Quas Primas
Super artykuł.
Czy aby wielbiciele medjugorskiej Zjawy zaczną używać rozumu? Czy odrzucą entuzjazm i mniemanie, że... "ja się tam nawróciłem", "ja tam zostałem uzdrowiony?"