tommy1

Inspiracje biblijne w nauczaniu i służbie pasterskiej błogosławionego ks. kard. S. Wyszyńskiego

Publikujemy treść referatu ks. prof. Henryk Witczyka, wygłoszonego podczas sympozjum Biblistów Polskich w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu …