Marieta Ria
Metod
Typický priklad zo stáda, prečo teraz narieka?