Niebezpieczeństwo emanujące z masek dopiero teraz staje się widoczne w płucach osób poddanych sekcji zwłok.

W czasie, gdy eksperci ostrzegają przed niebezpieczeństwem, że setki milionów ton plastiku zanieczyszczają planetę, pandemia Covid-19 zaostrzyła problem z plastikiem, pisze Tudor Borcea w National .

Analizy prowadzone na przestrzeni czasu wykazały, że ludzie wdychają mikrocząsteczki plastiku i połykają je wraz z pożywieniem i wodą.

plastik w płucach

Badanie pośmiertne przeprowadzone w 2021 r. przez National Institute for Health and Care Excellence (NICE, Wielka Brytania), cytowane przez BVCNews, potwierdziło obecność mikrodrobin plastiku u 13 z 20 badanych osób. Ponad 20 lat temu, amerykańskie badanie przesiewowe w kierunku raka płuc z 1998 r. wykazało 11 przypadków z tymi składnikami w 99 ze 114 przebadanych próbek płuc.

Zespół naukowców z Hull York Medical College zbadał wpływ wdychania mikroplastiku na ludzkie tkanki. Przeanalizowali ludzką tkankę płuc od 13 pacjentów, którzy przeszli operację płuc. Stwierdzili zanieczyszczenie mikroplastikiem u 11 z 13 pacjentów (39 części w 11 próbkach tkanki płucnej).

Autorzy znaleźli 12 rodzajów mikrodrobin plastiku, które mają wiele zastosowań i są powszechnie spotykane w opakowaniach, butelkach, odzieży, linach/sznurach i różnych procesach produkcyjnych.

polipropylen i politereftalan etylenu,

Jednak w dolnych partiach płuc znaleziono większą różnorodność mikroplastików. Prawdopodobnie najważniejszymi rodzajami mikroplastików były polipropylen (PP) i politereftalan etylenu (PET), występujące w maskach noszonych podczas pandemii Covid-19; PP jest prawdopodobnie najczęściej używanym tworzywem sztucznym w tych maskach.

TUTAJ: BADANIE

,,Konieczność oceny wdychania mikro(nano)plastycznych szczątków z masek, respiratorów i domowych osłon twarzy podczas pandemii COVID-19"

ze ZDJĘCIAMI na ten temat.

POLSKA ZNÓW POD OKUPACJĄ
...dlatego nieoczekiwanie " umarł " !