Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks103
vi.news

Một lần nữa: Francis phủ nhận ý muốn xóa bỏ cuộc sosoongs độc thân, giới thiệu nữ phó tế

Francis đã nói với các Giám mục New Mexico, Arizona, Colorado, Utah và Wyoming trong cuộc họp Ad-Limina ngày 10 tháng 2 rằng những người tập trung vào việc phong chức nam và nữ phó tế sẽ thất vọng bởi tài liệu "Querida Amazonia" sắp tới của ông.

CathNews.com (ngày 10 tháng 2) trích lời Giám mục Oscar A. Solis của Thành phố Salt Lake nói rằng Francis đã cho các giám mục thấy ấn tượng rằng việc phong chức đàn ông kết hôn và phụ nữ sẽ vẫn là vấn đề cần thảo luận trong tương lai.

Solis tiếp tục, "Ông ấy [Francis] nói rằng ông ấy không thực sự tin vào việc phong chức cho những người đàn ông đã có vợ, 'nhưng bạn sẽ làm gì với tất cả những người bị tước Thánh Thể đó'."

Francis muốn nhấn mạnh những thách thức xã hội, mục vụ, sinh thái và văn hóa mà khu vực Amazon phải đối mặt.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsGixupdzrgy