Rozhovor s Pagliaranim: PiusX kupuje Františkov podvod

Páter Davide Pagliarani, generálny predstavený PiaX, uverejnil 5. mája nie veľmi osvietený rozhovor, v ktorom hovorí o Františkových chybách bez toho, aby pochopil základný problém. Pagliarani sa …More
Páter Davide Pagliarani, generálny predstavený PiaX, uverejnil 5. mája nie veľmi osvietený rozhovor, v ktorom hovorí o Františkových chybách bez toho, aby pochopil základný problém.
Pagliarani sa domnieva, že František chce Cirkev "bez dogiem", zatiaľ čo František je slepým a brutálnym hlásateľom dogiem tých, ktorí sú pri moci.
Podľa Pagliaraniho vo Františkovej Cirkvi "už nie je potrebná autorita, ktorá by niečo učila", zatiaľ čo František svoju "učiteľskú autoritu" zavádza s neslýchaným násilím.
Kupuje Františkovu ideológiu "lásky a služby", zatiaľ čo František zmenil Vatikán na diktatúru, ktorej na "láske a službe" nemôže záležať.
Pagliarani sa domnieva, že Františkov synodalizmus mení pastierov na ovce, zatiaľ čo "ovce sa stávajú pastiermi". Je to však len lacná fasáda. Všetko je diktované zhora a vybrané "ovce" sa používajú na ozvenu Františkovej ideológie.
Omyl Pagliaraniho spočíva v presvedčení, že modernizmus z čias Pia X. (+1914) je stále aktuálny, zatiaľ čo František predstavuje …More
KláraMarie
Zpovzdálí se všechno kritizuje a chápe snáz. Važme si, že se najde někdo výše postavený, kdo otevřeně vysloví kritiku. Jak se ukazuje, není to vůbec bez rizik...