hr.news
336

Franjo otvara crkve Novus Ordo za protestante, ZABRANJENE za katolike

Tijekom svog govora 4. studenoga na ekumenskom susretu u Bahreinu, Franjo je potaknuo svoju publiku da zadrže "dobru naviku" stavljanja crkvenih zgrada na raspolaganje drugim zajednicama "za štovanje jedinog Gospodina".

Dodao je da je "hvala Božja" "duhovni centar" za stvaranje jedinstva među kršćanima.

To je isti Franjo koji zabranjuje slavljenje rimske mise u župnim crkvama. Iz Franjinih riječi jasno je da on Novus Ordo vidi samo kao još jedan oblik protestantskog bogoslužja, dok se protivi katoličkoj liturgiji.

Slika: Vatican Media, #newsFqsukhsmax