Clicks14
vi.news

Bác sĩ Jérôme Lejeune đang trên còn đường trở thành thánh nhân

Ngày 21 tháng 1, Francis đã công nhận những đức tính anh hùng của nhà di truyền học người Pháp Jérôme Lejeune (+1994), điều này mở ra cánh cửa cho việc phong chân phước cho Lejeune.

Năm 1958, Lejeune phát hiện ra rằng hội chứng Down là do bản sao thừa của nhiễm sắc thể 21. Thực tế là khám phá này được sử dụng để giết những đứa trẻ tật nguyền đã khiến Lejeune đau buồn và khiến anh ta trở thành một người ủng sinh tích cực.

Ông phản đối Luật mạng che mặt giết người của Pháp năm 1975 “cho phép” trẻ em Pháp phá thai. Sau khi nhận được giải thưởng Allan, Lejeune đã đặt câu hỏi rõ ràng về đạo đức của việc phá thai và sau đó viết cho vợ mình, "Hôm nay, tôi đã mất giải Nobel Y học."

Năm 1975, Lejeune gặp Wanda Poltawska, 99 tuổi, một người bạn của John Paul II sau này, người đã biết Lejeune và đưa ông trở thành chủ tịch đầu tiên của Học viện Giáo hoàng về Sự sống mà sau này bị biến thành phe đối lập bởi Francis.

Năm 1997, John Paul II đã đến thăm mộ của Lejeune ở Châlo-Saint-Mars.

#newsInnrczbora