Clicks61
fil.news

Bagong Alemang Obispo Nanawagan Para sa mga Kasal na Pari

Tatlong araw matapos italaga bilang obispo si Padre Franz Jung, 51, sa Würzburg, Germany, sinabi niyang "posibleng" mabuwag ang hindi pag-aasawa ng mga pari.

Sa kanyang pagsasalita sa Bayerischer Rundfunk (Pebrero 19), itinuro ni Jung na sinimulan ni Papa Francis ang diskusyon para sa hindi pag-aasawa ng mga pari.

Bilang vicar general ng diyosesis ng Speyer, binawasan ni Jung ang bilang ng mga parokya mula 350 hanggang 70. Ganoon din ang inaasahang gagawin niya sa Würzburg.

Ang Simbahang Aleman ay hindi nabubuhay sa totoong buhay ng mga parokya ngunit mula sa ipinataw na buwis ng estado. 90% ng mga nagbabayad ng buwis ay hindi mga Katoliko.

picture: Franz Jung, © Klaus Landry, CC BY-SA, #newsKtwkaxzsxy