Clicks19
vi.news

Rắc rối lớn: Bây giờ, "sự nghèo đói" rất được ca ngợi của Francis đang trở thành hiện thực

Cha Juan Guerrero, Trưởng ban Thư ký Kinh tế của Vatican, đã gửi một lá thư ngày 8 tháng 5 yêu cầu tất cả các nhà xuất bản của Giáo triều Roma chuyển tiền của họ đến Cục Quản lý Tài sản của Tòa thánh (APSA).

Nói cách khác: Tiền của Giáo triều Roman phải được giữ riêng trong APSA, ngân hàng đầu tư của Vatican, không phải trong các tổ chức tài chính nước ngoài, thậm chí không phải trong Ngân hàng Vatican.

Bức thư được công bố trên MarcoTosatti.com (ngày 7 tháng 7). Theo Tosatti nó ám chỉ rằng Tòa Thánh, "đang rất cần thanh khoản." APSA trả lương cho nhân viên Vatican.

Ngoài ra có thể là một phần của kế hoạch bán Ngân hàng Vatican và biến APSA thành thể chế tài chính duy nhất của Vatican.

#newsRuadbbjmni