Ing. Ján Masarik v otvorenom liste KBS: Prosím a žiadam Vás, pozdvihnite verejne svoj hlas na obranu svojich neočkovaných

Ing. Ján Masarik v otvorenom liste KBS: Prosím a žiadam Vás, pozdvihnite verejne svoj hlas na obranu svojich neočkovaných.

Drahí otcovia biskupi,

o niekoľko dní má vláda SR rozhodovať o povinnej vakcinácii všetkých občanov alebo skupín občanov proti COVID-19, alebo o inej alternatívnej forme nátlaku (napr. o povinnej spoluúčasti neočkovaných covid – pacientov na financovaní ich liečby), ktorou sa usiluje dosiahnuť zvýšenie počtu vakcinovaných osôb.

Povinná vakcinácia prinesie ďalší neprimeraný nátlak do životov občanov, teda aj veriacich, vrátane možnej straty zamestnania a existenčných problémov osôb, ktoré vakcináciu odmietajú.

Som sklamaný z toho, že Konferencia biskupov Slovenska a pokiaľ viem ani jednotliví biskupi sa v týchto kritických dňoch doteraz nevyjadrili jednoznačne a rozhodne na obranu nevakcinovaných veriacich a prejavujú sa skôr ako propagátori vakcinácie, než ako ohlasovatelia Slova Božieho v čase pandémie.
Zmätok, rozpaky a veľké otázniky vyvoláva aj stanovisko podpísané hovorcom KBS v tejto veci, uverejnené na stránke Tlačovej kancelárie KBS, čo vyvoláva oprávnený dojem, že KBS prostredníctvom svojho hovorcu tlmočí názory biskupov.

Pritom je Vám nepochybne známe znenie paragrafu 1782 Katechizmu Katolíckej Cirkvi, i to, že Kongregácia pre náuku viery vydala Nótu o morálnosti použití a niektorých vakcín proti COVID-19, ktorá vyjadruje stanovisko RKC schválené pápežom Františkom k povinnosti vakcinácie, k výhrade vo svedomí a k pokračujúcej praxi farmaceutických firiem naďalej využívať na produkciu vakcín bunkové línie pochádzajúce z nie spontánne potratených ľudských plodov na produkciu a testovanie vakcín.

Otcovia biskupi, z vyššie uvedených dôvodov:
– prosím a žiadam Vás, pozdvihnite verejne svoj hlas na obranu svojich neočkovaných veriacich a oznámte vláde SR a tým aj občanom SR, že vakcinácia nie je, spravidla, morálnou povinnosťou a preto musí byť dobrovoľná. Takto to urobili chorvátski biskupi, nech ich za to Pán Boh požehnáva;

– prosím a žiadam Vás, oznámte vláde SR a verejnosti, že občania môžu z dôvodu svedomia odmietnuť vakcíny naviazané na bunkové línie pochádzajúce z potratených plodov a že je povinnosťou vlády SR, aby výhradu vo svedomí rešpektovala a žiadnym spôsobom tieto osoby neznevýhodňovala. Iste Vám je známe, že článok 7 Základnej zmluvy uzatvorenej medzi SR a Svätou Stolicou uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí a tiež to, že niektorí biskupi USA dokonca potvrdzujú písomné vyhlásenia svojich veriacich o odmietnutí neeticky pripravených vakcín z dôvodu výhrady vo svedomí;

– prosím a žiadam Vás, dôrazne žiadajte vládu SR, aby zabezpečila eticky pripravené vakcíny pre tých občanov, ktorí odmietajú vakcináciu proti COVID-19 z dôvodu výhrady vo svedomí;

– prosím a žiadam Vás, vyvíjajte nepretržitý, rozhodný verejný tlak a použite každý legálny prostriedok na politické autority k oslabeniu farmaceutických firiem, ktoré konajú bezškrupulózne a neeticky. Dajte najavo svoj nesúhlas s vakcínami, ktoré nemajú morálne prijateľnú alternatívu a to vytváraním tlaku na vývoj alternatívnych vakcín, ktoré nie sú žiadnym spôsobom spojené s potratom ľudského plodu. Požadujte prísnu legislatívnu kontrolu farmaceutických firiem tak, ako to od nás veriacich, ale tým skôr od Vás, žiada Prehlásenie Pápežskej akadémie pre život zo dňa 05. júna 2005.

Otcovia biskupi, teší ma, že na Slovensku jestvujú kňazi, ktorí sa už nahlas v tomto smere vyjadrili. Avšak bolí ma, že Vaše ticho v tejto veci je ohlušujúce. Ak Vy budete mlčať, kamene budú kričať (Lk 19:40).

S úctou
Ing. Ján Masarik,

Na vedomie: ThDr. Štefan Vitko, PhD.,
správca farnosti Svit

Prosba/žiadosť
1 správa
Ján Masarik
4. januára 2022, 22:48
Komu: abu@grkatpo.sk, nitra@kbs.sk, hovorca@nrb.sk, abukosice@abuke.sk, eparchia@grkatke.sk, kuria@dcza.sk,sekretariat@dcza.sk, sekretariat.bb@rcc.sk, biskupstvo@kapitula.sk, spis@kbs.sk, sekretariatbiskupa@kapitula.sk,abu@abu.sk, rabek@kbs.sk, eparchia@grkatba.sk, Farský úrad Svit <svitfarskyurad@gmail.com>Vo Svite, 04.01.2022
Ing. Ján Masarik v otvorenom liste KBS: Prosím a žiadam Vás, pozdvihnite verejne svoj hlas na obranu svojich neočkovaných
Leka Vaňová
neide o vakcínu, ale o genetické inžinierstvo, dajte to slovo vakcína ason do uvodzoviek
majina1
Pre Magisternder 1 Správne, žiadne vakci nie sú dobre, ani etické, všetky sú zamerané na plnenie agendy 2030 a nastolenie NWO. Presne tak finíto!!!!
Megistender 1
Čo to stále mátajú s etickými vakcínami??? Žiadne vakcíny!!! Ani etické ani neetické!!! Pred diablom hlavu neskloním a nepokľaknem ani na jedno koleno!!! Je to raz od diabla a tým to končí!!! Finíto!!!
Hermenegild
Všetko, čo zasahuje do genómu, stvoriteľského diela Boha, je od diabla.