lowoa
173
1089. Szlovénia. Gorisnica-Placerovci, Ljubno-ob-Savinji, Maribor, Vendbeszterce, Zagorje-ob-Savi, Zgornja-Volicina www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4…More
1089. Szlovénia.

Gorisnica-Placerovci, Ljubno-ob-Savinji, Maribor, Vendbeszterce, Zagorje-ob-Savi, Zgornja-Volicina

www.google.com/…/data=!3m1!4b1!4…