Clicks4.1K
MILOSLAV
20
Podvratná činnost uvnitř Katolické církve. PhDr. Radomír Malý přednáška o infiltraci katolické církve zednářskými lóžemi. www.youtube.com/watchMore
Podvratná činnost uvnitř Katolické církve.

PhDr. Radomír Malý

přednáška o infiltraci katolické církve zednářskými lóžemi.

www.youtube.com/watch
MILOSLAV
Monku alias Mirosi, ten kdo se tu prokazatelně již vydával na glorii pod různými jmény je anonymní lhář já jsem zde nejdéle a celou dobu mám své jméno i tvář. Kdo je potom lhář? Obzvlášte když jsem nyní dostal skoro ve stejnou dobu co jste tohle zveřejnil od Jovany psaní kde se dušuje, že není Vy. Monku, jste nedůvěryhodná osoba a protože jste nerespektoval můj komentář a dál pokračujete v …More
Monku alias Mirosi, ten kdo se tu prokazatelně již vydával na glorii pod různými jmény je anonymní lhář já jsem zde nejdéle a celou dobu mám své jméno i tvář. Kdo je potom lhář? Obzvlášte když jsem nyní dostal skoro ve stejnou dobu co jste tohle zveřejnil od Jovany psaní kde se dušuje, že není Vy. Monku, jste nedůvěryhodná osoba a protože jste nerespektoval můj komentář a dál pokračujete v urážkách v duchu zednářské ideologie jak je srozumitelně vysvětlena ve videu a nevyvrátil jste své podkopáváváné křesťanské víry a do podvědomí čtenářů postupně dál zakládáte zrnka pochybností o činnosti lidí, kteří se snaží o dobrou věc jsem nucen diskusi uzavřít.
MILOSLAV
Viléme dost! Už se tu opakujeme a to dělá diskusi nepřehlednou i pro tebe platí to co jsem v tomto smyslu napsal Monkovi 🤗
One more comment from MILOSLAV
MILOSLAV
Monku alias Mirosi alias Jovano já jsem na svém kanálu ve své diskusi takže jestli se Vám tady nelíbí jděte do jiné. Pokud hodláte urážet bez důkazů a nazývat mě i jiné lháři tak Vás asi začnu mazat pro zaplevelování diskuse a Vaše cílené její znepřehledňování a posléze budu muset diskusi uzavřít jako Žito. Pokud tohle nechcete chovejte se slušně a neodvádějte pozornost od diskuse. Diskutujeme …More
Monku alias Mirosi alias Jovano já jsem na svém kanálu ve své diskusi takže jestli se Vám tady nelíbí jděte do jiné. Pokud hodláte urážet bez důkazů a nazývat mě i jiné lháři tak Vás asi začnu mazat pro zaplevelování diskuse a Vaše cílené její znepřehledňování a posléze budu muset diskusi uzavřít jako Žito. Pokud tohle nechcete chovejte se slušně a neodvádějte pozornost od diskuse. Diskutujeme tu o prokletí našeho národa, které Vy popíráte. Reagujte na Markiho argumenty, které jsem sem vložil neboť jsem nenašel Vaši odpověď.
Jovana
Migajo, vy jste tu nově přihlášený a velmi dobře se orientujete.
Jovana
Ve Starém zákoně je přece ještě napsáno, že když budou jíst otcové nezralé hrozny, tak synům nebudou trnout zuby, a že každý tedy bude potrestán za svůj hřích. Otec za svůj hřích a syn za svůj hřích. V rodinách kde se trpí (a možná si myslí, že pro kletbu), je zapotřebí obrátit svá srdce k Bohu. Celá rodina se musí obrátit s prosbou k Bohu. Národ, který trpí musí obrátit svá srdce k Bohu. Známe …More
Ve Starém zákoně je přece ještě napsáno, že když budou jíst otcové nezralé hrozny, tak synům nebudou trnout zuby, a že každý tedy bude potrestán za svůj hřích. Otec za svůj hřích a syn za svůj hřích. V rodinách kde se trpí (a možná si myslí, že pro kletbu), je zapotřebí obrátit svá srdce k Bohu. Celá rodina se musí obrátit s prosbou k Bohu. Národ, který trpí musí obrátit svá srdce k Bohu. Známe přece příběh Jonáše, jak chodil kolem Ninive, že bude zničeno. No a co udělal král? Vyhlásil půst a postil se on - všimněte si, že i král se postil, postili se všichni lidé a včetně dobytka. Pokud se vede špatně národu, král vyhlašuje půst, pokání, modlitby a prosí se Bůh o požehnání, ale my v žádném případě nejsme podle Nového zákona prokletým národem. Sám Bůh nás tak miluje, že pro nás zemřel na kříži a vzal na sebe naše prokletí a vykoupil nás.
MILOSLAV
Monku, hrajete ukřivděného, aby jste odvedl pozornost od Vaší podvratné činnosti uvnitř Katolické církve.
Jovana
Bůh je spravedlivý a všichni budeme stát před jeho spravedlivým soudem. Máme vážit každé slovo, které řekneme. Apoštol Petr plakal, když zapřel Pána Ježíše a Maří Magdaléna taky plakala. Plačme nad svými hříchy a plačme, že si nevážíme života od početí do jeho konce.
Jovana
Dá se ještě říci, že Bůh odpustí a člověk nezapomene a na to si musíme dávat pozor, protože jde o naší spásu.
One more comment from Jovana
Jovana
Tam, kde se stanou křivdy a je neodpuštění nebo někdo vyřkne kletbu, tak je dobrá svátost smíření, odpuštění, náhrada škody. Neexistuje tzv. podezřelá rodina. Nepodsouvala bych Bohu, že nás lidi proklel, a že oběť Ježíše Krista na kříži je zbytečná. Ježíš Kristus naše prokletí vzal na sebe.
MILOSLAV
Viléme, ano jenom trochu doplním: dá se odpustit, ale nedá se zapomenout.

Monku já mluvím k věci.

Jovano, Já napsal, že Pán Ježíš Starý Zákon naplnil, ale i zároveň nezrušil. Tak nedělejte, že to nevíte. Církevně uznaná proroctví i Zjevení Nového Zákona jsou plná Božích trestů, které budou. Bez prokletí nejsou tresty. Pán Ježíš také pověděl, že církev brány pekel nepřemohou, ale nepověděl, že …More
Viléme, ano jenom trochu doplním: dá se odpustit, ale nedá se zapomenout.

Monku já mluvím k věci.

Jovano, Já napsal, že Pán Ježíš Starý Zákon naplnil, ale i zároveň nezrušil. Tak nedělejte, že to nevíte. Církevně uznaná proroctví i Zjevení Nového Zákona jsou plná Božích trestů, které budou. Bez prokletí nejsou tresty. Pán Ježíš také pověděl, že církev brány pekel nepřemohou, ale nepověděl, že ji nepřemohou v české republice tak jako prány pekel přemohli severní afriku..., která byla kdysi křesťanská. I o tom už R. Malý mluvil. Církev je v krizi nerelativizujte to.
Jovana
Miloslave - Pán Ježíš nepřišel Starý zákon zrušit, ale naplnit. V diskuzi k tématu - naplnil ho tím, že naše prokletí vzal na sebe. Tak je to napsáno v Novém zákoně a jakákoliv diskuze na toto téma je zbytečná. My hřešíme, to znamená že náš národ a všechny národy hřeší a musíme tedy litovat svých hříchů a prosit Pána Ježíše o odpuštění.
MILOSLAV
Monku, od ničeho pozornost neodvádím jenom se neopakuju, ale jestli to chcete slyšet znovu tak Vám to mohu zopakovat. Jovano Ježíš také pověděl, že Starý zákon pořád platí i když ho naplnil. Vy dva sem zanášíte nyní protestantismus "Jednou spasen navždy spasen".

Jak vložil Marki: Deuteronomium mluví jasně. Domnívám se, že naše země je opravdu prokleta pro ohavnosti, které ďěláme před Bohem, …More
Monku, od ničeho pozornost neodvádím jenom se neopakuju, ale jestli to chcete slyšet znovu tak Vám to mohu zopakovat. Jovano Ježíš také pověděl, že Starý zákon pořád platí i když ho naplnil. Vy dva sem zanášíte nyní protestantismus "Jednou spasen navždy spasen".

Jak vložil Marki: Deuteronomium mluví jasně. Domnívám se, že naše země je opravdu prokleta pro ohavnosti, které ďěláme před Bohem, nenechá se vysmívat.

Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.
2 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírůstek tvého bravu.
5 Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6 Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7 Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8 Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
9 Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách.
10 Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.
11 Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá.
12 Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.
13 Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.
14 Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim.

Ohrožení života - Neposlušným je ohlášeno prokletí a zlořečení.
15 Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení:
16 Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli.
17 Prokletý bude tvůj koš i tvá díže.
18 Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírůstek tvého bravu.
19 Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení.
20 Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
21 Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.
22 Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
23 Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.
24 Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen.
25 Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.
26 Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.
27 Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit.
28 Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.
29 O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání.
30 Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš z ní sklízet.
31 Tvůj býk bude poražen před tvýma očima, avšak jíst z něho nebudeš. Tvůj osel ti bude uchvácen před očima, a nevrátí se ti. Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli, a nikdo tě nezachrání.
32 Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu; tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách, ale nic nezmůžeš.
33 Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který jsi neznal, napořád budeš týrán a utiskován, po všechny dny.
34 Zešílíš z podívané, na kterou se budeš muset dívat.
35 Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit.
36 Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš, k pronárodu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni.
37 Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče.
38 Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky.
39 Vysázíš a obděláš vinice, avšak víno pít ani uskladňovat nebudeš, neboť to sežerou červi.
40 Všude po svém území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, neboť olivy ti opadají.
41 Zplodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí.
42 Všechno tvé stromoví a plodiny tvé role napadne hmyz.
43 Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál tím níž.
44 On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude hlavou, a ty budeš chvostem.
45 Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen, neboť jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na příkazy a nařízení, která ti udělil.
46 Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením a zázrakem.
47 Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem,
48 budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží na šíji železné jho, dokud tě nevyhladí.
49 Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět,
50 pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje.
51 Bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt a olej, vrh tvého skotu ani přírůstek tvého bravu, dokud tě nevyhubí


gloria.tvMarki — 6.12.2012 22:29:09:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.


Exodus 20,5-6

Monk — 6.12.2012 21:08:39:
Je Marki prokleta celá zeměkoule? Všechny národy? Každý kontinent? Kolik krve, potratů, vražd, nenávisti, bolesti, bídy je zde na zemi....

Z pokladu Písma svatého se domnívám toto, na počátku, když byli naši pprarodiče vyhnáni z ráje, Bůh zlořečil zemi, protože Adam s Evou překročili jeho přikázání.
Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.
V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.


Gn 3, 17-19

Opravdu zem byla prokleta, ale Adam s Evou litovali a Bůh se ustrnul a slíbil Spasitele. Došlo kjakémusi narovnání.
Dějiny pokračovaly a Bůh si vyvolil Izrael jako Boží národ. Přesto jej nechal několikrát vyvrátit pro jeho nevíru, nechal je uvrhnout i do babylonského zajetí na 400 let!
Ptáš se jestli je prokleta celá,kontinent, národ... Bůh uděluje své požehnání podle nejlepšího úsudku a tak i v mezních situacích zlořečí národům, vesnicím, domům a i jednotlivým lidem.Bůh odměňuje tisíc pokolení, ale přitom trestá do čtvrtého.
V mé jedné rodinné větvi se událo toto: můj praprastrýc měl veliký grunt s dobytkem s hospodářstvím čeledíny a děvečkami. Nebyl moc starý, když ho převzal a spravoval ho. Jedna z děveček, byla obzvlášť hezká, chytrá a milá. A protože byla svobodná zamilovala se do svého živitele a splodila s ním dítě. Domnívala se, že ji pojme za manželku a stane se jeho ženou. On to odmítl. Děvečka toto neunesla a proklela svého "milého" a i s dítětem se utopila v nedalekém rybníce. Uplynuly již tři generace v této linii a vždy se v této rodině rodí postižené děti a některé zemřou. Je to takové rodinné tajemství, o kterém se nesmí mluvit. Lidé z vesnice o prokletí vědí, jsou toho i plné místní knížky.
Můžeš tomu věřit a nemusíš. Jen bych chtěl dodat, že poslední dvě generace jdou neuvěřitelně za Pánem a prosí za odpuštění - to je víra.

Jinak psalo se tu i o odsunu Němců a prokletí, ANO-Sudety byly proklety a proto se tu událo tolik neštěstí, mohl bych o tom napsat knihu. Žiju v tomto kraji. Proto se mi derou slzy do očí, když vidím, jak nám Bůh žehná v tomto krví smáčeném kraji....Kdybych to měl přirovnat obrazně, tak je to jako když si představíš trnitý neprostupný keř a něm vykvetla růže a má moc odstímú růžové,červené a žluté a její vůně jde cítit daleko! Světlo přišlo na svět a tma ho nepohltila!
Proto říkám, že krev nevinných dětí ( jejich denně v průměru asi 70) které jsou v republice zabity kříčí k Bohu. Trestá nás a právem.
Jovana
Pan PhDr. Malý říká na konci přednášky, že církev má krizi. Myslím si, že nemá krizi. Je s námi Pán Ježíš a bude s námi do konce věků. Jsou však lidé, kteří staví na své pýše a trhají nejednotou tělo církve. Prosazují sami sebe a hájí své zájmy.
Jovana
Proklet je každý, kdo visí na dřevě (srov. Gal 3,13). Ježíšův spásný čin spočívá v tom, že všechen následek hříchu dopadl na něj, místo na nás. Vzal naše prokletí na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto největší utrpení vytrpěl až do dna. “Bože můj, Bože můj” - zvolal na kříži - “proč jsi mě opustil?” (Mt 27,6).
Náš národ není prokletý, je požehnaný. Náš národ hřeší…More
Proklet je každý, kdo visí na dřevě (srov. Gal 3,13). Ježíšův spásný čin spočívá v tom, že všechen následek hříchu dopadl na něj, místo na nás. Vzal naše prokletí na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto největší utrpení vytrpěl až do dna. “Bože můj, Bože můj” - zvolal na kříži - “proč jsi mě opustil?” (Mt 27,6).
Náš národ není prokletý, je požehnaný. Náš národ hřeší a jeho hříchy volají do nebe. Potrat (nemyslím samovolný) - násilné vyhnání plodu z lůna matky, tak to je vražda, ale nejsme prokletí.
Je zapotřebí prosit Pána Ježíše, aby nám odpustil hříchy.
MILOSLAV
😡 Monku, jak jsem už napsal maskujete se za pravověrnost, aby jste tady v diskusích pomalými postupnými kroky zpochybňoval katolickou víru. Několik příkladů z mnoha: Z vašich komentářů se křesťané doví o soše Krista Krále v Polsku jako o nápadu jednoho kněze ne o tom, že to bylo Boží přání řečené světici. Jindy zpochybňuje navzdory Bibli fakt Božího prokletí za hříchy volající do Nebe. Do …More
😡 Monku, jak jsem už napsal maskujete se za pravověrnost, aby jste tady v diskusích pomalými postupnými kroky zpochybňoval katolickou víru. Několik příkladů z mnoha: Z vašich komentářů se křesťané doví o soše Krista Krále v Polsku jako o nápadu jednoho kněze ne o tom, že to bylo Boží přání řečené světici. Jindy zpochybňuje navzdory Bibli fakt Božího prokletí za hříchy volající do Nebe. Do podvědomí čtenářů postupně zakládáte zrnko pochybností o činnosti lidí, kteří se snaží o dobrou věc.
MILOSLAV
😡 Monk alis Miros v duchu zednářské ideologie jak je srozumitelně vysvětlena ve videu podkopává křesťanskou víru. Je zakladatelem tohoto církevně neschváleného řádu do jehoš řad zde skrytě verbuje www.mal.estranky.cz/…/csi---krestansk… Z jeho komentářů se dovíte o soše Krista Krále v Polsku jako o nápadu jednoho kněze jindy zpochybňuje navzdory Bibli fakt prokletí naší země a občanů, kteří …More
😡 Monk alis Miros v duchu zednářské ideologie jak je srozumitelně vysvětlena ve videu podkopává křesťanskou víru. Je zakladatelem tohoto církevně neschváleného řádu do jehoš řad zde skrytě verbuje www.mal.estranky.cz/…/csi---krestansk… Z jeho komentářů se dovíte o soše Krista Krále v Polsku jako o nápadu jednoho kněze jindy zpochybňuje navzdory Bibli fakt prokletí naší země a občanů, kteří úkladně zavraždili již více jak 3 miliony dětí. Vzápětí své bludy míchá s pravověrnými názory. Do podvědomí čtenářů postupně zakládá zrnko pochybností o činnosti lidí, kteří se snaží o dobrou věc.
Marki
Podvraťák se najde všude !