johnfrax
111.4K
mjablko shares this
3
Duch-text.
Gender ideologie - horší než MarxismusMore
Duch-text.

Gender ideologie - horší než Marxismus
johnfrax
Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum upotrebiť, lebo každý môže splniť
podmienky. Spasiteľ nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne všetci – tak aj tu v zjavení
všetkých volá slovami: „Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na …More
Pre koho je veľké prisľúbenie?
1. Spasiteľ hovorí sv. Margite: „Sľubujem...všetkým tým, čo budú...“ Teda veľké
prisľúbenie je pre každého katolíka, čo už môže rozum upotrebiť, lebo každý môže splniť
podmienky. Spasiteľ nikoho nevyníma – všetkých povoláva.
Ako kedysi kážuc v Galilei volal: Poďte ku mne všetci – tak aj tu v zjavení
všetkých volá slovami: „Sľubujem...všetkým.“ Obracia sa na všetkých, aby všetci mysleli na
to a usilovali sa získať túto veľkú milosť.
„Všetkým“, povedal. Teda bohatým a chudobným, chlapom a ženám, deťom a
starcom, spravodlivým a hriešnikom; slovom všetkým, ktorým treba spasiť si dušu, peklu
uniknúť a nebo obsiahnuť.
2. Premilostivý Ježiš pre každého stal sa človekom, pre každého žil, pre každého umrel, pre
každého je v Najsv. Sviatosti, každého nosí v Srdci, preto nikoho nevyníma, nevytvára –
iba kto sám chce.