Clicks357
Stylita
6

Boží slovo na den 26.11. A.D. 2021

Ježíš pověděl (svým učedníkům) toto přirovnání: „Podívejte se na fíkovník a všechny ostatní stromy: když vidíte, že už pučí, sami poznáváte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“
Lk 21,29-33
Stylita
Být blízko anebo daleko od Boha,
závisí od samotného člověka,
protože Bůh je všudypřítomný.
+
Do ráje přichází ten, kdo po každém padnutí vstává a jde dále.
+
Dnes jsi bohatý, zítra chudý,
dnes jsi zdráv a zítra nemocen,
dnes veselý, zítra smutný,
dnes jsi ve slávě, zítra v ponížení,
dnes mlád a zítra stár,
dnes jsi na trůnu a zítra v hrobu.
Nepovyšuj se, ale raději překonávej pýchu.
+
Bůh nezan…More
Být blízko anebo daleko od Boha,
závisí od samotného člověka,
protože Bůh je všudypřítomný.
+
Do ráje přichází ten, kdo po každém padnutí vstává a jde dále.
+
Dnes jsi bohatý, zítra chudý,
dnes jsi zdráv a zítra nemocen,
dnes veselý, zítra smutný,
dnes jsi ve slávě, zítra v ponížení,
dnes mlád a zítra stár,
dnes jsi na trůnu a zítra v hrobu.
Nepovyšuj se, ale raději překonávej pýchu.
+
Bůh nezanechává lidi navždy v neštěstí, aby se nestali slabými a ani navždy v štěstí, aby se nestali lehkovážnými, ale různými způsoby, uspořádává jejich spásu.
+
Jestliže jsi přišel do Církve hledat svaté lidi, tak jsi udělal chybu.
Jestliže jsi sem přišel hledat Boha,
tak jsi učinil správnou volbu.
+
Ať už bys byl kdekoli, modli se.
Ty jsi chrám Boží, nehledej místo.
+
Nemysli na množství svých hříchů,
ale vzpomeň na nekonečnou Boží dobrotu.
Nemoci jsou velké, ale Lékař je větší.
Bouře je silná, ale Kormidelník je moudrý.
Duše jsou dovedeny do zoufalství,
ale jsou způsoby a prostředky proti zoufalství.
Není ničeho, co by mohlo zvítězit a přemoci Jeho milosrdenství.
+
Jsi hněvivý? Buď takovým ve vztahu ke svým hříchům, bij svoji duši, bičuj své svědomí, buď přísným soudcem a hrozným katem svých vlastních hříchů. A nyní hleď na užitek hněvu, proto jej i Bůh v nás vložil.
+
Neříkej mi tedy, že tady ten je „uprchlík a zloděj a vůbec člověk naplněný nekonečným zlem“, nebo že je „chudý a líný, budižkničemu a že nestojí za naši pozornost“, ale věz, že také za něj Kristus zemřel, a tobě stačí, že ti byla dána příležitost se o něj postarat.
+
Nevěřící obrací na víru ani ne tak zázraky, jako spíše život křesťanů. A tento život neučiní krásnějším nic jiného než láska. Ty, kteří činí zázraky a znamení, nazývají nevěřící často podvodníky, ale čistý život nemohou nijak napadnout. Na druhou stranu ale nic tak silně nepohoršuje jako právě hřích. Vždyť když nevěřící uvidí, jak ti, kterým bylo uloženo milovat i nepřátele, závidí, kradou, jsou lakomí a zasévají nenávist, nazve ty zákony planými řečmi. Když uvidí, jak se křesťan bojí smrti, kdo uvěří jeho slovům o nesmrtelnosti? Když uvidí, jak se rveme k moci a otročíme svým vášním, tím spíše se bude držet svých bludů a nebude si o nás myslet nic velikého.
Sv. Jan Zlatoústý
U.S.C.A.E.
Jeho slová sa naozaj nepominú jedno ubezpečenie je doslova večné a to je že nepremôžu lebo Cirkev víťazná je na večné veky
U.S.C.A.E.
Zedad Z
Hory a vrchy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Vše, co na zemi roste, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.

Prameny, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Moře a řeky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Velké i malé ryby, které plují ve vodě, velebete Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všichni nebeští ptáci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všech…More
Hory a vrchy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Vše, co na zemi roste, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.

Prameny, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Moře a řeky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Velké i malé ryby, které plují ve vodě, velebete Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všichni nebeští ptáci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
U.S.C.A.E.
26. novembra

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 30-31).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Bernarda, opáta (Sermo III, 10): Anjel si pozorne všíma Pannu a ľahko si môže domyslieť, o čom premýšľa vo svojom vnútri. Potešuje ju, keďže je ustráchaná a do jej pochybností vnáša istotu, volá ju familiárne po mene a dobrotivo …More
26. novembra

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 30-31).

Čítanie z rečí nášho otca, svätého Bernarda, opáta (Sermo III, 10): Anjel si pozorne všíma Pannu a ľahko si môže domyslieť, o čom premýšľa vo svojom vnútri. Potešuje ju, keďže je ustráchaná a do jej pochybností vnáša istotu, volá ju familiárne po mene a dobrotivo sa ju usiluje presvedčiť, aby sa nebála: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Tu nie je žiadne klamstvo, nič falošné tu nenájdeš. Neboj sa žiadneho podvodu, žiadnej pasce. Nie som človek, som duch. Som posol Boha, nie satana. Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Keby si len vedela, ako veľmi sa tvoja pokora páči Najvyššiemu, aká si vznešená v jeho očiach, nebola by si taká zdržanlivá v rozhovore s anjelom a nebála by si sa jeho pozdravu. Veď prečo by si sa mala považovať za nehodnú anjelskej milosti, keď si našla milosť u Boha? Našla si to, čo si hľadala, našla si to, čo sa nikomu pred tebou nepodarilo nájsť, našla si milosť u Boha. Akú milosť? Pokoj medzi Bohom a ľuďmi, zničenie smrti a obnovenie života. To je tá milosť, ktorú si našla u Boha. A toto je znak pre teba: Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. Vidíš, múdra Panna, že zo samého mena prisľúbeného Syna je zjavné, aká veľká a mimoriadna je milosť, ktorú si našla u Boha. Dáš mu meno Ježiš. A iný evanjelista uvádza aj dôvod, prečo práve také meno, keď to anjel vysvetľuje slovami: lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov (Mt 1, 21).

Stichira, 6. hlas: Poslal Boh archanjela Gabriela, * aby Panne zvestoval počatie Syna Božieho. * Cestou do Nazareta premýšľal a žasol nad zázrakom: * Ako je možné, aby sa Boh narodil z Panny, * keď nebesá nebies ho nemôžu objať? * Nebo mu je trónom a zem podnožkou. * A on chce prebývať v lone Panny? * Mocní cherubíni a slávni serafíni neodvážia sa naňho pozerať. * Od Panny však čaká jediné slovo, * aby z nej mohol prijať telo. * Mám prísny rozkaz Boží, prečo teda váham? * Prečo nepozdravím Pannu: * Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. * Buď pozdravená, Prečistá, * raduj sa, panenská Nevesta, Matka Života. * požehnaný je plod tvojho lona.

Sláva: I teraz:, 8. hlas: Veseľte sa, nebesia, raduj sa, zem! * Večný Syn Boží, čo nemá počiatok, * čo tróni spolu s Otcom, vo svojej dobrote a láske k ľuďom * so súhlasom Otcovým a s jeho požehnaním * stáva sa zdrojom spásy. * Prijíma telo v lone Panny, * ktorú Svätý Duch pripravil a posvätil. * Ó, div nad divy, Boh sa stáva človekom! * Nekonečný sa dáva lonom obmedziť * a Večný sa rodí v čase. * nadovšetko slávne je panenské počatie * spolu s dobrovoľným ponížením. * Aké to úžasné tajomstvo! * Boh sa počal, vtelil a stal sa tvorom, * keď anjel panne zvestoval počatie: * Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou. * Prichádza plný milosrdenstva.

casoslov.sk/?page=pray&day=2021-11-26&id=6154
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle – čtyři větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři veliké šelmy, navzájem se lišící. První byla jako lev a měla orlí křídla; viděl jsem, že křídla jí byla vytržena, (šelma) byla zdvižena od země, postavena na nohy …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle – čtyři větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři veliké šelmy, navzájem se lišící. První byla jako lev a měla orlí křídla; viděl jsem, že křídla jí byla vytržena, (šelma) byla zdvižena od země, postavena na nohy jako člověk a bylo jí dáno lidské srdce. A hle – jiná šelma, druhá, podobná medvědu, byla vzpřímena na jedné straně, měla mezi zuby ve své tlamě tři žebra a říkali jí: „Vstaň, jez mnoho masa!“ Díval jsem se dále, a hle – jiná šelma jako levhart, měla na zádech čtyři ptačí křídla, čtyři hlavy měla ta šelma a byla jí dána moc. Potom jsem se díval v nočním vidění, a hle – čtvrtá šelma, strašlivá, děsná a mimořádně silná; měla veliké zuby ze železa, žrala a drtila, a co zbylo, rozdupala nohama. Lišila se od všech dřívějších šelem a měla deset rohů. Pozoroval jsem rohy, a hle – jiný malý roh vyrostl mezi nimi. Tři z dřívějších rohů byly před ním vytrženy, a hle – v onom rohu byly oči jako lidské a ústa, která mluvila zpupně. Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se: tu pro zpupná slova, která roh mluvil, byla šelma zabita, její tělo zničeno, byla vydána napospas ohni. Také ostatním šelmám byla odňata moc a byla jim vyměřena doba života na čas a dobu. Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království, a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.
Dan 7,2-14

Žalm:
Hory a vrchy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Vše, co na zemi roste, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.

Prameny, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Moře a řeky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Velké i malé ryby, které plují ve vodě, velebete Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všichni nebeští ptáci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,29-33