Victory
546

BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou

video: BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou | BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou BKP: Rozdíl mezi církevní exkomunikací a Boží anathemou

Nejtěžším církevním trestem za porušení církevní disciplíny je církevní exkomunikace, tedy vyloučení z církevní organizace. To ale ještě neznamená, že potrestaný je vyloučen z Tajemného Těla Kristova. Příkladem je svatá Johanka z Arku, mučedník Jan Hus či arcibiskup Lefebvre. Na ně byla vyhlášena církevní exkomunikace, ale Boží anathema na ně nedopadla.

Oni nebyli Bohem vyloučeni z Tajemného Těla Kristova. Je dokázáno, že Jan Hus žádné hereze nehlásal. Ve skutečnosti byl upálen za to, že usiloval o pravdivou reformu kněžstva. Lživě byla osočena i Johanka z Arku a upálena. Podobně byl arcibiskup Lefebvre Janem Pavlem II. absurdně vyloučen z církevní organizace za věrnost Kristovu učení. Tak jako později Johanka z Arku, i Jan Hus a arcibiskup Lefebvre by měli být Vatikánem rehabilitováni a svatořečeni.

Na rozdíl od církevní anathemy je zde ale Boží anathema – vyloučení z Tajemného Těla Kristova. Ta dopadá ipso facto za hlásání jiného evangelia, jak uvádí list Gal 1,8-9. Boží anathemu za jiné evangelium na sebe stáhl i současný pseudopapež František. Stal se mrtvým údem Kristova Těla. Přesto dále okupuje papežský úřad. Je tragédie, že zde není živá církev, která by jeho vyloučení Bohem realizovala. Navíc doslova tragikomedií je, že osoby, které na sebe stáhly Boží anathemu, byly Bergogliem vyhlášeny za svaté, tedy za vzor k následování.

V současnosti se řeší otázka, zda pseudopapež František je legitimním či nelegitimním papežem. Církevní předpisy převyšuje Boží zákon, a ten zní: „Ale i kdyby... sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9)

Bergoglio přijal antievangelium a už tím se vyloučil z Těla Kristova – církve. Navíc sám hlásá antievangelium nejen soukromě, ale i veřejně, a zneužívá k tomu nejvyšší, tedy Kristovu, autoritu! Zde už není třeba žádných svědků ani žádné církevní autority, aby ho usvědčovala z toho, v čem sám sebe veřejně usvědčil. Slovy i gesty se ipso facto několikanásobně vyloučil – odřezal – z Těla Kristova, církve.

Co je Kristovo evangelium? Na to je jasná odpověď – je to Kristovo učení spásy, které je bytostně spojeno s Ježíšem Kristem. Proto kdo uvěří v evangelium, přijímá i Ježíše a zároveň i spásu. Kristovo evangelium nemůže být spojováno s herezemi, které popírají jeho podstatu.

Ježíš řekl: „Čiňte pokání a věřte (řec. en) v evangelium.“ (Mk 1,15) A také: „... kažte evangelium... Kdo uvěří (v evangelium)... bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,15n)

Co je „jiné evangelium“, o kterém hovoří list Gal 1,8-9? Jiné evangelium je heretické učení antikrista, které popírá základní pravdy nutné ke spáse. Kdo přijímá jiné evangelium, tedy antievangelium, odmítá Ježíše Krista a tím i spásu. Takový sám na sebe stahuje ipso facto Boží anathemu – vyloučení – oddělení od Krista, a to nezávisle na tom, zda je na něj anathema vyhlášena či ne. Pokud nebude konat pokání, tedy neodřekne-li se herezí a ducha falešného evangelia, bude věčně zavržen.

S Písmem svatým vyhlašujícím Boží anathemu (Gal 1,8-9) je v jednotě i věroučná bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio. Ta hovoří o tom, že vše, co papež heretik koná, je neplatné. Je vyloučen z církve a nikdo ho už nemá poslouchat. To potvrzuje i výrok svatého Roberta Bellarmina: „... zjevný heretik je ‚ipso facto‘ sesazen... Proto... papež, který je zjevně heretický, přestává sám sebou být papežem a hlavou, stejně jako přestává být křesťanem a členem těla církve...“

Heretický modernismus odsoudili papeži Pius IX. a Pius X. Druhý vatikánský koncil vytyčil směr, který církevně exkomunikuje pravověrné. Ve skutečnosti sám koncil propadl přímo Boží anathemě. Je neplatný, protože skrytě prosadil cestu antievangelia, cestu apostaze, vedoucí do věčné záhuby.

Činit pokání znamená nazvat pravdu pravdou, heretika heretikem a také heretický koncil heretickým. Je třeba nazvat vpravdě heretiky i jeho osnovatele a propagátory, včetně koncilních a pokoncilních papežů. Na nich spočívá ipso facto Boží anathema. Zatím je tato pravda bojkotována, ale musí být přijata. Pokud tento krok pokání nebude učiněn, nemůže začít pravdivá obroda církve! Jen pravověrné učení zabezpečuje katolíkům spásu. Obnovit ho je vůle Boží.

Heretický II. vatikánský koncil musí být nazván heretickým. Současný arciheretik Bergoglio dovršuje jeho program i ducha. Realizuje a aktualizuje aggiornamento II. vatikána s homosexuály, transsexuály, s modláři a čarodějkami, uctívajícími démona Pačamamu.

Je tragédie, že současní biskupové i kněží k tomu mlčí, protože mají strach z církevní exkomunikace. Z Boží anathemy a z věčného pekla ale žádný strach nemají. To je znak vnitřního odpadu, zbabělosti a zapírání Krista i Jeho evangelia.

V této kritické době vás proto, drazí biskupové a kněží, vybízíme: Postavte se za Ježíše Krista a Jeho evangelium! Nebojte se, že Bohem anathemizovaný arciheretik Bergoglio či jeho homosíť vás bude takzvaně exkomunikovat. Ježíš jasně řekl: „Vyloučí vás ze svých synagog... budou vás pronásledovat,“ ale pamatujte – čeká vás za to věčná odměna v nebesích!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

10. 7. 2022