CÓRKA MARYI
"Miłość udziela się innym, bo pochodzi od Boga. Z miłości może pochodzić tylko dobro."