"Wiara każe nam twierdzić, że poza Kościołem apostolskim rzymskim nikt zbawiony być nie może, że Kościół to jedyna arka zbawienia, i że ktokolwiek do niej nie wejdzie, zginie w wodach potopu". (Papież Pius IX)

"Wiara każe nam twierdzić, że poza Kościołem apostolskim rzymskim nikt zbawiony być nie może,
że Kościół to jedyna arka zbawienia, i że ktokolwiek do niej nie wejdzie, zginie w wodach potopu".

(Papież Pius IX)

"Firmissime tene, et nullatenus dubites, non solum omnes paganos, sed et omnes judaeos, et omnes haereticos atque schismaticos, qui extra
Ecclesiam catholicam praesentem finiunt vitam, in ignem aeternum ituros, qui paratus est diabolo et angelis ejus (Matth. XXV, 41)".

(S. Fulgentius Ruspensis Episcopus, De fide ad Petrum. Caput XXXVIII, seu Reg. XXXV: Damnandi)
-------------------
"Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp, iż nie tylko wszyscy poganie, lecz również wszyscy żydzi i wszyscy heretycy i schizmatycy, którzy
poza Kościołem katolickim teraźniejsze kończą życie, pójdą w ogień wieczny, zgotowany szatanowi i aniołom jego (Mt. XXV, 41)".
(Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup († 533), O wierze do Piotra. Rozdział XXXVIII, 35 reguła: Skazani na potępienie)
-------------------
"Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i
do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę".

(Papież Pius IX, Ekskomunika na heretyków)

* * * * * * * * * * * *

ŻYDZI, POGANIE, APOSTACI, HERETYCY I SCHIZMATYCY POZA ARKĄ ZBAWIENIA!

ŚW. KOŚCIÓŁ RZYMSKI WYKLINA WSZYSTKICH ODSTĘPCÓW, KACERZY I ODSZCZEPIEŃCÓW!

P. Ferdinandus Cavallera SI. Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici
Ks. Walenty Gadowski. Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Tajemnice w Religii ( PDF )
Ks. Alojzy Bukowski SI. Jak dokonało się odkupienie ludzkości ( PDF ) (nowość)
Ks. Alojzy Bukowski SI. Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej solidarności. (Principia dogmatica christianae communionis sive solidaritatis, quae vocatur) ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Ignacy Grabowski. Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej ( PDF )
Sac. Nicolaus Pauwels. Theologiae practicae de Fide et Symbolo. An haeretici sint in Ecclesia? ( PDF )
Ks. Nicolas Pauwels. Teologia praktyczna o Wierze i o Składzie Wiary. Czy heretycy są w Kościele? ( PDF )
Ks. Jan Nepomucen Opieliński. 1. Co to jest ekskomunika? 2. Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis" ( PDF ) 3. Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników ( PDF ) 4. Ekskomunika na schizmatyków ( PDF ) 5. Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy ( PDF )
O. Ludwik Blozjusz OSB. O losie heretyków i schizmatyków. De sorte haereticorum et schismaticorum ( PDF )
Kongregacja Św. Inkwizycji. Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego ( PDF )
Ks. Zygmunt Storchenau SI. Wiara Chrześcijanina jaką być powinna (nowość, djvu)
Ks. Leonard Goffine. Nauka o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej ( PDF ) (nowość)
List pasterski Biskupów austriackich. Znaki czasu: niedowiarstwo, indyferentyzm i praktyczny materializm ( PDF ) (nowość)
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Życie nadprzyrodzone duszy ludzkiej ( PDF ) (nowość)
Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra ( PDF )
Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Trzymaj się wiary katolickiej
Teolog katolicki. Nieznajomość zasad wiary katolickiej przyczyną zguby wielu ( PDF )
Ks. Jan Rostworowski SI. Tajemnica jedności katolickiej ( PDF ) (nowość)
P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. - De Ecclesia. Caput V. De civitate Dei. 1. De Ecclesiae catholicitate. 2. De Ecclesiae ad societatem civilem relationibus ( PDF ) (nowość)
P. Albertus a Bulsano OFMCap. De Tolerantismo religioso ( PDF )
Ks. Marian Morawski SI. Dogmat piekła ( PDF ) (nowość)
Ks. Ignacy Grabowski. Kościół a herezja ( PDF )
Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość, djvu)
O. Karol Antoniewicz SI. O prawdziwej tolerancji Kościoła katolickiego ( PDF )
Leon Radziejowski. Judaizm wobec chrześcijaństwa ( PDF )
Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier. Antychryst ( PDF ) (nowość)
Ks. Jan Rosiak SI. "Poza Kościołem nie ma zbawienia" ( PDF )
Ks. Dr Diodor Kołpiński. O powrót Rosji do Kościoła Katolickiego ( PDF ) (nowość)
P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. - De Ecclesia (nowość, djvu)
S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica
Sac. Cyriacus Michael Petroccia. Lux et Pax in Synthesy Dogmatica. Lectiones resumptae in Tractatus: De Deo Uno - De Deo Trino - De Deo creante et elevante - De Novissimis - De Verbo Incarnato - De Gratia Christi - De Virtutibus infusis et donis Spiritus Sancti (nowość, djvu)
Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )
Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza ( PDF )
Papież Pius IX. Alokucja "Maxima quidem" powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku ( PDF ) (nowość)
Ecclesiae Magisterium. Uchwały i wyroki świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego ( PDF ) (nowość)
Ecclesiae Magisterium. Święty Sobór Watykański. Nauka świętego Kościoła o Wierze katolickiej ( PDF ) (nowość)
Ecclesiae Magisterium. Święty Sobór Watykański. Nauka świętego Kościoła o świętym apostolskim Prymacie ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Józef Krukowski, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prosty wykład artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" na dziesięć pytań rozłożony ( PDF ) (nowość)
Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IX. Akt wiary w przywileje Maryi i nieomylność Papieża ( PDF ) (nowość)
Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. "Święty Kościół Powszechny...". Czy być mogą i co znaczą nowe dogmaty w katolickim Kościele? - Nieomylność Kościoła i Apostolskiej Stolicy. - Wyrok powszechnego Watykańskiego Soboru. - Stwierdzenie Nieomylności Papieskiej: świadectwa Ewangelii, Ojców świętych, Soborów i całej katolickiej tradycji. - Fakt bezbłędności Papieży w rzeczach wiary. - Główne powody niechęci i wrzawy obudzonej orzeczeniem Nieomylności tej. - Faryzeizm jej nieprzyjaciół. ( PDF ) (nowość)
Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża ( PDF )
"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych ( PDF )
Msgr. Giovanni Volpi, Biskup Arezzo. Posłuszeństwo Papieżowi i katolicy integralni ( PDF )
P. Giovanni Battista Lemius OMI. Catechismo sul modernismo secondo l'Enciclica "Pascendi Dominici gregis" di Sua Santità Pio X (nowość, djvu)
O. Jean Baptiste Lemius OMI. Katechizm o modernizmie według Encykliki Ojca Świętego Piusa X "Pascendi Dominici gregis" (nowość, djvu)

Abp Ignacy Hołowiński. Kościół jedyną drogą zbawienia. (Wykład Ewangelii o rozmnożeniu chleba) ( PDF ) (nowość)
Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Encyklika Leona XIII "Immortale Dei" i liberalizm. (Teoria liberalna a chrześcijańska o państwie) ( PDF ) (nowość)
Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania ( PDF )
Henryk Hello. Syllabus w wieku XX ( PDF )
Ernest Hello. Indyferentyzm (obojętność) ( PDF )
Ks. Julian Feliński. Bóg i wolność ( PDF ) (nowość)
Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm i materializm ( PDF ) (nowość)
Bp Adolf Szelążek. Czy indyferentyzm ma rację bytu ( PDF )
Bp Michał Nowodworski. 1. Wiara i rozum (fides et ratio) ( PDF ) 2. Liberalizm ( PDF ) (nowość)
Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. 1. Rozumność wiary ( PDF ) 2. Wewnętrzna pewność aktu wiary ( PDF )
Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami) ( PDF )
O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )
Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O prawdziwości religii katolickiej. - Prawdziwa religia znajduje się tylko w Kościele katolickim ( PDF ) (nowość)
Ks. Antoni Langer SI. 1. Rozwój wiary ( PDF ) 2. Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów ( PDF ) 3. Człowiek w stosunku do religii i wiary ( PDF ) 4. O objawieniu ( PDF ) 5. Cuda i ich znaczenie w dziejach Objawienia ( PDF ) (nowość)
Ks. Zygmunt Golian, Doktor św. Teologii. O metodzie scholastycznej w zastosowaniu jej do dogmatycznej teologii, jej geneza, rozwijanie się i dojrzałość ( PDF ) (nowość)
Bp Michał Nowodworski. Weissa Apologia chrystianizmu ( PDF )
Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Agnostycyzm ( PDF )
Ks. Jan Rostworowski SI. Dwie filozofie ( PDF ) (nowość)
Ks. Jan Rostworowski SI. Objawienie i dogmat w teologii katolickiej a w teologii modernizmu ( PDF ) (nowość)
Ks. Jan Rostworowski SI. Ewolucja dogmatu w modernizmie ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści ( PDF )
"Przegląd Kościelny". Monizm - nowa religia ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Religia i poznanie ( PDF )
Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Hasła etyczno-religijne monizmu. (Odczyt publiczny, miany 12 marca w Krakowie) ( PDF )
O. Marin de Boylesve SI. Papieże pod cezarami rzymskimi ( PDF )
Ks. Stanisław Załęski SI. Walka Papieża św. Grzegorza VII w obronie wolności Kościoła ( PDF ) (nowość)
Bp Jan Chryzostom Janiszewski. Encyklika Leona XIII Papieża o masonii ( PDF )
Ks. Ernest Jouin. Papiestwo i masoneria ( PDF ) (nowość)
Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego ( PDF )
Bp Henryk Przeździecki. Monizm ( PDF )
P. Joannes Berthier MS. Compendium Theologiae dogmaticae et moralis. Introductio philosophica ( PDF )
Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia ( PDF )
Ks. René-Marie de la Broise SI. Religia i religie ( PDF )
Ks. J. V. Bainvel SI. Dogmat i myśl katolicka ( PDF )
Ks. Feliks Cozel SI. O prawdziwości religii katolickiej
Ks. Dr Jules Didiot. Kościół (Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej) ( PDF )
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół ( PDF )
Ks. Peter Einig. Usprawiedliwienie (justificatio) ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr E. Huszar. Ks. W. Danek. Katechizm dla konwertytów
Ks. Józef Bojarski. Historia Focjusza, apostoła schizmy moskiewskiej, greckiej i innych wschodnich narodów, oparta na świadectwach współczesnych pisarzy greckich, czerpana z dzieł francuskich i innych (nowość, djvu)
Ks. Aleksander Lakszyński. Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych ( PDF )
"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa" ( PDF )
Ks. Feliks Buchwald. O wolności sumienia ( PDF ) (nowość)
Emanuel Bułhak. Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte ( PDF )
Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu ( PDF )
Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych ( PDF )
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)
Ks. Władysław Michał Dębicki. Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche) ( PDF )
O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych 1. O jedności prawdziwej religii 2. Poza Kościołem nie ma zbawienia 3. Jezus Chrystus potępia tolerantyzm
Ks. Jakub Balmes. List do sceptyka. Problem wielości religii ( PDF ) (nowość)
O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Urząd nauczycielski w Kościele ( PDF )
Ks. Maciej Józef Scheeben. Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów ( PDF )
Ks. Jan Rosiak SI. 1. Chrystus mistyczny ( PDF ) 2. Idąc nauczajcie ( PDF ) 3. Tu es Petrus ( PDF )
Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio ( PDF ) (nowość)
Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869) ( PDF )
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym ( PDF ) (nowość)
Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Nieomylność papieska w stosunku do historii i państwa ( PDF ) (nowość)
"Dwutygodnik Diecezjalny Wileński". Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej ( PDF ) (nowość)
Hr. Maurycy Dzieduszycki. Staropolska wiara w nieomylność Papieża ( PDF ) (nowość)
Abp Antoni Szlagowski. Papiestwo na przełomie dwóch wieków. (Konferencja dla mężczyzn) ( PDF ) (nowość)
Ks. Franciszek Perriot. Poza Kościołem nie ma zbawienia ( PDF )
Sac. F. H. Reinerding. 1. De iis, qui auctoritati Ecclesiae obluctantur. 2. De necessitate Ecclesiae ad salutem
Ks. Józef Stagraczyński. 1. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła ( PDF ) 2. Jeden jest tylko Kościół ( PDF ) 3. Cechy Kościoła ( PDF ) (nowość)
Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich ( PDF ) (nowość)
Ks. Piotr Semenenko CR. Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary. O Kościele ( PDF ) (nowość)
Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje? ( PDF ) (nowość)
P. Vincentius Buczyński SI. Institutiones doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur (nowość, djvu)
P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores
P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas? ( PDF ) (nowość)
Prawdomir. Gdzie prawda? I. Rozmowy wśród podróżnych o najważniejszych a najczęściej zaczepianych prawdach wiary katolickiej (nowość, djvu)
"Tygodnik Soborowy". Nieomylność papieska i niemiecka teologia ( PDF )
"Tygodnik Soborowy". Walka i Zwycięstwo ( PDF )
Ks. Ignacy Domagalski. Papieska władza duchowna nad światem gwarantem wolności rządów i ludów ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska ( PDF )
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. System modernistów ( PDF ) (nowość)
"Przegląd Katolicki". Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej ( PDF )
Abp Walenty Zubizarreta OCD. 1. De modernismo ( PDF ) 2. O modernizmie ( PDF )
Abp Antoni Szlagowski. 1. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn ( PDF ) 2. Wiara w życiu ( PDF ) 3. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów ( PDF ) (nowość)
P. Marinus de Boylesve SI, Philosophiae Professor. Cursus philosophiae complectens logicam, metaphysicam, ethicam. Accedit Compendiosa religionis demonstratio et Historia philosophiae
Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia ( PDF )
"Przegląd Katolicki". 1. Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF ) 2. Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? ( PDF )
Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa filozoficzna. (Contra Gentiles). - Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych
S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles
Dr Anna Danuta Drużbacka. Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu ( PDF )
O. Parteniusz Minges OFM. 1. De religione iudaica postchristiana 2. O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa
Ks. Jerzy Patiss SI. Żydzi zostali odrzuceni przez Boga ( PDF )
P. Georgius Patiss SI. Judaei a Deo rejecti sunt ( PDF )
Ks. Marian Morawski SI. Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki ( PDF )
O. Stanisław Załęski SI. O masonii na źródłach wyłącznie masońskich
Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm ( PDF )
Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm ( PDF )
Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologicae. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus ( PDF )
Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem ( PDF ) Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam
O. Hieronim Savonarola OP. Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty ( PDF )
Sac. Andreas Pohl. De religione mahumedana
Słownik apologetyczny Wiary katolickiej. Mahometanizm
"Przegląd Katolicki". Cudowne nawrócenie 200 muzułmanów w Damaszku do Kościoła katolickiego ( PDF ) (nowość)
Bp Józef Sebastian Pelczar. Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników
Bp Józef Sebastian Pelczar. Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych
"Myśl Katolicka". E. Kartka z dokumentu Piusa VI (dedykowana "międzywyznaniowcom" i "antyintegrystom")
Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii
Ks. Władysław Szczepański SI. Nowy Indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo
Abp Emil Guerry. Kodeks Akcji Katolickiej
Wyznanie Wiary św. Atanazego. Quicumque
Hr. Maurycy Dzieduszycki. Wyznanie Wiary św. Atanazego Quicumque (przekład wierszem na język polski)
Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF ) (uzupełniono)
Św. Franciszek Ksawery. Modlitwa o nawrócenie pogan
Papież Pius IX. Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków
"Moja wiara katolicka". Katechizm. Nieomylność Kościoła
Ks. Alojzy Jougan. Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła ( PDF ) (nowość)
Ks. Alojzy Jougan. Reguła wiary
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Dogmatyka katolicka. O Urzędzie Nauczycielskim Kościoła katolickiego, o jego nieomylności ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła ( PDF )
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Cel i środki do celu Kościoła ( PDF )
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Pojęcie katolickie o członkach Kościoła ( PDF )
P. Christianus Pesch SI. De membris Ecclesiae
Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Infideles et haeretici publici certe non sunt membra Ecclesiae ( PDF )
Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy ( PDF )
P. Petrus Skarga SI. De Sancta Ecclesiae Dei Monarchia et de Pastoribus et Ovibus. Concio pro Dominica secunda post Pascha ( PDF )
Fr. Thomas Maria Zigliara OP, S. R. E. Cardinalis. Propaedeutica ad sacram Theologiam in usum scholarum, seu tractatus de ordine supernaturali
Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Kościół katolicki ( PDF ) (nowość)
Ks. Ludwik Kösters SI. Kościół wiary naszej
Ks. Piotr Semenenko CR. 1. O nieomylności Kościoła ( PDF ) 2. Poza Kościołem nie ma zbawienia ( PDF ) 3. Skład Kościoła 4. O Chrystusie w Kościele ( PDF ) 5. O gorszeniu się z prawdy Bożej 6. O Wierze ( PDF ) 7. O miłości Ojczyzny
Sac. Petrus Semenenko CR. Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter ( PDF )
Ks. Piotr Semenenko CR. Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie ( PDF )
P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De summa Catholicae Doctrinae circa veram Christi Ecclesiam ( PDF ) (nowość)
P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De Notis verae Ecclesiae Christi. Propositio IV. Nota quarta distinctiva verae Ecclesiae, est, quod sit Apostolica primo ratione doctrinae, et secundo ratione suae originis, id est in perpetua, et non interrupta Pastorum suorum successione ab Apostolis ( PDF ) (nowość)
P. Timotheus Zapelena SI. De Ecclesia Christi. Pars apologetica. Thesis IX. E Christi ipsius institutione Petrus habebit successores in primatu ad finem usque saeculorum ( PDF ) (nowość)
Z "Tygodnika Soborowego". Biskupi wobec Soboru i Papieża ( PDF )
S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus, Ordinis Praedicatorum. Summa Theologica. Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. - Ad quos electio Summi Pontificis pertinet ( PDF ) (nowość)
Jan Hieronim kardynał Albani. Księga o władzy Papieża i Soboru. Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim ( PDF ) (nowość)
Ioannes Hieronymus Cardinalis Albanus. Libri de potestate Papae et Concilii. Recapitulatio de Papa dubio, non legitime electo et haeretico ( PDF ) (nowość)
Ks. Adam Kopyciński. Bezwyznaniowy ( PDF )
Ks. Jules Didiot. Herezja ( PDF )
Ks. Adolf Tanquerey. O herezji
Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciw heretykom ( PDF )
Tertulliani Liber de praescriptionibus adversus haereticos et S. Vincentii Lirinensis Commonitorium
Św. Wincenty z Lerynu. Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy (PDF)
S. Vincentius Lirinensis. Commonitorium adversus haereses. Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates
S. Fulgentius Episcopus Ruspensis. De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber
Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe. O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra ( PDF )
Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego ( PDF ) (uzupełniono)
Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Część szczegółowa
Ks. Dr Aleksander Pechnik. Zarys apologetyki
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. 1. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna 2. Zarys dogmatyki katolickiej
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. 1. Dogmatyka katolicka 2. Etyka katolicka (nowość, djvu)
Ks. Dr Jan Szymeczko. Etyka katolicka
P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae dogmaticae
Ks. J. B. Delert. Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika
S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium ( PDF ) (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570) (nowość)
S. Pius Papa V. Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini
Św. Pius V, Papież. Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego
Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, et Pio IV Pontificibus Maximis (nowość, djvu)
Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei ( PDF )
Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej ( PDF )
Ecclesiae Magisterium. S. Pius Papa X. Iusiurandum contra errores modernismi ( PDF ) (nowość)
Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Przysięga antymodernistyczna ( PDF ) (nowość)
Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )
Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta ( PDF )
Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich ( PDF )
Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IX. Bulla konwokacyjna "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Encyklika zwołująca sobór powszechny do Rzymu na dzień 8 grudnia 1869 roku ( PDF ) (nowość)
Ecclesiae Magisterium. Pius Papa IX. Bulla convocationis "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Litterae Apostolicae quibus indicitur Oecumenicum Concilium Romae habendum et die Immaculatae Conceptioni Deiparae Virginis Sacro an. 1869 incipiendum ( PDF ) (nowość)
Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum ( PDF )
Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia ( PDF )
Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne ( PDF )
Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XII. Encyklika Mystici Corporis Christi. O Mistycznym Ciele Chrystusa. (Tłumaczył ks. Aleksander Żychliński)
Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )
Codicis Iuris Canonici Fontes. Paulus Papa IV. Constitutio Cum ex apostolatus
Codicis Iuris Canonici Fontes. Papież Paweł IV. Konstytucja Cum ex apostolatus
Sac. Iosephus Papp-Szilágyi de Illyésfalva. De electione Romani Pontificis
D. Henricus Maria Pezzani. Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio
Ks. Dr Henryk Maria Pezzani. Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny
S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc. ( PDF )
P. Sanctus Schiffini SI. De veris membris Ecclesiae ( PDF ) (nowość)
P. Sanctus Schiffini SI. De distinctione inter Sedem et Sedentem quoad Romanum Pontificem ( PDF ) (nowość)
P. Sanctus Schiffini SI. Undenam fluit ordinaria potestas Episcoporum in greges sibi subditos ( PDF ) (nowość)
P. Sanctus Schiffini SI. Num suprema potestas quae est in coetu Episcoporum in coniunctione cum Romano Pontifice sit distincta a potestate suprema quae in uno Romano Pontifice est ( PDF ) (nowość)
Papież Pius IX. List do ks. Edwarda Podolskiego, wydawcy i redaktora Przeglądu Lwowskiego
Św. Pius X, Papież. Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu
Św. Cyprian Biskup Kartagiński. O jedności Kościoła katolickiego ( PDF )
S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis. De catholicae Ecclesiae unitate ( PDF )
Ks. Dr Jan Czuj. "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna ( PDF )
Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki. O liberalizmie, czyli fałszywej wolności ( PDF ) (nowość)
"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego ( PDF )
Ks. Piotr Skarga SI. O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej ( PDF )
P. Petrus Skarga SI. De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa ( PDF )
"Obrona Prawdy". Zaćmienie ducha ( PDF ) (nowość)
Sac. Franciscus Veronius. Professio Fidei Catholicae ex Sacra Scriptura et antiquitate illustrata atque contra haereses adversas vindicata
Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie ( PDF )
Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Franciszek Gabryl. Idea ewolucji w teologii katolickiej ( PDF ) (nowość)
Ks. Dr Aleksander Żychliński. Tajemnica katolicyzmu
Kanonik Duilhé de Saint-Projet. Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej
Ks. Marian Morawski. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie)
Bp Józef Sebastian Pelczar. 1. Racjonalizm, progresizm, modernizm 2. Dążności pseudoreformatorskie
P. Parthenius Minges OFM. Falsa systemata de relatione inter fidem et rationem. Modernismus
Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina) ( PDF )
Bp Władysław Krynicki. Modernizm ( PDF ) (nowość)
Abp Józef Teodorowicz. O modernizmie ( PDF )
P. Christianus Pesch SI. Modernismus
Ks. Stanisław Miłkowski. O modernizmie ( PDF )
Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Modernizm w książce polskiej ( PDF )
René Bazin. Papież Pius X. Modernizm ( PDF ) (nowość)
Jan Kard. Puzyna, Książę Biskup Krakowski. Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )
Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie ( PDF )
Ks. Alojzy Starker SI. Przysięga antymodernistyczna ( PDF )
Bp Czesław Sokołowski. Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne
Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny ( PDF )
Ks. Jan Rosiak SI. Wiara i "doświadczenie religijne" ( PDF )
Ks. dr Antoni Słomkowski. Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny ( PDF ) (nowość)
"Homiletyka". Liberalny katolicyzm ( PDF ) (nowość)
"Homiletyka". Walka kobiet o prawa ( PDF ) (nowość)
Synod Zamojski (1720). Forma profesji Wiary ( PDF )
Ks. Piotr Skarga SI. O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego
Bp Józef Sebastian Pelczar. Odszczepieństwo wschodnie
Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma ( PDF )
Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De opere Christi. Indoles religionis christianae ( PDF )
P. Parthenius Minges OFM. De excellentia religionis christianae ( PDF )
P. Hieronymus Savonarola OP. Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere ( PDF )
Fra. Girolamo Savonarola OP. Il Trionfo della Croce. IV. 7. Che la setta de' Maomettani è tutta irrazionabile ( PDF )
Fr.. Jérôme Savonarole OP. Le Triomphe de la Croix. IV. 7. Que la secte des mahométans est toute déraisonnable ( PDF )
Fra. Girolamo Savonarola OP. The Triumph of the Cross. IV. 7. The Utter Irrationality of the Mahometan Religion ( PDF )
Bp Michał Nowodworski. Bałwochwalstwo ( PDF ) (nowość)
Bp Konrad Martin. Katolicka nauka obyczajów. Wyznanie wiary (professio fidei)
Z Katechizmu Lwowskiego. Kościół rzymsko-katolicki jest jedynie prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana
Ks. Jan Ślósarz. Katechizm Religii Katolickiej. Grzechy przeciwko wierze
Ks. Kazimierz Naskręcki. Grzechy przeciwko wierze ( PDF )
Josephus Sebastianus Pelczar, Episcopus Premisliensis Latinorum. Statuta synodi dioecesanae Premisliensis. Titulus I. De fide
Catechismus Romanus. Katechizm Rzymski. Quo modo daemon homines tentet. Jak szatan kusi ludzi?
Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła. Wykład wiary prawdziwej. Antychryst
S. Joannes Damascenus, Doctor Ecclesiae. Expositio accurata fidei orthodoxae. De Antichristo
Z Katechizmu Św. Piusa X. O paleniu Biblii heretyckich
P. Joannes Dirckinck SI. Semita perfectionis. Fides
Actus virtutum theologicarum
S. Robertus Card. Bellarminus SI, Episcopus, Doctor Ecclesiae. De prima parte portae domus Dei, quae est fides
Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. O pierwszej części bramy Domu Bożego tj. o wierze
Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym
Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Kazanie o wieczności Kościoła świętego ( PDF ) (nowość)
Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup. De fide ad Petrum, seu de regula verae fidei. Extra Ecclesiam non est salus. O wierze do Piotra, czyli o regule prawdziwej wiary. Poza Kościołem nie ma zbawienia
Ks. Henryk Insadowski. Kościół jest konieczną społecznością ( PDF )
Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De indefectibilitate Ecclesiae
Ks. Maciej Sieniatycki. Kościół katolicki jest niezmienny
Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De necessitate Ecclesiae
Dr Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Papa et Episcopi. An duo vel unum subiectum infallibilitatis et supremae potestatis sit in Ecclesia ( PDF )
Themata dogmatica Concilii Vaticani. Votum P. Ioannis Perrone e Societate Iesu. De Ecclesia eiusque iuribus
P. Christianus Pesch SI. Iesus Christus docuit integram suam doctrinam omnibus hominibus necessario amplectendam esse
P. Augustinus Deneffe SI. Ecclesia catholica se profitetur unice veram ecclesiam a Deo fundatam
P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. De ecclesia, corpore Christi mystico
P. Christianus Pesch SI. De differentia fidei in catholicis et in asseclis sectarum
P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae Dogmaticae. De praescriptione theologica
P. Christianus Pesch SI. Christus voluit, ut ecclesia a se fundata usque ad finem mundi permaneret
P. Parthenius Minges OFM. Ecclesia est infallibilis
O. Karol Antoniewicz SI. O Kościele
Ks. Ignacy Czechowski. O nieomylności Kościoła
Ernest Hello. Prawdziwe i fałszywe Chrześcijaństwo
O. Marian Morawski SI. O Kościele jako znaku, któremu się sprzeciwiają ( PDF ) (nowość)
Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele ( PDF )
Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Papież nie może ulec skażeniu albo obaleniu przez niedowiarstwo lub herezję
P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. Ecclesia est infallibilis in canonizatione sanctorum
P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. De distinctione inter sedem et sedentem
P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. De papa dubio
Ks. Jakub Górka. O trwałości Kościoła katolickiego
Ks. Antoni Langer SI. Kazanie o Kościele
Ks. Joachim Ventura de Raulica. Kacerze i niedowiarki jako zabobonniki
Ks. Marian Morawski SI. Wieczory nad Lemanem. Co robić
Ks. Marian Morawski SI. Podpieracz katolicyzmu ( PDF )
Sac. Constantinus Schaezler. Divus Thomas, Doctor Angelicus, contra liberalismum invictus veritatis catholicae assertor. De doctrinae S. Thomae ad exstirpandos huius aetatis errores vi et efficacia commentarius in sexto centenario Angelici Praeceptoris
P. Dominicus Palmieri SI. Tractatus de Romano Pontifice cum Prolegomeno de Ecclesia. Thesis. Inter auctoritatem religiosam, quae propria est Romani Pontificis et potestatem politicam christiani Principis ea exsistit ex ipsis rerum naturis habitudo, ut haec sit illi ne dum negative sed et positive subordinata, licet indirecte
Ks. Antoni Tauer. Gallikanizm. (Gallikańskie swobody)
"Tygodnik Katolicki". Nowy katolicyzm
Ks. Zygmunt Golian. Moderantyzm a ultramontanizm. (Polemika ze "stańczykiem" Józefem Szujskim)
Ks. Zygmunt Pilch. L'Action Française potępiona!
Ks. Maciej Sieniatycki. Prawdziwa religia może być tylko jedna
Ks. Jacek Tylka. O własnościach religii
Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De proprietatibus religionis
Bp Józef Sebastian Pelczar. Czy prawdziwem jest zdanie, że można trzymać się jakiejkolwiek religii, albo też nie troszczyć się wcale o dogmaty, byle tylko "żyć dobrze"
Bp Józef Sebastian Pelczar. Masoneria i religia amerykańska
Bp Józef Sebastian Pelczar. Szkoła bezwyznaniowa
Bp Józef Sebastian Pelczar. Zboczenia pseudomistycyzmu: towianizm i kozłowityzm
Ks. Wiktor Cathrein SI. Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości
Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy. Kain i Abel, państwo ziemskie i Państwo Boże, żydzi a Jezus Chrystus
Sac. Franciscus Amatus Pouget. Institutiones catholicae in modum catecheseos. Cain et Abel, civitas terrena et Civitas Dei, Judaei et Jesus Christus
Św. Jan Chryzostom Arcybiskup Konstantynopolitański, Doktor Kościoła. Mowy przeciwko żydom. Mowa pierwsza. Synagoga żydowska - siedlisko demonów
S. Joannes Chrysostomus Archiepiscopus Constantinopolitanus, Doctor Ecclesiae. Adversus Judaeos orationes. Oratio prima. Synagoga Judaeorum diversorium daemonum
Św. Franciszek Salezy Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Traktat o miłości Bożej. Bóg odrzucił naród żydowski
S. Franciscus Salesius Episcopus et Princeps Genevensis, Doctor Ecclesiae. Tractatus Amoris Divini. Deus reprobavit Judaicum populum
O. Jakub Wujek SI. Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu
O. Józef Gliwa SI. O kwestii żydowskiej ( PDF ) (nowość)
O. Józef Gliwa SI. O czytaniu gazet
Ks. Franciszek Pouget. Węglarze i Akademicy
Ks. Franciszek Pouget. Indyfferentyści
Ks. Franciszek Pouget. Religia Kanta
O. Karol Surowiecki OFM. O fałszywych frank-massońskich pasterzach
O. Karol Surowiecki OFM. Savoir-vivre dla Świstaków ( PDF )
O. Karol Surowiecki OFM. Homilie rymowane. Tęgie duchy - nieszczęśliwy gatunek Ziemianów
Ks. Władysław Michał Dębicki. Neo-chrześcijanie i neo-katolicy
Ks. Władysław Knapiński. O Składzie Apostolskim. Czy zgadza się ze zdrową krytyką to podanie, że formuła wiary zwana Składem Apostolskim od samychże Apostołów pochodzi?
Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła
O. Korneliusz a Lapide SI. Una fides
Bp Józef Sebastian Pelczar. Niebezpieczeństwo utraty Wiary
Ks. Józef Krukowski. Krótki rachunek sumienia indyferentysty
Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przeciwko heretykom. Wiara nie jest to samo co nadzieja
"Przegląd Katolicki". Co to jest szatan? ( PDF )
Ks. Jan Górka. Encyklika "Humani generis" o kwestii początku człowieka ( PDF )
Bp Michał Nowodworski. Monogenizm
Bp Konrad Martin. Dogmat Zmartwychwstania
Bp Konrad Martin. O konieczności Chrztu świętego
Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims. Teologia moralna. Traktat o Sakramencie chrztu. O chrzcie dorosłych
Ks. Czesław Sokołowski. Limbus
O. Bernardin de Picquigny OFMCap. Fidei depositum custodi! Strzeż powierzonego ci skarbu wiary!
Sac. Franciscus Amatus Pouget. Institutiones catholicae in modum catecheseos... Haeretici, schismatici, apostatae
Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy... Heretycy, schizmatycy, apostaci
Ks. Andrzej Wyrzykowski. Schizma
Ks. Władysław Michał Dębicki. Skutki herezji
Ks. Władysław Michał Dębicki. Przyczyna samobójstw
Ks. Aleksander Fajęcki. Kremacja
Ks. Franciszek Gabryl. Ateizm
P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. Num possint esse athei
Ks. Franciszek Sawicki. Bałwochwalstwo nowoczesnego człowieka
Ks. Franciszek Sawicki. Religia nowoczesna - ubóstwienie człowieka
O. Henryk Jackowski SI. Walka z herezją liberalizmu i socjalizmu
Ks. Aleksander Żychliński. Czy "teolog-heretyk" jest teologiem?
Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Przepisy Kościoła odnoszące się do współżycia katolików z heretykami
J. Forget. Indeks
Quintus Septimius Florens Tertullianus. De haereticorum disciplina et moribus
Kwintus Septimiusz Florens Tertulian. O dyscyplinie i obyczajach heretyków

Św. Atanazy Aleksandryjski, Biskup i Doktor Kościoła. Żywot świętego Antoniego. Św. Antoni a heretycy i schizmatycy
Ks. Jan Badeni SI. Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku ( PDF )

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. Państwo Boże. XVIII. 51. Nawet przez niezgody heretyków umacnia się wiara katolicka

S. Augustinus Episcopus, Doctor Ecclesiae. De Civitate Dei. XVIII. 51. Quod etiam per haereticorum dissensiones fides catholica roboretur
Św. Jan Chryzostom Biskup, Doktor Kościoła. O strzeżeniu się fałszywych proroków ( PDF ) (nowość)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Ostatnie objawy duchowe starożytnego poganizmu
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Pierwotna literatura chrześcijańska
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Herezje. Gnostycyzm. Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Orygenes
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Manicheizm. Laktancjusz. Arianizm, św. Atanazy, św. Hilary z Poitiers
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim
Bp Władysław Krynicki. Pelagianizm i semipelagianizm
Ks. Jan Czuj. Walka św. Augustyna z herezją pelagianizmu
Ks. Jan Sebastian Drey. Apologeci
Bp Michał Nowodworski. Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu ( PDF )
Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm w walce z poganizmem ( PDF )
Dr. J. Scheiwiller. Zarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach
Ks. Andrzej Wyrzykowski. Schizma antiocheńska (330-415)
Ks. Andrzej Wyrzykowski. Schizma akacjańska (484-519)
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Longobardowie, Grecy i Papiestwo
Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. W osiemsetletnią rocznicę wielkiego Synodu w Clermont
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Pierwsza Wojna Krzyżowa. Królestwo Jerozolimskie
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Czasy Wojen Krzyżowych. Albigensi
O. Augustyn Poulain SI. O kwietyzmie. (Ogólny rzut oka)
O. Jan Tauler OP. Fałszywi kontemplatycy (kwietyści XIV wieku)
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. John Wycliffe i jego heretycka nauka
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Ruch husycki.- Sobory Konstancjański i Bazylejski.- Cesarz Zygmunt
Ks. Andrzej Wyrzykowski. Wielka Schizma Zachodnia (1378-1415)
Bp Karol Józef Hefele. Piotr de Luna - antypapież Benedykt XIII
Ks. Jan Nepomucen Brischar. Jan XXIII - Baltazar Cossa
O. Karol Surowiecki OFM. Prawdziwy obraz Inkwizycji
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Inkwizycja hiszpańska
F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Dzieje nowożytne. Rzut oka na czasy rewolucji religijnej
Ks. Dr Marceli Nowakowski. Heretycy i sektarze. Marcin Luter, twórca pseudoreformacji ( PDF )
"Non possumus". Luter - heretycki wieprz z Saksonii i miejsce dla niego przeznaczone... piekło... ( PDF )
Ks. Rivaux. Sposób wyrażania się Lutra
Ks. Zygmunt Baranowski. Reformy małżeńskie Lutra ( PDF )
Sac. Ioannes Baptista Palma. De Martino Luthero, et haeresi ab eodem inducta
"Przegląd Lwowski". "Apostolska łagodność" Marcina Lutra ( PDF ) (nowość)
Ks. A. Kraetzig SI. Janssen i historia reformacji ( PDF )
Abp Stanisław Karnkowski Prymas Polski. O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich (PDF)
O. Jakub Wujek SI. Postilla catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie
Albert von Ruville. Metody pseudoreformatorów w walce z Kościołem
Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa ( PDF )
Ks. Dr Albert Stöckl. Wyrodzenie się mistycyzmu poza Kościołem ( PDF ) (nowość)
Ks. Jakub Balmes. Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej (uzupełniono)
Valentinus Posnanianus. Polonia semper fidelis
Malleus haereticorum. Młot na kacerzy. Kardynał Stanisław Hozjusz
Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego ( PDF )
Św. Teresa od Jezusa. Starania o nawrócenie heretyków
Ks. M. Hamon. Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais) ( PDF )
"Przegląd Powszechny". M. Henryk VIII i klasztory w Anglii ( PDF )
Ks. Stanisław Załęski SI. Karta z dziejów Kościoła w Anglii ( PDF )
O. Franciszek Kwiatkowski SI. Walka Krzyża z Półksiężycem. (W rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej)
Bp Michał Nowodworski. Janseniści - sekta przewrotnych obłudników
Ks. Franciszek Pouget. Prawdziwe oblicze XVIII wieku
Ks. Jan Komperda. Proroctwo o dokonaniach religii rozumu
Ks. Dr Franciszek Gabryl. Polska filozofia religijna w wieku XIX. Ks. Karol Surowiecki OFM ( PDF ) (nowość)
Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej ( PDF ) (nowość)
Ks. Zygmunt Chełmicki. Lamennais
Ks. Władysław Michał Dębicki. Anioł upadły. Lamennais w oświetleniu najnowszym ( PDF ) (nowość)
Ks. Augustyn Arndt SI. Ignacy Doellinger. (Ignaz von Döllinger. Eine Charakteristik von Dr. Emil Michael S. J.)
Z "Przeglądu Lwowskiego". Döllingeryzm w Krakowie przez J.G.
Z "Przeglądu Lwowskiego". Wobec wypadków krakowskich
Z "Przeglądu Lwowskiego". Kongres omylników w Monachium
Z "Przeglądu Lwowskiego". Rozmowy kanclerza Bismarcka
Z "Tygodnika Katolickiego". Proroctwo z XIII wieku
Ludwik Veuillot. Kopronim
"Przegląd Katolicki". Od teatru do apostazji. Odstępstwo Karola ( PDF ) (nowość)
X. J. Ł. Znaczenie klątwy ogłoszonej w ostatniej Encyklice. (Gawęda dwóch przyjaciół nauki kościelnej)
Ks. Jan Badeni SI. Pomnik Giordana Bruno. - Jego życie i pisma...
"Unita Cattolica". Ekspiacja francuska za bluźnierstwa Ernesta Renana
"Przegląd Lwowski". Małpy w akcji! Komuna Paryska 1871 ( PDF ) (nowość)
Sac. Matthias Hiptmair. Antiinffallibilistae seu Neohaeretici
Z "Przeglądu Katolickiego". F. L. Gazeciarstwo żydowskie i walka z nim antysemityzmu bezwyznaniowego. (List wiedeński)
Z "Przeglądu Katolickiego". Biblia w "Izraelicie"
"Tygodnik Katolicki". Ks. A. K. Der Talmudjude von Prof. Dr. August Rohling
Ks. Michał Morawski. Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce ( PDF )
Z "Homiletyki". Służba Chrześcijan u żydów. (Okólnik Diecezji Tarnowskiej)
Amicus Veritatis. Bóg żydów
Amicus Veritatis. Niebo żydów
"Przegląd Powszechny". Typy połowicznego katolicyzmu u nas ( PDF ) (nowość)
Ks. Marian Morawski SI. Słowo prawdy ( PDF )
"Myśl Katolicka". O katolików integralnych (I)
"Myśl Katolicka". O katolików integralnych (II)
"Cahiers Romains". Prawda integralna ( PDF ) (nowość)
"Cahiers Romains". O katolicyzm integralny
"Myśl Katolicka" G. Po czym poznać liberała?
Ks. Marceli Godlewski. Anglikanizm
Ks. Henryk Fiatowski. Święcenia anglikańskie
Kard. John Henry Newman. Wyznania konwertyty ( PDF ) (nowość)
Ciekawostki historyczne. Odpowiedź anglikańska Leonowi XIII
Władysław Miłkowski. Dzieło Tomasza a Kempis "O naśladowaniu Chrystusa" u protestantów
"Tygodnik Katolicki". Ks. L. F. Recenzja książki ks. Edmunda Radziwiłła pt. Die kirchliche Autorität und das moderne Bewusstsein ( PDF ) (nowość)
"Przegląd Powszechny". T. W. "Człowiek" Ernesta Hello ( PDF ) (nowość)
Ks. Marian Morawski SI. "Wyznania" liberała ( PDF )
Ks. Marian Morawski SI. "Spowiedź" Lwa Tołstoja ( PDF )
X. S. M. Lew Tołstoj

O. Marian Morawski SI. Recenzja "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza
O. Józef Tuszowski SI. Psychologia Ojca Mariana
Bp Michał Nowodworski. Rekomendacja książki pt. "Homo versus Darwin, czyli sprawa o pochodzenie człowieka"
Ks. Jakub Górka. Kazanie o kwestii społecznej (o socjalizmie)
Ks. Józef Czernecki. Raj bolszewicki a Raj Biblijny
"Przegląd Powszechny". S. M. Adolf Hitler i jego program ["Mein Kampf"] ( PDF )
A. van Dyle. Hitleryzm a religia ( PDF )
"Univers". Postęp i reakcja
Ks. Maciej Józef Scheeben. Na łasce Bożej zasadza się najwyższa oświata, wolność prawdziwa i postęp największy
P. Leonardus Lessius SI. De perfectionibus moribusque divinis. Liber XIII. De iustitia et ira Dei. Caput XIII. De subtractione auxilii externi ( PDF ) (nowość)
O. Leonard Lessius SI. O doskonałościach i obyczajach Bożych. Księga XIII. O sprawiedliwości i gniewie Boga. Rozdział XIII. O pozbawieniu zewnętrznej pomocy ( PDF ) (nowość)
P. Leonardus Lessius SI. De perfectionibus moribusque divinis. Liber XIII. De iustitia et ira Dei. Caput XIV. De excaecatione et obduratione
Bp Adolf Szelążek. Trwałość Kościoła Chrystusowego
Bp Maciej Eberhard. Bramy piekielne nie przemogą. Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła ( PDF )
Henry Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster. Obecny kryzys Stolicy Apostolskiej poświadczony przez proroctwa. Wykład IV
Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy. O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów
Ks. Henryk Fiatowski. Antychryst
P. Ioannes Herrmann CSsR. De Antichristo
Włodzimierz Sołowiew. Pseudokonklawe Antychrysta
Venerabilis Bartholomaeus Holzhauser. De turpissimo et scelestissimo idolo, antipapa, qui lacerabit Ecclesiam occidentalem et adorare faciet bestiam primam
Ks. Bartłomiej Holzhauser. O nadzwyczaj haniebnym i niecnym bożyszczu, Antypapieżu, który rozedrze Kościół zachodni i sprawi ubóstwienie pierwszej bestii
* * * * * * * * * * * *

TRADYCJA PRZECIW HEREZJOM | O MODERNIZMIE WSPÓŁCZESNYM | ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE | HISTORIA, LITERATURA, FILOZOFIA | NOWOŚCI | LATINITAS
Ultra montes (www.ultramontes.pl)
poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cracovia MMIV-MMXXII, Kraków 2004-2022
Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!
Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
"Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i
do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę".

(Papież Pius IX, Ekskomunika na heretyków)
Andre Ob
Zaczynamy od Bergoglio
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Zaczynamy od Jana XXIII-go po kontynuacje na dziś -dzień !
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Jestem również zablokowany prze tego gostką i mogę tylko tyle powiedzieć ,że szatan na tym portalu ma władzę absolutną !
Rozdzielił wszystkich i każdego z osobna , bo nie wszyscy szukają prawdy i są podatni na poddaństwo fałszywym nawiedzonym filozofom udającym wszechwiedzących .
Trzeba pamiętać , że Msza Św. w rycie rzymskim odprawiana z Mszału z 1962 roku Jana XXIII-go jest ostatnim mszałem …More
Jestem również zablokowany prze tego gostką i mogę tylko tyle powiedzieć ,że szatan na tym portalu ma władzę absolutną !
Rozdzielił wszystkich i każdego z osobna , bo nie wszyscy szukają prawdy i są podatni na poddaństwo fałszywym nawiedzonym filozofom udającym wszechwiedzących .
Trzeba pamiętać , że Msza Św. w rycie rzymskim odprawiana z Mszału z 1962 roku Jana XXIII-go jest ostatnim mszałem uznawanym przez znanych teologów Tradycji . Zatem czy to w Indulcie czy u Bractwa Św.Piusa X-go czy u Sedewakantystów
-Msza Św. jest ważna . Inaczej ma się sprawa do Sakramentów szczególnie Sakramentu Spowiedzi Tradycjonalista nie uznający wytworu masonerii tj. papieży posoborowych nie pójdzie do ks. Indultowca po ten Sakrament , gdyż nie powie mu , że jego ostatnim ważnym papieżem jest Pius XX-sty , bo ten w takim przypadku może nie udzielić mu rozgrzeszenia . Dlatego taki Tradycjonalista MUSI wykonać Sakrament Spowiedzi u swojego wybranego kapłana -kaznodziei, jesli chce być prawdziwie wyspowiadany .