fil.news
72

Kapag ang Asno ay Mas Nakakakita Pa sa Propeta

Si Propesor Joseph Seifert, isang pilosopo na pinatalsik ng isang arsobispo ng Granada, Spain, dahil sa pagpuna sa Amoris Laetitia sa siyentipikong paraan, ay inulit ang kanyang pakiusap kay Papa Francis na sagutin ang mga tanong kung itinatanggi niya ang pagkilos na likas na mali.

Sa pagsusulat sa First Things (Oktubre 5) ipinaliwanag ni Seifert, "Ginagawa ko ito sapagkat nagpapahayag ako ng pananampalataya na itinuro sa atin ng Ebanghelyo, na kung minsan ang isang asno ay may nakikitang hindi nakikita ng isang propeta. Kung sa kasong ito ay sinampal ng propeta ang asno, na ipinadala sa kanya ng Diyos, makakatanggap siya ng matinding galit mula sa Diyos na ibibigay sa propeta gamit ang kanyang anghel".

#newsWtxrdnvsbw