Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks470

K šesťdesiatke veľkého syna Slovenského národa Vdp. Janka Košiara 1. 2. 2020

K šesťdesiatke veľkého syna Slovenského národa Vdp. Janka Košiara 1. 2. 2020 Hoc vyzerá to ako sen, dnes máš Janko veľký deň. Si k Pánu Bohu blíž a blíž, tok rokov zdobí šiesty kríž. To radosti bol …More
K šesťdesiatke veľkého syna Slovenského národa Vdp. Janka Košiara 1. 2. 2020

Hoc vyzerá to ako sen,
dnes máš Janko veľký deň.
Si k Pánu Bohu blíž a blíž,
tok rokov zdobí šiesty kríž.

To radosti bol vtedy ošiaľ,
keď narodil sa Janko Košiar.
Z vďaky mamka ruky spína,
čo len bude z môjho syna?

Zo spomienok sa hlava točí,
Pán Ti život dal v Levoči.
Kdesi tam Ti do oka padla,
Mária od majstra Pavla.

Školské dni vo voľnej chvíli,
krátil si hrou na klavíri.
No komunizmus cestu razil,
tak si radšej zvolil azyl.

Tu si nechal svoju lásku,
cieľ si zvolil v Taliansku.
Zaplakala mamka teta,
no zlákali Ťa reči sveta.

Keď si z prahu dvíhal nohu,
slúžiť si chcel Pánu Bohu.
Šiel si ďalej bez obáv,
veď Ťa lákal kňazský stav.

Z ďalekého Ríma sme počuli tvoj hlas,
keď tajne sme si pustili Vatikánsky rozhlas.
Čo všetko si nám s Hnilicom na srdiečko kládol,
Boh túžby srdca vypočul a komunizmus padol.

Dneska svojou prácou nežnou,
politických vedieš väzňov.
Jak učili Ťa otec mať,
k Bohu zrak svoj upierať.

Tvoja činnosť mocným padla do oka,
začali ťa lynčovať ako proroka.
No na šťastie v ťažkom boji,
biskup Orosch pri kňazoch stojí.

Želáme Ti v živote ďalšie dlhé roky,
nech Boh aj Panna Mária, riadia Tvoje kroky.
Aj napriek slabým zimným mrazom,
zostaň Bohu verným kňazom.

A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/5178