szuirad1
4361

Św. Leonard z Porto Maurizio 26 listopada.

Paulo Girolamo Casanuova, bo tak nazywał się przed przyjęciem imienia zakonnego, przyszedł na świat w małym portowym miasteczku Porto Maurizio nad Morzem Liguryjskim. Ojciec był właścicielem statku, a matka osierociła gromadkę dzieci, gdy przyszły Święty miał dwa lata. Na szczęście druga żona pana Domenica Casanuovy okazała się dla osieroconych dzieci troskliwą opiekunką, zastępując w pełni rodzoną matkę. Dom był tak szczerze katolicki, że państwo Casanuova bez żalu, wręcz z radością zgodzili się, aby trzech synów wstąpiło do zgromadzenia franciszkanów, córka zaś do klarysek.

Bodaj największe predyspozycje do kapłaństwa wykazywał już w dzieciństwie mały Paweł. Dla rówieśników był wzorem czystości obyczajów, wcześnie też odnalazł się w roli kaznodziei, prowadząc kolegów pod kapliczkę Matki Bożej Bolesnej, zmawiając Różaniec i nauczając o nabożeństwie do Niepokalanej. Nieprzypadkowo miejscem tych spotkań była właśnie kapliczka poświęcona Matce Bolesnej, albowiem przez całe życie Święty zachowywał i rozszerzał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej, co już po przyjęciu franciszkańskiego habitu zaowocowało erygowaniem ponad pół tysiąca dróg krzyżowych w różnych miejscach, również poza klasztorami – na co specjalną zgodę wydał papież.

W trzynastym roku życia został.... św. Leonard z Porto Maurizio Kościół wspomina św. 26 listopada.
szuirad1
Św Jan Berchmans, zakonnik 26 listopada .:ILG:. - Czytelnia: 26 listopada - Św. Jan Berchmans
szuirad1
Św Sylwester Gozzolini, opat 26 listopada .:ILG:. - Czytelnia: 26 listopada - Św. Sylwester Gozzolini
One more comment from szuirad1
szuirad1
Św Konrad z Konstancji, biskup 26 listopada .:ILG:. - Czytelnia: 26 listopada - Św. Konrad