CUDOWNY MEDALIK
12738
CUDOWNY MEDALIK
4:1

Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?

4:2

Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.

4:3

Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.

4:4

Wiarołomni,…More
4:1

Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?

4:2

Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.

4:3

Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.

4:4

Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

4:5

Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?

4:6

Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.

4:7

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
4:8

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.

4:9

Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie.

4:10

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
4:11

Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią.

4:12

Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?

List św. Jakuba
CUDOWNY MEDALIK
O powściągliwości języka
3:1

Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok.

3:2

Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy.

3:3

A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.

3:4

Takż…More
O powściągliwości języka
3:1

Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok.

3:2

Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy.

3:3

A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.

3:4

Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika.
3:5

Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień!

3:6

I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.

3:7

Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki.

3:8

Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu.

3:9

Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże;

3:10

Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno.

3:11

Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką?

3:12

Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody.
4 more comments from CUDOWNY MEDALIK
CUDOWNY MEDALIK
Prawdziwa i fałszywa mądrość
3:13

Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.

3:14

Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew Prawdzie.

3:15

Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, More
Prawdziwa i fałszywa mądrość
3:13

Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.

3:14

Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew Prawdzie.

3:15

Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna.

3:16

Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn.

3:17


Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.

3:18

A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.

List św. Jakuba 3:13-17
CUDOWNY MEDALIK
CUDOWNY MEDALIK
Tutti Frutti

+ „Ci, co przegrali, czyli poddali się pod władzę grzechu, aby królował w ich śmiertelnym ciele – ci również będą walczyć przeciw każdemu, kto nosi w sobie Moją, a więc Bożą wolność”.

+ „Czy nie jesteście niejako solą w oku dla tych, co już dawno zeszli z drogi zbawienia?”
CUDOWNY MEDALIK
Tutti Frutti
,,Przyjmowanie pozy, nie jest wyrazem spokoju ducha, tylko wyrazem wzburzenia. Człowiek spokojny nie szczerzy zębów i nie udaje, że jest radosny. Kogo chcesz oszukać? Siebie, a tym bardziej Pana Boga nie oszukasz. Fałsz nie może dać spokoju.''
--------
Jak czytam twoje komentarze to dostaję spazmu śmiechu.
Możesz mnie obrzucać najgorszymi epitetami, a ja się mogę z tego tylko śmiać …More
Tutti Frutti
,,Przyjmowanie pozy, nie jest wyrazem spokoju ducha, tylko wyrazem wzburzenia. Człowiek spokojny nie szczerzy zębów i nie udaje, że jest radosny. Kogo chcesz oszukać? Siebie, a tym bardziej Pana Boga nie oszukasz. Fałsz nie może dać spokoju.''
--------
Jak czytam twoje komentarze to dostaję spazmu śmiechu.
Możesz mnie obrzucać najgorszymi epitetami, a ja się mogę z tego tylko śmiać i to nie jest śmiech udawany, ani żadna poza. Ja nie szczerzę zębów, ja się naprawdę 😂 śmieję serdecznie i jednocześnie współczuję tobie , że nie masz takiej pogody ducha, tylko samą złość. 🥶
CUDOWNY MEDALIK
O i jeszcze zadowolony, że jest pusty. Gdyby był napełniony Bożą mądrością, to by nie było miejsca na fałsz, a tak wlać można wszystko. Wszystko się w takiego pustaka zmieści. Fałsz w każdej ilości.

Ładne, słodkie słówka i już się głupkowato uśmiecha (jak głupi do sera), a jak się prawdziwe, twarde słowa powie, od razu znowu głupia mina. Pusty, targany emocjami dzban, o miękkich uszach.
-------- …More
O i jeszcze zadowolony, że jest pusty. Gdyby był napełniony Bożą mądrością, to by nie było miejsca na fałsz, a tak wlać można wszystko. Wszystko się w takiego pustaka zmieści. Fałsz w każdej ilości.

Ładne, słodkie słówka i już się głupkowato uśmiecha (jak głupi do sera), a jak się prawdziwe, twarde słowa powie, od razu znowu głupia mina. Pusty, targany emocjami dzban, o miękkich uszach.
--------
Nic nie jest wstanie odebrać mi radości, nawet twoje złośliwe i zgryźliwe komentarze. 😂 Wiem pod czyim natchnieniem je piszesz i kto ci je dyktuje. Do pustego dzbana , albo innego naczynia Bóg będzie wlewał tylko Prawdę, a nie fałsz. Żal mi ciebie ,że jesteś taki sfrustrowany i aż zielony ze złości. Ja się ciesze i mam pokój ducha. 😇
CUDOWNY MEDALIK
,,Nieskończenie Święty Bóg , nie przyjmie do Nieba nikogo, kto nie oczyścił się, z najmniejszego nawet ziemskiego brudu czy pyłku.''
CUDOWNY MEDALIK
Tutti Frutti
''(...)Jednak Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie Moje dzieła i nie dasz rady, aby je opisać ludzkim tylko językiem, ale, uwaga! TO BARDZO WAŻNE, NAPISZ!

Kiedy z serca obejmujesz swoim ludzkim i niedoskonałym aktem przebaczenia osobę, która cię skrzywdziła, wówczas jesteś naprawdę Moim bratem, siostrą i matką. I włączasz się w nieskończoną symfonię Mojego Miłosierdzia, która …
More
Tutti Frutti
''(...)Jednak Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie Moje dzieła i nie dasz rady, aby je opisać ludzkim tylko językiem, ale, uwaga! TO BARDZO WAŻNE, NAPISZ!

Kiedy z serca obejmujesz swoim ludzkim i niedoskonałym aktem przebaczenia osobę, która cię skrzywdziła, wówczas jesteś naprawdę Moim bratem, siostrą i matką. I włączasz się w nieskończoną symfonię Mojego Miłosierdzia, która rozbrzmiewa nad tym biednym światem; tym samym przyczyniasz się do jego przemiany na lepsze.(...)''
One more comment from CUDOWNY MEDALIK
CUDOWNY MEDALIK
Tutti Frutti
,,Zniewolony przez demony fałszywych objawień Pusty Dzban, liczy, że ukorzę się przed nim i zegnę przed nim swe kolana. Odpowiem tak:

Idź precz szatanie! Panu Bogu tylko będę służył i przed Nim zginał swe kolana.''
-----
Niech Pan Bóg broni, abyś miał się ukorzyć i zgiąć kolana przed kimkolwiek, jak tylko przed Samym Bogiem!
Gdzie ja napisałam, abyś przed mną klękał, albo się ukarza…More
Tutti Frutti
,,Zniewolony przez demony fałszywych objawień Pusty Dzban, liczy, że ukorzę się przed nim i zegnę przed nim swe kolana. Odpowiem tak:

Idź precz szatanie! Panu Bogu tylko będę służył i przed Nim zginał swe kolana.''
-----
Niech Pan Bóg broni, abyś miał się ukorzyć i zgiąć kolana przed kimkolwiek, jak tylko przed Samym Bogiem!
Gdzie ja napisałam, abyś przed mną klękał, albo się ukarzał? 😂
Wszystkich których obraziłeś swoimi przekleństwami, obelgami i szyderstwami powinieneś przeprosić publicznie. A następnie przed Bogiem się ukorzyć, zgiąć kolana i prosić o Miłosierdzie.
A mimo woli sprawiłeś mi przyjemność, że nazwałeś mnie pustym dzbanem. Cieszę się, że tak mnie odbierasz. Jeśli tak naprawdę jest jak piszesz, to Bóg będzie mnie napełniał Swoimi Łaskami. Bo gdyby dzban był pełen to nic by się już do niego nie zmieściło i Bóg nie mógłby wlać ani jednej kropli Łaski 😂 .
CUDOWNY MEDALIK
Tutti Frutti
,,Jeżeli taki kontakt fizyczny z Bogiem jest dla ciebie "TYLKO takim kontaktem", to ja nie wiem co byś jeszcze więcej chciała? W jaki sposób Bóg mógłby być bliżej człowieka?
Myślisz dzbanie, że to jest gorszy kontakt, niż wtedy gdy Pan Jezus żył?
Jeśli tak myślisz, to jesteś jakaś popierdółka, a nie katolik!
Jeśli z taką wiarą przyjmujesz Pana Jezusa, to śmierć wieczną sobie gotujesz! …More
Tutti Frutti
,,Jeżeli taki kontakt fizyczny z Bogiem jest dla ciebie "TYLKO takim kontaktem", to ja nie wiem co byś jeszcze więcej chciała? W jaki sposób Bóg mógłby być bliżej człowieka?
Myślisz dzbanie, że to jest gorszy kontakt, niż wtedy gdy Pan Jezus żył?
Jeśli tak myślisz, to jesteś jakaś popierdółka, a nie katolik!
Jeśli z taką wiarą przyjmujesz Pana Jezusa, to śmierć wieczną sobie gotujesz!
ps. Na żadne przeprosiny nie licz. Za prawdziwe słowa nie należy przepraszać, tylko należy oczekiwać podziękowania za nie.

Jak masz miękkie uszy, to świerzbią cię prawdziwe, acz twarde słowa. Twardy kark i miękkie uszy - to są twoje atrybuty!
----
Chodziło o udowodnienie, że z Jezusem nie mamy obecnie kontaktu fizycznego tylko duchowy! Nie manipuluj moimi słowami. TAKI ( nie oznacza, że gorszy od kontaktu fizycznego z Jezusem)!
Uważam, że teraz mamy o Niebo lepszą łączność z Jezusem, ale wtedy Jezus uzdrawiał chorych w sposób fizyczny przez dotyk , teraz działa w nas w sposób duchowy i niewidoczny, nie można dotknąć się fizycznie Jezusa.

A ty pełen pychy i butny mądralo, dopóki nie przeprosisz wszystkich których wyzywałeś, przeklinałeś, upokarzałeś, używałeś języka demonów i stale to robisz, nie powinieneś przyjmować w ogóle Komunii Świętej, bo nie dość , że sobie gotujesz śmierć wieczną , to jeszcze Jezusa potwornie biczujesz i krzyżujesz i w twoim sercu Jezus czuje się gorzej niż w ciemnicy!

Po twoich komentarzach widać, że jesteś mocno zniewolony. Nic dziwnego skoro z takimi grzechami ciężkimi przyjmujesz Pana Jezusa!
Jednak diabelska pycha, hardość i zarozumiałość nie pozwala ugiąć karku. I butnie twierdzisz, że nigdy tego nie zrobisz. Twój wybór, twoja strata. Masz wolną wolę, możesz wybierać nawet wieczną śmierć.

Nie wiem czy zdołasz wypowiedzieć Jezus Jest moim Panem, czy nie zatniesz się i nie będziesz syczał jak wąż.
CUDOWNY MEDALIK
Tutti Frutt
Kolejne przypomnienie, z każdego wypowiedzianego słowa będziesz przed Bogiem rozliczony i osądzony. Dla twojego dobra ostrzegam cię, zastanów się dobrze nim cokolwiek napiszesz lub wypowiesz. Wszystko jest rejestrowane w twojej Księdze Życia, nawet twoje myśli i mrugnięcie powieką! 😭 😭 😭