Clicks28
vi.news

Đức: Hài kịch Mẹ Trái Đất trong Thánh Thể

Cha Markus Krauth của giáo xứ Maria Geburtkhét tiếng ở Aschaffenburg, Đức, đã đưa ra một “Bàn Thờ Trái Đất” vào ngày 3 tháng 10.

Màn hài kịch bắt đầu với một đống đất lớn ở gian giữa. Sau đó, người ta xúc đất vào những chiếc xô màu xanh lá cây cho đến khi nhìn thấy một chiếc bàn ẩn bên trong đống đất.

Cuối cùng một tấm vải được đặt trên bàn và Krauth chủ tọa Thánh Thể. Vào ngày 10 tháng 10, giáo xứ lên kế hoạch tổ chức một buổi phụng vụ mang tên “Sự phi giáo sĩ hoá của Người của Chúa”.

#newsIcwkopfrjk