Clicks43
vi.news

Francis không tin vào sức mạnh nhân bản bánh mì của Chúa Kitô

Đoạn Kinh Phúc Âm về sự nhân bản của các ổ bánh (Lu-ca 9,16) "không đề cập đến việc nhân bản như vậy," Giáo hoàng Francis đã nói trong bài diễn văn Corpus Christi ngày 23 tháng 6 của mình tin tức.

Theo Francis, nó nhấn mạnh không phải là từ nhân lên mà là các từ "bẻ", "chia cho", và "phân phát" và do đó, đó là "hành động chia sẻ," mặc dù khái niệm này không bao giờ được đề cập.

Francis tiếp tục tuyên bố rằng Chúa Kitô đã "không biến năm ổ bánh thành năm ngàn ổ để sau đó tuyên bố: 'Đây này! Hãy phân phát chúng!'". Thay vào đó, lại là năm ổ bánh không bao giờ hết, Francis gợi ý.

Tuy nhiên, thực tế là mười hai giỏ vụn bánh vẫn còn sót lại (Lc 9,17) ngụ ý rằng ở đó tồn tại sự nhân bản. Vì vậy, nhiều thức ăn thừa không thể được giải thích bằng tuyên bố rằng năm ổ bánh "không bao giờ hết."

#newsPlqvynackc