Mira393
krásný věk, Bůh mu budiž milosrdný
U.S.C.A.E.
u tohto pána neexistovalo učenie ktorého by sa nebol dotkol však kto chce nech si váži heretika ale to hovorí viac o ňom ako o tom heretikovi
Barbarin
Hoki-hooki je patologický lhář a podvodník.
Krásný pokojný den
Vážím si každého člověka a především člověka za kterým je něco vidět. Domnívám se, že Glorie ve svém textu velmi hrubě zjednodušuje o HK a dokonce i lže. Nelíbí se mi takový přístup hluboké ignorace a nekvalitní novinářské etiky. Ponechme prosím nálepky o lidech stranou a mějme respekt ke každému člověku, který touží po poznání, který touží po Bohu a Pravdě. Pokud někdo dokáže odpovědět na …More
Vážím si každého člověka a především člověka za kterým je něco vidět. Domnívám se, že Glorie ve svém textu velmi hrubě zjednodušuje o HK a dokonce i lže. Nelíbí se mi takový přístup hluboké ignorace a nekvalitní novinářské etiky. Ponechme prosím nálepky o lidech stranou a mějme respekt ke každému člověku, který touží po poznání, který touží po Bohu a Pravdě. Pokud někdo dokáže odpovědět na otázky novináře lépe getsemany.cz/node/2658, přihlaste se. Pro mne to bylo zajímavé číst. Nemusím vždy se vším souhlasit, ale nese to v sobě náboj a inspiraci. A o tom je život. Ne o hádkách a ohlížení se přes rameno. 😉
Peter(skala)
Čas od času si pripomíname umrtia verejne známych osôb, ale niekedy aj takých, ktorí mali príliš kontroverznú povesť, aby sa ukázalo ako svetlo vo tmách svieti.
Preto aj v Biblii sú zaznamenané udalosti, ktoré sa zdajú byť navonok pohoršlivé, avšak v skutočnosti nám majú byť na poučenie, ako dopadnú neľutostní hriešnici (kráľ Šaul, Kajfáš a Annáš, NEkajuci lotor na kríži, Judáš Iškariotský, …More
Čas od času si pripomíname umrtia verejne známych osôb, ale niekedy aj takých, ktorí mali príliš kontroverznú povesť, aby sa ukázalo ako svetlo vo tmách svieti.
Preto aj v Biblii sú zaznamenané udalosti, ktoré sa zdajú byť navonok pohoršlivé, avšak v skutočnosti nám majú byť na poučenie, ako dopadnú neľutostní hriešnici (kráľ Šaul, Kajfáš a Annáš, NEkajuci lotor na kríži, Judáš Iškariotský, Zafira s manželom atd...)

... aj dnes si pripomíname umrtie zatvrdilého hriešnika H.Kunga, ktorí dlhodobo a tvrdošijne prekrucal učenie Katolickej Cirkvi o neomylnosti pápeža, dogiem Cirkvi, celibátu ...
wordpress.com/2013/04/09/kauza-hans-kung/

Nech je nám pripomienkou tých, ktorí boli pred ním a ešte budú po ňom, že nevyznaný hriech vo viere alebo mravov má za následok deštrukciu vlastného života, ale je zároven aj pohoršením pre iných... avšak nech víťazstvo nad hriechom vo vyznaní (aj spovede) je pre nás svetlom vo tmách ktoré nás obklopuje.

Ježiš je víťaz aj nad herezami a bludmi tohto sveta
Unam Sanctam SK
".. aj dnes si pripomíname umrtie zatvrdilého hriešnika H.Kunga, ktorí dlhodobo a tvrdošijne prekrucal učenie Katolickej Cirkvi o neomylnosti pápeža, dogiem Cirkvi ..." - aby ste tak aj vy nedopadli, pretože presne to robíte. Heréza je jednou z vecí, čo najviac volajú po Božej odplate, lebo je to prekrútenie a popretie Bohom zjavenej viery, Božích právd, toho, čo je nevyhnutné pre spásu. Pozrite…More
".. aj dnes si pripomíname umrtie zatvrdilého hriešnika H.Kunga, ktorí dlhodobo a tvrdošijne prekrucal učenie Katolickej Cirkvi o neomylnosti pápeža, dogiem Cirkvi ..." - aby ste tak aj vy nedopadli, pretože presne to robíte. Heréza je jednou z vecí, čo najviac volajú po Božej odplate, lebo je to prekrútenie a popretie Bohom zjavenej viery, Božích právd, toho, čo je nevyhnutné pre spásu. Pozrite si vatikankatolicky.com
Peter(skala)
to iste by niekto mohol povedať o Tebe, len doplnam 🤭
Unam Sanctam SK
Príhodný čas pripomenúť si odpadlíctvo Benedikta XVI.:
BENEDIKT XVI. SI VÁŽI CESTU POPRETIA JEŽIŠA KRISTA HANSA KÜNGA!
Pre tých, ktorí nevedia, Hans Küng popiera pápežskú neomylnosť a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, okrem iných vecí. Hans Küng môže byť správne charakterizovaný ako Arián, keďže popiera, že náš Pán je rovnakej podstaty ako Otec.
Benedikt XVI., Soľ zeme, 1996, strany 95-96: „…More
Príhodný čas pripomenúť si odpadlíctvo Benedikta XVI.:
BENEDIKT XVI. SI VÁŽI CESTU POPRETIA JEŽIŠA KRISTA HANSA KÜNGA!
Pre tých, ktorí nevedia, Hans Küng popiera pápežskú neomylnosť a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, okrem iných vecí. Hans Küng môže byť správne charakterizovaný ako Arián, keďže popiera, že náš Pán je rovnakej podstaty ako Otec.
Benedikt XVI., Soľ zeme, 1996, strany 95-96: „Otázka: A čo s cestou Hansa Künga? Myslím tým, že teraz dúfa v rehabilitáciu. Odpoveď: ...on [Hans Küng] nevzal nič späť z jeho sporu ohľadom pápežského úradu; vskutku, ešte viac zradikalizoval svoje postoje. V kristológii a trojičnej teológii sa ešte viac dištancoval od viery Cirkvi. Vážim si jeho cestu, ktorú si zvolil v súlade s jeho svedomím, ale nemal by potom žiadať cirkevnú pečať schválenia, ale mal by pripustiť, že v podstatných otázkach prišiel k odlišným, veľmi osobným vlastným rozhodnutiam.“ [132]
Benedikt XVI. nehovorí len, že si váži Hansa Künga, čož by bolo riadne zlé; hovorí, že si váži jeho cestu – to jest popretie Ježiša Krista! Toto je totálne odpadlíctvo.

vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/

Benedikt XVI. dal Prijímanie bratovi Rogerovi, protestantskému zakladateľovi spoločenstva Taizé, 8. apríla 2005. A keď brat Roger zomrel v auguste 2005, Benedikt XVI. povedal, že tento protestantský heretik išiel ihneď do neba.
Benedikt XVI., 17. august 2005, o bratovi Rogerovi: „Brat Roger Schutz [zakladateľ nekatolíckej sekty] je v rukách večnej dobroty, večnej lásky; prišiel do večnej radosti...“ [51]
Takže asi toľko k tomu, že brat Roger opustil Katolícku Cirkev, odmietal jej dogmy po desaťročia a stal sa zakladateľom jeho vlastnej nekatolíckej sekty. Aj tak išiel do neba podľa Benedikta XVI. Toto je očividná heréza. Benedikt XVI. dokonca povedal, že kacír brat Roger nás vedie zhora.
Benedikt XVI., Prejav protestantom k Svetovému dňu mládeže, 19. august 2005: „Brat Roger Schutz... Teraz nás navštevuje a prihovára sa k nám zhora.“ [52] Možno povie Benedikt XVI. niečo podobné o kacírovi Kungovi?