Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks998
Victory

Vídeňský kardinál a moskevský patriarcha prosazují centrum New Age

Vážený vídeňský kardinále Ch. Schönborne,

vážený moskevský patriarcho K. Gunďajeve,

obrací se na vás i na rakouské katolíky a ruské pravoslavné Byzantský katolický patriarchát (BKP) v závažné záležitosti. V moskevské čtvrti Kommunarka má být na ploše více než 5 hektarů do roku 2022 vybudováno centrum synkretismu New Age pro odpadlé křesťanství, islám, judaizmus a buddhizmus. Podobné centrum má být i ve Vídni.

Vážení hierarchové, vy, pokud se jeden pokládáte za katolíka a druhý za pravoslavného, a navíc zastáváte nejvyšší úřady v církvi, jste povinni jak před Bohem, tak i před katolíky a pravoslavnými radikálně protestovat proti tomuto sebevražednému projektu. Je tragedií, že vy oba naopak tento projekt NWO likvidující křesťanství podporujete, jak zveřejnila masmédia. Dopouštět se synkretismu s těmi, kteří radikálně odmítají našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, je z vaší strany, vážený kardinále a vážený patriarcho, veřejným znakem zrady. Je to zároveň i znakem, že už dávno jste se oba vyloučili z Kristovy církve a spočívá na vás Boží anathema – prokletí (srov. Gal 1,8-9). Vaše zrádná aktivita klame a svádí slabé křesťany na širokou cestu do věčné záhuby. Pokud radikálně jeden či druhý bezodkladně nevystoupíte s jasným protestem a požadavkem, aby tento projekt byl zrušen, pak před celým světem vyhlašujete, že nejste služebníci Kristovi, ale služebníci antikrista. Spolupracujete tímto na protibožském projektu zednářů k vytvoření tzv. jednoho náboženství, jehož hlavou není Kristus, ale antikrist. Křesťan, který chce být spasen, vás, kteří nezákonně okupujete církevní úřad a přitom sloužíte ďáblu, nesmí poslouchat.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

9. 10. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.