Grzegorz Braun

Grzegorz Braun
"Eugenika - w imię postępu".
Najlepszy
film dotyczący problematyki życia oraz jego destrukcji.
Warto wybrać
ten film do projekcji obowiązkowej.