Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks42
Victory
Kritika vyjádření biskupa Holuba k filmu Francesco. Masmédia oznámila: „Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro homosexuály: ‚Homosexuálové mají …More
Kritika vyjádření biskupa Holuba k filmu Francesco.

Masmédia oznámila: „Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro homosexuály: ‚Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti Boží a mají na rodinu právo… To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o občanských svazcích, aby tímto způsobem měli právní ochranu,‘ uvedl v dokumentárním filmu Bergoglio.“

Vatikánský rozhlas zprávy médií vyvrací a tvrdí, že došlo k manipulaci, že prý to Bergoglio tak nemyslel...

Sám Bergoglio však mlčí, přestože za Pačamamu v Tibeře se okamžitě omlouval. Nyní ale nemá žádnou potřebu nic vysvětlovat. Řekl to dost výrazně, není co dodávat. Navíc, pokud by šlo o manipulaci, rozhodně film před premiérou zhlédl, ne-li inicioval. A pokud by přesto něco přehlédl, měl možnost veřejně vystoupit a oznámit, že jeho postoj k sodomii je ve shodě s Písmem a církevní tradicí, a proto žádnou homo-legislativu nepodporuje. On ale svým výmluvným mlčením jasně potvrdil to, co ve filmu řekl.

Františkovou apostazí jsou kard. Müller, kard. Burke a jiní biskupové pobouřeni. Někteří biskupové zastávají pozici vatikánského rozhlasu, jako by ve filmu šlo o manipulaci s Bergogliovými slovy. Jak se na rozdíl od těchto postojů vyjádřil biskup Holub?

Citace: „Myslím, že je to silná výzva...“

Odpověď: Holub dává najevo, že si uvědomuje, že slovy Bergoglia nastává radikální zlom v postoji ke hříchu sodomie a plně ho podporuje.

Citace Holuba: „... v této věci mu (Františkovi), myslím, dost rozumím.“

Odpověď: Je veřejně známo, že Bergoglio je veřejný heretik a apostata, který se postavil proti Božím, ale i přirozeným zákonům. Je na něm nejméně trojnásobné Boží prokletí – anathema – za intronizaci démona Pačamamy ve Vatikánu, za podporu zákonů pro homosexuály a jejich pseudorodiny, i za prosazování nové RNA a DNA vakcíny, která mění lidský genom, obsahuje nanočástice, a tím činí z člověka biorobota. Bergoglio se tedy kromě herezí dopouští i zločinů proti lidskosti.

Co se týče biskupa Holuba, veřejně dává najevo svou vnitřní jednotu s herezemi a zločiny Bergoglia. Tedy automaticky na sebe stahuje Boží anathemu, prokletí (dle Gal 1,8-9). Měl by opustit plzeňské biskupství. Pokud tak neučiní, biskupský úřad okupuje nezákonně a nikdo ho není povinen jako pastýře Kristova poslouchat, protože on jím není.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

27. 10. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.