak to możliwe, i to możliwie najszybciej. Módlcie się, aby te wojny zostały osłabione. Módlcie się, aby dzieci Boże dzięki swoim modlitwom zapobiegły planowanym okrucieństwom, popychającym do użycia bomb atomowych.

Moja najdroższa córko, szatan uczyni w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby przekonać Kościół katolicki do potępienia ciebie i do ogłoszenia tych Orędzi za herezję.
Musicie ignorować te ataki. Wszyscy ci, którzy podążają za Moim Nauczaniem, muszą jedynie podążać za swoim sercem, bo wtedy będzie im łatwo rozpoznać prawdę.

Jeśli Moi prorocy nie otrzymaliby Łask z Nieba, aby wytrzymać takie prześladowania, to Moje święte Słowo, Moje wskazania dla przygotowania wszystkich dzieci Bożych na Moje Powtórne Przyjście, nie zostałyby usłyszane. Gdyby nie ta nieustępliwa wytrwałość wszystkich Bożych proroków i Bożych posłańców od początku czasu, to dzieci Boże pozostałyby nieświadome.

Gdy zostaje wam dana wiedza, Moi najdrożsi wyznawcy, nigdy nie możecie się lękać, bo podążacie drogą prowadzącą do Życia Wiecznego. Żadna inna droga, niezależnie od wspaniałych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną was ku ziemskim pułapkom, nie doprowadzi was do Mnie. Bo jeśli, albo kiedy, zaczną się pojawiać kłamstwa o Mojej Najświętszej Eucharystii, musicie być dzielni, i odejdźcie.

Módlcie się o siłę, zdecydowanie i odwagę, by podążyć za Mną ostatnią drogą do zbawienia.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com

__________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Szatan będzie was przekonywał, że Moje Orędzia pochodzą od niego

JEZUS: Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą armię przeciwko antychrystowi

JEZUS: Chciałbym podziękować tym z was, którzy hojnie poświęcają swój czas na propagowanie i rozpowszechnianie Moich Orędzi

_________________________________________________