Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
3
4
1
2
Evanjelizacia
1.8K
Žena - Božia dcéra ❀ღ✿ Celú prácu si môžete prečítať tu: "Žena - Božia dcéra" 👏 Nová evanjelizácia je veľkou výzvou pre modernú kresťanku, aby v spleti svetského chaosu a propagovanej degradácie …More
Žena - Božia dcéra ❀ღ✿

Celú prácu si môžete prečítať tu:
"Žena - Božia dcéra"
👏
Nová evanjelizácia je veľkou výzvou pre modernú kresťanku, aby v spleti svetského chaosu a propagovanej degradácie ženskosti podala svoje osobné svedectvo o naplnení a pravom zmysle života ženy v 21. storočí. Výzvy pápežov podporili myšlienku angažovanosti žien v Katolíckej cirkvi, čomu prispel aj Druhý vatikánsky koncil, kedy sa prvýkrát verejne dostala do pozornosti žena v Katolíckej cirkvi.

Žena sa stala matkou Vykupiteľa. Ženy boli tiež učeníčkami Pána Ježiša. V Cirkvi v celých jej dejinách vykonávali rozličné služby. Formovali sa Božím slovom a vyznačili sa celoživotným svedectvom. V posledných desaťročiach sa miestom ženy Cirkvi zaoberajú aj pápeži vo svojich dokumentoch. Na biskupskej synode o novej evanjelizácii sa hovorilo aj o žene ako ohlasovateľke radostnej zvesti. Cieľom práce je predstaviť pomocou pápežských dokumentov po Druhom vatikánskom koncile miesto ženy v Cirkvi a osobitne v Novej evanjelizácii.