01:46:06
Marieta Ria
51.8K
Excelentný príhovor otca Štefana Mordela pri príležitosti 50 rokov kňazstva začína 33:50 sv. omša - farnosť Rabčice - dňa 27.6.2021More
Excelentný príhovor otca Štefana Mordela pri príležitosti 50 rokov kňazstva
začína 33:50
sv. omša - farnosť Rabčice - dňa 27.6.2021
Peter(skala)
Gratulujem k výročiu ... a prajem silu Ducha Sväteho až dokonca...
😇
Odvážny to kňaz
Nina Rajtíková
Vďaka za pravdivú a zmysluplnú kázeň a za takýchto kňazov Bohu vďaka.
dyk
Marieta Ria
Veľmi dobre vystihnutý charakter a záujmy tohto jamkatého. Je to tak - čo možno čakať od zradcu - vyšplhal sa po chrbte iného, bez ktorého by bol len veľká nula. To je to najhoršie - že je liberálom, ale všetky tieto záludnosti bude presadzovať sofistikovane!
Coburg
Perfektné. Keby takýchto kňazov bolo čím viac!