Lekarz o skutkach ubocznych szczepienia Covid u kobiet w ciąży: „To, co widziałem w ciągu ostatnich 2 lat, jest bezprecedensowe”

68-letni położnik i ginekolog James Thorp co roku leczy około 6-7 tysięcy zagrożonych kobiet w ciąży. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele kobiet w ciąży doświadczyło poważnych skutków ubocznych po szczepieniu Covid, powiedział lekarz The Epoch Times .

„Widziałem wiele komplikacji u kobiet w ciąży, matek, płodów i dzieci” – powiedział Thorp. „Zgony płodów, poronienia. To, co widziałem w ciągu ostatnich dwóch lat, jest bezprecedensowe”.

Wzrosła śmiertelność płodów, podobnie jak liczba poronień, ale lekarze i pielęgniarki zmuszeni byli milczeć.

Dane opublikowane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) pokazują, że między 1 grudnia 2020 r. a 28 lutego 2021 r. 274 kobiet miało coś nie tak z ciążą po zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi. 27 procent przypadków zostało sklasyfikowanych jako „ciężkie”. Należą do nich skurcz macicy, spontaniczne poronienie, przedwczesne pęknięcie błon płodowych i śmierć płodu.

Nie wiadomo, ile nagrań dokonano w tym okresie. Część dokumentu, która to mówi, została zredagowana. „Dlaczego to zredagowali?”, zapytał Thorp.

Mike Yeadon, były wiceprezes Pfizer, powiedział The Epoch Times, że przemysł farmaceutyczny od 2012 roku wie, że nanocząsteczki lipidów, które znajdują się między innymi w szczepionkach mRNA, gromadzą się w jajnikach zaszczepionych kobiet.

Nanocząsteczka lipidowa to maleńka cząsteczka, która wprowadza mRNA do organizmu. Pokonują wiele barier w ciele, w tym barierę krew-mózg i barierę łożyskową. W ten sposób dostają się do tkanek płodu w macicy. To bardzo niepokojące, mówi Thorp.

Jaja są w ten sposób narażone na potencjalnie katastrofalne i toksyczne nanocząstki lipidowe, powiedział.

===============================================

Nowe dokumenty: Testy na zwierzętach szczepionki Pfizer i J&J's COVID pokazują możliwy wpływ szczepień na narządy życiowe

Judicial Watch poinformował dzisiaj, że dokumenty amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej pokazują, że nanocząsteczki lipidów ze szczepionki COVID-19 firmy Pfizer zostały znalezione w wątrobie, jajnikach i innych narządach 48 godzin po wstrzyknięciu, a cząsteczki szczepionki firmy Johnson & Johnson były obecne u badanych zwierząt przez kilka miesięcy po wstrzyknięciu.

Judicial Watch ogłosił dzisiaj, że otrzymał 466 stron dokumentacji na temat badań biodystrybucji i powiązanych danych dotyczących szczepionek COVID-19 z amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), pokazując, że opracowano kluczowy składnik szczepionek Pfizer/BioNTech, Nanocząstki lipidowe (LNP) znaleziono poza miejscem wstrzyknięcia osiem do 48 godzin po wstrzyknięciu, głównie w wątrobie, nadnerczach, śledzionie i jajnikach zwierząt doświadczalnych.

Szczepionka oparta na mRNA COVID-19 firmy Pfizer/BioNTech opiera się na LNP jako systemie dostarczania. Firma Pfizer poinformowała w komunikacie prasowym z dnia 10 stycznia 2022 r., że technologia LNP firmy Acuitas Therapeutics zostanie wykorzystana w szczepionce przeciw COVID-19 firmy Comirnaty, firmy Pfizer/BioNTech.

Judicial Watch uzyskał również 663 strony dokumentacji z HHS na temat badań biodystrybucji i powiązanych danych dotyczących szczepionek COVID-19, pokazując, że firma Johnson & Johnson opierała się na badaniach wykazujących, że cząsteczki DNA szczepionki i wstrzyknięte cząsteczki wirusa były nadal obecne u zwierząt doświadczalnych kilka miesięcy po wstrzyknięciu.

Z dokumentów wynika również, że firma Johnson & Johnson nie dostarczyła badań białka kolczastego zakodowanego w szczepionce J&J w ramach złożenia wniosku do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o zatwierdzenie szczepionki COVID-19 Has.

Biodystrybucja to metoda śledzenia dystrybucji składników aktywnych u badanego zwierzęcia lub człowieka.

Judicial Watch otrzymał dokumenty w odpowiedzi na skargę dotyczącą ustawy o wolności informacji (FOIA) – Judicial Watch przeciwko amerykańskiemu Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej, nr. 1:21-cv-02418 – złożony po tym, jak FDA, Centers for Disease Control and Prevention oraz National Institute for Allergy and Infectious Diseases nie odpowiedziały na wniosek FOIA z 8 czerwca 2021 r.:

„Dostęp do badań biodystrybucji i powiązanych danych dotyczących szczepionek Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson stosowanych w leczeniu i/lub profilaktyce SARS-CoV-2 i/lub COVID-19”.

Dokumenty firmy Pfizer obejmują zatwierdzony w lutym 2021 r. raport na temat badań szczepionek przeciwko COVID-19 na szczurach.

W części zatytułowanej „Farmakologia bezpieczeństwa” raport stwierdza: „Nie przeprowadzono żadnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa z

BNT162b2 [szczepionką BioNTech], ponieważ są one wymagane zgodnie z wytycznymi WHO [Światowej Organizacji Zdrowia] (WHO, 2005) dla opracowywania szczepionek, które nie są uznawane za niezbędny."

Podobnie w sekcji „Farmakodynamiczne interakcje leków” znajduje się następujące stwierdzenie: „Nie przeprowadzono badań nieklinicznych oceniających farmakodynamiczne interakcje leków z BNT162b2, ponieważ nie są one ogólnie uważane za konieczne do wspierania rozwoju i rejestracji produktów szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym (WHO, 2005) ”.

Ten raport firmy Pfizer zauważa, że gdy nanocząstki lipidowe (LNP) „o składzie porównywalnym” do tej szczepionki Pfizer-COVID wstrzyknięto szczurom, „całkowita wydajność (% wstrzykniętej dawki) LNP poza miejscem wstrzyknięcia w wątrobie był największy i znacznie mniejszy w śledzionie, nadnerczach i jajnikach”…”w skrócie”…”LNP jest rozmieszczony w wątrobie”.

W szczegółowej analizie raport stwierdza:

„W ciągu 48 godzin LNP rozprzestrzenił się głównie w wątrobie, nadnerczach, śledzionie i jajnikach, przy czym maksymalne stężenia obserwowano od 8 do 48 godzin po podaniu.

„Całkowity odzysk (w % wstrzykniętej dawki) LNP był największy w wątrobie (do 18%) u mężczyzn i kobiet poza miejscem wstrzyknięcia…”

To samo badanie Pfizer/BioNTech stwierdza: „Nie planuje się badań genotoksyczności BNT162b2, ponieważ składnikami konstruktów szczepionki są lipidy i RNA i nie przewiduje się potencjału genotoksycznego (WHO, 2005).”

Podobnie, raport stwierdza: „Badania rakotwórczości z BNT162b2 nie zostały przeprowadzone, ponieważ składnikami konstruktu szczepionki są lipidy i RNA i nie przewiduje się żadnego potencjału rakotwórczego lub rakotwórczego”.

Wniosek z badania zaczyna się: „Program niekliniczny wykazuje, że BNT162b2 jest immunogenny u myszy, szczurów i naczelnych innych niż ludzie, a badania toksyczności potwierdzają zatwierdzenie tej szczepionki”.

Raport zauważa, że „szczepionki przypominające” były również testowane na zwierzętach testowych i że: „Mikroskopowe odkrycia związane ze szczepionką pod koniec podawania BNT162b2 były w miejscach wstrzyknięcia i otaczających tkankach, w drenujących węzłach chłonnych biodrowych, w kości szpiku, w śledzionie i wątrobie”.

Zgłoszenia firmy Pfizer obejmują również raport zatytułowany Podsumowanie farmakokinetyczne w tabeli, zatwierdzony w styczniu 2021 r.

Tabela w raporcie pokazuje, że LPN zawierające mRNA zastosowane w szczepionce gromadzą się po 48 godzinach u szczurów, zwłaszcza w węzłach chłonnych, jajnikach, jelicie cienkim i śledzionie.

Podsumowanie badania dystrybucji mRNA LNP u szczurów, zatwierdzonego w listopadzie 2020 r. i sponsorowanego przez Acuitas Therapeutics, stwierdza, że stężenie mRNA LNP w osoczu „osiągnęło szczyt 1-4 godziny po podaniu i zwiększyło dystrybucję głównie do wątroby, nadnerczy”. gruczoły, śledziona i jajniki w ciągu 48 godzin.”

Całkowity powrót radioaktywności poza miejscem wstrzyknięcia był największy w wątrobie, podczas gdy ogólny odzysk był znacznie mniejszy w śledzionie i bardzo mały w nadnerczach i jajnikach.

Badanie wykazało, że średnie stężenia w osoczu, krwi i tkankach, a także wzorce dystrybucji w tkankach były zasadniczo podobne między płciami i ... nie były skorelowane z liczbą czerwonych krwinek.

„Poufny” dodatek z września 2020 r. do badań klinicznych przedłożonych dla szczepionki Pfizer/BioNTech COVID (BNT162b2) stanowi w „Farmakologii bezpieczeństwa”: „Nie przeprowadzono żadnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ są one wymagane przez wytyczne WHO (WHO, 2005 r.) Uznany za konieczne."

A pod „Farmakodynamiczne interakcje leków” napisano: „Nie przeprowadzono badań nieklinicznych w celu oceny farmakodynamicznych interakcji leków, ponieważ nie są one ogólnie uważane za konieczne do wspierania rozwoju i zatwierdzania produktów szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym (WHO, 2005).”

Pod nagłówkiem „Genotoksyczność” załącznik stwierdza: „Nie planuje się badań genotoksyczności BNT162b2, ponieważ składnikami konstruktów szczepionki są lipidy i RNA, które nie mają potencjału genotoksycznego (WHO, 2005).”

Na temat „rakotwórczości (w tym wspierające oceny toksykokinetyczne)” w załączniku stwierdza się:

„Badania rakotwórczości z BNT162b2 nie zostały przeprowadzone, ponieważ składnikami konstruktów szczepionki są lipidy i RNA, co do których nie oczekuje się, że mają potencjał rakotwórczy lub rakotwórczy.

„Testowanie rakotwórczości nie jest ogólnie uważane za konieczne do wspierania rozwoju i zatwierdzania produktów szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym (WHO, 2005).

W „poufnym” badaniu Pfizera zatwierdzonym w kwietniu 2020 r., w którym zbadano cztery warianty szczepionki COVID-19, firma przetestowała szczepionkę z nicią RNA, która „wzmacnia się samoczynnie po wejściu do komórki”. „Koduje zależną od RNA polimerazę RNA (RDRP lub replikazę) wirusa wenezuelskiego zapalenia mózgu koni (VEE).”

W tym samym badaniu firmy Pfizer autorzy stwierdzają: „Chociaż testy czynności wątroby są dokładnie monitorowane podczas klinicznego opracowywania tych szczepionek, dotychczasowe doświadczenie kliniczne BioNTech wskazuje, że dystrybucja w wątrobie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa”.

Autorzy badania firmy Pfizer stwierdzają również: „Na podstawie wcześniejszych nieklinicznych i klinicznych doświadczeń z trzema platformami RNA oczekuje się korzystnego profilu bezpieczeństwa, który może obejmować przejściowe reakcje miejscowe (takie jak obrzęk/obrzęk lub zaczerwienienie) i wzrost temperatura ciała ”.

Zgłoszenie Johnson & Johnson obejmuje badanie z 2007 r. dotyczące biodystrybucji domięśniowej szczepionki opartej na adenowektorze u białych królików nowozelandzkich, które wykazało, że szczepionka zlokalizowana była w „śledzionie, biodrowym węźle chłonnym i mięśniu w miejscu wstrzyknięcia”.

Tabela biodystrybucji dołączona do badania na królikach z 2007 r. wykazała, że cząsteczki DNA szczepionki nadal były obecne w węzłach chłonnych jelit 91 dni po wstrzyknięciu.

Tabela danych farmakokinetycznych z raportu z listopada 2020 r. z badania „VAC31518 JNJ-78436735” (szczepionka Johnsona & Johnsona) na królikach pokazuje, że wstrzyknięte cząstki wirusa były zlokalizowane w śledzionie i węzłach chłonnych biodrowych do trzech miesięcy później oraz w skórę i mięśnie w miejscu wstrzyknięcia.

W raporcie na temat szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson, złożonym w FDA 4 listopada 2020 r., autorzy odnoszą się do badania na królikach w Nowej Zelandii z 2007 r., w którym przetestowano szczepionkę zaszczepioną adenowirusami. Stwierdzają jednak: „Nie przeprowadzono żadnych badań farmakokinetycznych ani biodystrybucyjnych dotyczących AD26.COV2.S”.

Raport zauważa, że metabolizm, eliminacja i interakcje farmakokinetyczne z innymi lekami nie zostały zbadane w tym badaniu, ponieważ „nie mają one zastosowania do szczepionek”.

Raport stwierdza również, że nie przeprowadzono żadnych badań biodystrybucji z Ad26.COV2.S.

Tabela w raporcie pokazuje, że wirus szczepionkowy był nadal obecny w węzłach chłonnych królików 180 dni po wstrzyknięciu.

„Pisemne podsumowanie farmakokinetyki” z czerwca 2020 r. dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson stwierdza:

„Ad26COVS1 (znany również jako VAC31518 lub JNJ-78436735) jest monowalentną, rekombinowaną, niezdolną do replikacji, szczepionką wektorową adenowirusa typu 26 (Ad26) kodującą ostry zespół ostrej niewydolności oddechowej koronawirusa 2 (SARS-CoV-2)…. Nie przeprowadzono specjalnych badań farmakokinetycznych z Ad26COVS1.

„Jednakże, aby ocenić dystrybucję, trwałość i usuwanie wektora Ad26 (platformy), przeprowadzono badania biodystrybucji u królików z dwoma innymi szczepionkami opartymi na Ad26 kodującymi antygeny [zredagowane] i [zredagowane]…. [Obecne wyniki biodystrybucji uważa się za wystarczające do określenia profilu biodystrybucji Ad26COVS1 przy użyciu tego samego szkieletu wektora Ad26.”

„Dokumenty te pokazują, dlaczego wielu Amerykanów ma obawy, czy nowe szczepionki przeciw COVID, które są opracowywane w takim tempie, zostały odpowiednio i dokładnie przetestowane” – powiedział Tom Fitton, prezes Judicial Watch.

ŹRÓDŁO: CO PFIZER, BADANIA J&J COVID DOTYCZĄCE SZCZEPIONEK NA ZWIERZĘTACH UJAWNIAJĄ POTENCJALNY WPŁYW SZCZEPIONKI NA GŁÓWNE NARZĄDY
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Głupie baby. Szarżują życiem swoim i dziecka!
You Hippo
Kobiety w ciąży są oszukiwane
Kobiety w ciąży są oszukiwane
marta1012
Telewizyjna matka.
Izabela Sylwia
I to ma być matka???