Clicks2K

ZEM SA BUDE SILNO OTRIASAŤ,BUDE ZMETENÁ,AKO OBRUS ZO STOLA!!!

Laudetur Jesus Christus.

Prestante byť nevedomý,prestante byť pyšný a prijmite fakt,že Kniha Zjavenia Jána a tretie Fatimské tajomstvo sa napĺňa,sledujte znamenia...nepodceňujte ich,pretože to uškodí vašim dušiam.Hodiny už zastali a vy nič nechápete.Máte mŕtve a kamenné srdcia...Len vy sami sa môžete zachrániť..pretože máte slobodnú vôľu.Obráťte sa s úprimným srdcom k Trojjedinému Bohu a k Nebeskej Matke.

Môj Všemohúci Boh a Pán Stvoriteľ Neba i zeme sveta viditeľného i neviditeľného sa vám duše prihovára:

"ZEM SA BUDE SILNO OTRIASAŤ,BUDE ZMETENÁ,AKO OBRUS ZO STOLA!!!

Carbonia 28.12.2019

Nezostane stáť nič,čo ku Mne nepatrí.Boží hlas sa prihovára k ľuďom,no ľudia ho nepočúvajú,sú vzdialený od Boha!Žijú v úbohosti Satana,toho,ktorý si ich pripútal k sebe.

Milované deti,hrozivý vulkán už hýbe svojim hrdlom smerom nahor.Človek neuposlúchol Boha a postavil sa proti svojmu Stvoriteľovi a vošiel do smrti.Modlite sa Moje požehnané duše,vy,ktorí ma nasledujete v láske a vernosti Mne,modlite sa.

Teraz hrmím svojím hlasom,aby ste sa zachránili,nečakajte na zajtrajšok,pretože už nie je viac času.

ČOSKORO VYNESIEM ROZSUDOK NAD SVETOM!!!

Mali ste veľa času óoo ľudia,aby ste sa navrátili ku mne,ale neurobili ste to.Z vašej slobodnej vôle,ktorú som vám dal na počiatku ste sa rozhodli nasledovať falošné svetlá tohto sveta a teraz s nimi zhasnete.
Pravdu som dal do sveta,ale svet ju neakceptuje,ide nevedomo v ústrety tomu,čo sa zakrátko stane.Človek už neverí vo mňa,ale v seba samého,cíti sa silný,schopný prekonať a obísť všetky prekážky,ale nebude mu to umožnené!

Zem sa bude onedlho silno otriasať,bude zmetená,ako obrus.Nič nezostane stáť,čo ku mne nepatrí.Úbohí ľudia,vy,ktorí si myslíte,že vlastníte a ovládate svet.Hľa z nenazdania bude vaša situácia katapultovaná,vaše hodnoty a istoty padnú,padne vaša pýcha a vstúpite do smrti,budete kričať,ako posadnutý a až potom začnete mnohí vzývať moje meno,aby som vám prišiel na pomoc!

Mnohí ma budú preklínať,ako keby som bol ja pôvodcom všetkého zla!!!
Pomýlili ste sa óoo ľudia,uverili ste vo falošného Boha...Satana.Teraz dostanete vašu odmenu za to,čo ste zasiali a pôjdete s ním do jeho prekliateho pekla,ktoré si zaslúžite.Život na tejto zemi bude pokračovať,ale súženie bude veľké,až také,že mnohí budú závidieť mŕtvym.

Hviezdna kométa..,sa čoskoro objaví na nebi a všetci ju uvidia!Toto znamenie bude potešenie pre mnohých mne verných a utrpenie pre ďalších.
O vy krutí ľudia,vtedy pochopíte,že váš život bol ohavný,ale nebudete ma prosiť o odpustenie a ešte vždy vo vašej pýche odmietnete mnohí moju pomoc.

Buďte pozorné moje detičky,čas už nadišiel všetko prebieha.Z nenazdania sa ocitnete pred Božou Spravodlivosťou.!!!!....Rýchlo sa obráťte a robte pokánie!!!!

Ranná zora sa zjaví svetu,budete mať zaslúžené videnie Márie,ktorá príde na pomoc svojim synom..svojim deťom.

Ona príde povolať k sebe svoju vernú armádu a spolu s Nebeskou armádou skoncuje s touto Satanovou fraškou.

Obráťte sa ó ľudia a rýchlo sa navráťte k vášmu Bohu Láske,pokorte sa pred ním a uznajte Ho,ako Jediného a Pravého Boha,aby ste dostali možnosť sa zachrániť."

ROZHODNITE SA PRE BOHA!!!
BOHA PRAVÉHO!!!
JEDINÉHO STVORITEĽA A ZÁCHRANCU SPASITEĽA!!!
Však uvidíme! Ale potom môže byť už pre mnohých neskoro!
Pravda bude skryta likes this.
To je náboženské sci-fi vyrobené dost neobratně a imitace nízké kvality. Ty klišé a vykřičníky jsou výplodem dost velkého nešťastníka. Dejte mu štamprličku a do ruky rýč a pěkně celý den makat na zahradě a nebo vinohradu a ono to přejde. Duchovní rozkacenost je spíše trauma jednotlivce a panika duše, než něco mystického.
Tvoje slová mi pripomínajú ľudí z čias potopy. Aj keď taký starý nie som
Paxus likes this.
ekans
artep and 2 more users like this.
artep likes this.
pehol likes this.
PetraB likes this.