Clicks3.2K

Wielka Pokuta w Częstochowie

jadwiska
66
Wielka Pokuta w Częstochowie
perceo3 likes this.
Agata.B
7 Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.
8 Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.
Quas Primas likes this.
Agata.B
5 Nie bądź tak pewny darowania ci win,
byś miał dodawać grzech do grzechu.
6 Nie mów: «Jego miłosierdzie
zgładzi mnóstwo moich grzechów».
U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość,
a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący
Quas Primas likes this.
wiaterek
WIELKA POKUTA A O INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI NIKT TAK GŁOŚNO NIE WOŁA
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.
Bóg Cię Kocha
dlaczego nie ma mojego komentarza :(
Bóg Cię Kocha and 2 more users like this.
Bóg Cię Kocha likes this.
mkatana likes this.
Jantran likes this.
22Cecylia
Wielka Pokuta w Częstochowie, a za chwilę Godzina Święta. POLECAM!!!
mkatana likes this.
masada
Orędzia Matki Bożej Medziugorie

„Trzeba jak najwięcej się modlić i czynić pokutę, bo zbyt mało ludzi się do tej pory nawróciło”
(1984-1985)
, „Niech ludzie pokutują za grzeszników!”
(7.08.1982)
, „pokutujcie! Umocnijcie swoją wiarę modlitwą i sakramentami”
(8.08.1981)
, „Nadal módlcie się, czyńcie pokutę i nawracajcie się”
(21.04.1982)
, „skłaniajcie ludzi do usilnej modlitwy, pokuty i nawróceni…More
Orędzia Matki Bożej Medziugorie

„Trzeba jak najwięcej się modlić i czynić pokutę, bo zbyt mało ludzi się do tej pory nawróciło”
(1984-1985)
, „Niech ludzie pokutują za grzeszników!”
(7.08.1982)
, „pokutujcie! Umocnijcie swoją wiarę modlitwą i sakramentami”
(8.08.1981)
, „Nadal módlcie się, czyńcie pokutę i nawracajcie się”
(21.04.1982)
, „skłaniajcie ludzi do usilnej modlitwy, pokuty i nawrócenia”
(1983)
.
Wytrwałość w pokucie i praktyce życia duchowego.
„Zbyt wiele osób, które tutaj zaczęło się modlić, nawracać, pościć i czynić pokutę, szybko zapomina i po powrocie do domu powraca do złych obyczajów”
(24.04.1984)
jadwiska and one more user like this.
jadwiska likes this.
mkatana likes this.
borgan and one more user like this.
borgan likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.