piotrdudala
1135

Nieznany wyklęty. Aleksander Kasaraba, red. Agnieszka Kołodziejczyk

W największej katowni dawnego woj. katowickiego w Sosnowcu, jeden ze współwięźniów powie o nim, że "nigdy wcześniej, ani nigdy później nie widział tak bestialsko skatowanego człowieka”... Por. …More
W największej katowni dawnego woj. katowickiego w Sosnowcu, jeden ze współwięźniów powie o nim, że "nigdy wcześniej, ani nigdy później nie widział tak bestialsko skatowanego człowieka”... Por. Aleksander Kasaraba, bohater AK i WiN jest wierny ideałom do końca. Mimo że wnioskowana przez prokuraturę w Katowicach kara śmierci zostaje na nim wykonana 13 listopada 1946 r., a jego zwłoki trafią do bezimiennej mogiły. Dziś udaje się odkłamać biografię tego nieznanego żołnierza wyklętego.
Aleksander Kasaraba pochodzi spod Lwowa i sporą część życia spędza na Kresach Wschodnich. Jest uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, później pełni służbę w Straży Granicznej - na Śląsku, m.in. w Rybniku. Podczas Kampanii Wrześniowej, gdy zmilitaryzowane oddziały Straży Granicznej zostaną osaczone przez Armię Czerwoną, jemu - jako jednemu z niewielu wziętych do niewoli, uda się zbiec z transportu na Wschód. Por. Kasaraba ps. "Kamień" tworzy podziemną organizację pn. „Samoobrona Wsi”, w Lwowskiej Armii Krajowej …More
Tymoteusz
Por. Aleksander Kasaraba - Żołnierz Niezłomny - chwała Bohaterom, hańba żydo-komunistycznym katom!