Porovnejme dnešek s časem světovlády Antikrista

V čase světovlády Antikrista budou sice moci křesťané ukrytí v hlubokých pralesích tajně přijímat Krista ve sv. eucharistii. Ale to bude ze zásob chleba a vína proměněného v Krista z doby předantikristovské. Každý dostane jen malý drobeček z na Slunci usušeného proměněného chleba namočeného v proměněném víně. (V případě kvašeného chleba v Pravoslavné i Řeckokatolické církvi, mám zkušenost, že vydrží i déle než 3 a půl roku nezkaženým.) Každý křesťan dostane jen malý drobeček, protože v každém drobku je celý Pán Ježíš Kristus ve svém Božství i lidství. Rozdávat budou pravděpodobně tajně vysvěcení diakoni (jáhni), kterým tyto zásoby biskupové a kněží tajně před svou popravou svěří.
Avšak mešní (liturgická) oběť Kristova se konat ani tajně nikde za Antikristovy světovlády nebude, jak předpověděl starozákonní prorok Daniel. To je možné pouze když budou všichni biskupové (včetně katolického papeže) i kněží vyvražděni skrze Antikrista (nebo kdyby přestalo existovat obilí, ze kterého je chléb, či vinná réva, ze které je víno - mnohem jednodušší je však vyvraždit všechny platně vysvěcené biskupy a kněze). Tím přestane každodenní eucharistická oběť Kristova, která je na odpuštění hříchů. Lidem nebudou odpouštěny hříchy, příroda přestane fungovat, nebude pršet, bude žízeň a hlad takový, že se budou lidé poznačení Antikristovým znamením 666 vzájemně pojídat - dle ruských proroctví z časů komunistických před r.1989.
Při sv. mši (liturgii) je obětníkem i obětovaným sám Pán Ježíš Kristus tak jako byl na kříži. Protože On vydal tehdy na kříži viditelně a vydává neviditelně při každé mši (liturgii) sv. stále sám sebe v oběť. Ač navenek ho vydali na smrt áronští velekněží, židovská velerada, Pilát rukama židovských i pohanských vojáků, tak kdyby Kristus nesouhlasil se svým zajetím, nedokázali by to. Důkazem je náhlý zázračný pád na zem židovských vojáků z chrámové stráže, když Krista zatýkali. Nemohli se ani pohnout, dokud jim to Kristus nedovolil. Dodnes je při každé pravé Večeři Páně, tj. při svaté mši (liturgii) od platně vysvěcených biskupů (episkopos) a kněží (presbyteros) obětován Kristus navenek rukama těchto lidí (v dnešní době jako i v r.33 po Kristu, od často smrtelně hříšných a veřejně či spíše tajně bezbožných). Kdyby Kristus nesouhlasil i se svým eucharistickým zajetím, nedošlo by např. i k viditelnému zázraku viditelného masa a krve po eucharistické proměně r.1996 v Buenos Aires a r.2008 a r.2013 v Polsku. Jak já jsem informován, tak ti 2 kněží v ritu Novus Ordo v Polsku před zázrakem neprokazovali eucharistickému Kristu patřičnou úctu. Přesto se stal viditelný zázrak, který je zahanbil. Ve skutečnosti se Kristus dobrovolně obětuje sám a sám je obětí. Oběť i obětník je jen jeden - Pán Ježíš Kristus. Avšak k proměně chleba a vína v Krista dochází jen a pouze, když biskup, či kněz zopakuje slova Kristova: toto je mé tělo, toto je má krev. Kdyby slova nad chlebem a vínem zopakoval nebiskup, nekněz, pak chléb zůstává zcela neproměněným chlebem a víno zcela neproměněným vínem. Kdyby ta slova vyřkla žena, kterou by nějaký šílený biskup vysvětil na biskupku či kněžku, jako to udělal moravský biskup Davídek před r.1989, tak chléb a víno rovněž zůstávají zcela neproměněnými. Např. kněžkou Javorovou z Brna proměňovaný chléb a víno zůstávají nadále pouhým chlebem a vínem a kdo by se před nimi poklonil, koná modloslužbu.
Při poslední Večeři Páně, před svou viditelnou hroznou smrtí na kříži byl Kristus viditelně obětníkem i obětí a proměňovací slova říkal on sám. Podobně někteří poctiví biskupové a kněží, ač je jich dnes jen hrstka, svatě konají sv. mši (liturgii). Většina se podobá těm golgotským řezníkům, jak to zjevil sv. Piovi z Pietrelciny stigmatikovi Pán Ježíš už někdy kolem r.1920.
Nevím, chápu-li to teď příliš úzkoprse, myslím-li si, že Kristus se na Golgotě i v každé mši svaté vydává na odpuštění minulých a dnešních hříchů a že na odpuštění budoucích hříchů je nezbytně potřebné, aby se Kristus v budoucnu vydal při dalších budoucích sv. mších (liturgiích)? Prosím, opravte mě, jsem-li moc úzkoprsým.
Jisté je, že evangelikálové, evangelíci se mýlí, když si myslí, že obětování Krista ve mši sv. je nepotřebné, protože Kristus se na Golgotě dle nich obětoval nejen za minulé a právě probíhající hříchy, ale i za všechny hříchy budoucí. Dle evangelikálů a evangelíků je obětování Krista ve mši sv. prototo nadbytečnou věcí, a proto se nekoná. Dělá však dobrý Bůh i nadbytečné věci? Myslím, že dělá, protože např. velmi často dává své dárky, např. pitnou vodu, jídlo lidem dobrým i zlým.
Public domain
johanika
Nechcem nikomu vnucovať svoj názor, ale ja to vnímam takto. Vypočula som si vyhlásenie nášho arcibiskupa Zvolenského k sčítaniu ľudu na Slovensku a dozvedela som sa, že sa ľudia "zriekli náboženstva" kvôli materiálnemu prebytku. Vraj sa majú materiálne dobre a tak žijú sekulárne.
Tak ja neviem, kde žijem, možno mladí, pracujúci ľudia majú načas materiálny prebytok, ale v Bratislave denne pozoruje…More
Nechcem nikomu vnucovať svoj názor, ale ja to vnímam takto. Vypočula som si vyhlásenie nášho arcibiskupa Zvolenského k sčítaniu ľudu na Slovensku a dozvedela som sa, že sa ľudia "zriekli náboženstva" kvôli materiálnemu prebytku. Vraj sa majú materiálne dobre a tak žijú sekulárne.
Tak ja neviem, kde žijem, možno mladí, pracujúci ľudia majú načas materiálny prebytok, ale v Bratislave denne pozorujem ľudí po päťdesiatke ako žijú z kontajnerov, ako dojedajú potraviny po tých, ktorí ešte dnes majú prácu. Totiž okolo päťdesiatky sú ľudia aj v Bratislave vyhadzovaní zo svojich dobre platených miest a hoci majú vysokoškolské vzdelanie, ak si dostatočne nenasporili, žijú z odpadkov až kým nedostanú starobný dôchodok.
Prekvapilo ma teda vyhlásenie arcibiskupa Zvolenského s ktorým sa vonkoncom nestotožňujem.
Keď sa blížili voľby, všetci boháči - Heger, Krajčí, Matovič, Záborská... o sebe vyhlasovali akí veľkí a oddaní kresťania sú. A teraz sú peniaze prekážka ku kresťanstvu?
Aj predstavitelia cirkvi majú podiel na úpadku katolíckej cirkvi na Slovensku. Hoci je dišpenz na sväté omše v nedeľu, v uplynulej nedeli nikto ani v rozhlase ani v televízii RTVS neslávil katolícku svätú omšu. Prečo arcibiskup Zvolenský nie je garantom slávenia sv. omše v hlavnom médiu v čase, keď nezaočkovaní ľudia nemajú možnosť ísť na sv. omšu? Nie všetci ľudia majú prístup k sv. omši online cez internet, na TV LUX, či v rádiu Lumen.
Hermenegild
Deje sa aj iná vec. Hoci do chrámu je dovolené zúčastniť sa 100 OP, tak z týždňa na týždeň mizne aj desiatka pravidelne chodiacich. Odrazu ich niet. A tak, ak chodilo pred koronou 50 ľudí, tak dnes ich je 1/5. A kňazi sa spytujú, čo sa s nimi stalo. Sú zaočkovaní a majú taký strach alebo únavu, že už nevychádzajú von z domu.
apredsasatoci
Či človek je/nie je kresťanom dostaneme príležitosť dokázať čoskoro v reali!
Nie na papieri, ktory veľa znesie.
Hermenegild
Obtelefonoval som niekoľko tých OP ľudí, a zistil som, že ako sa prestalo spovedať, stále je len individuálne alebo oddelené od chrámu, tak radšej nejdú na omšu, lebo nemôžu pristúpiť k Eucharistii. Tak si konajú pred televízorom-počítačom duchovné sv. prijímanie.
johanika
Zdá sa, že všetko toto šialenstvo je u nás zámerné...
V okolitých štátoch jediné, čo fungovalo a funguje bez prerušenia sú sväté omše a účasť na nich. Nijaké OP, každý kto chce, môže slobodne vstúpiť do kostola, ísť na spoveď, prijať Eucharistiu.
Mladí ľudia, ktorých sa ešte nedotkla tá opravdivá viera (Kardinál Korec v jednej svojej knihe opisuje, že opravdivá individuálna viera prichádza u …More
Zdá sa, že všetko toto šialenstvo je u nás zámerné...
V okolitých štátoch jediné, čo fungovalo a funguje bez prerušenia sú sväté omše a účasť na nich. Nijaké OP, každý kto chce, môže slobodne vstúpiť do kostola, ísť na spoveď, prijať Eucharistiu.
Mladí ľudia, ktorých sa ešte nedotkla tá opravdivá viera (Kardinál Korec v jednej svojej knihe opisuje, že opravdivá individuálna viera prichádza u každého inokedy. Niekto sa Bohu úplne otvorí v 13-tich, niekto v 30-ke a niekto v 50-ke, či 70-ke...) úplne strácajú vzťah k Bohu. Do kostola sa nechodí, o spoveď treba požiadať...
Pane Bože, pomôž nášmu Slovensku!