mk2017
11.9K

Najważniejszy kwadrans

Najważniejszy kwadrans. Ignacjański rachunek sumienia to modlitwa, o którą toczy się największa walka w naszym życiu, bo w najgłębszy sposób dotyka …
mk2017
Pokusą jest myśleć o sobie, że już jestem człowiekiem postępującym od dobrego do lepszego, bo wtedy tracimy czujność. Najpierw w drobnych sprawach, później w coraz poważniejszych.