Clicks179

MOJI MILOVANÝ KŇAZI.NADIŠLA HODINA PRAVDY.ALEBO STE SO MNOU,ALEBO PROTI MNE! NEDOVOĽTE NIKOMU,ABY VÁS OD NEHO ODDELIL!

Laudetur Jesus Christus

Carbonia

Vyzbrojte sa odvahou a oddeľte sa od ohavnosti,ktorá teraz vládne v mojej pozemskej Cirkvi!

Moja milovaná dcéra,píš,píš môjmu ľudu moje slovo:

SOM CELÝ VÁŠ Ó DETI!
SOM VÁŠ BOH LÁSKA,VÁŠ STARŠÍ BRAT!
SOM TEN,KTORÝ VÁS PRIVEDIE TAM,KDE TEČIE MLIEKO A MED.

Milované deti,váš Boh vás volá k pravému obráteniu sŕdc.Prosí vás,aby ste sa rýchlo vrátili k nemu,aby ste mali zapálenú fakľu viery a boli pripravení,pretože táto chvíľa je veľmi nebezpečná.

Zem ukáže všetku svoju bolesť a porodí konečne nový život!!!Ale neobávajte sa vy,ktorí stojíte po mojom boku.Ja vás ochránim od každého zla,budete vo mne a budete silní ako levy a vaším štítom budem Ja.Vo Mne zvíťazíte!Úsvit nového dňa sa dáva poznať synom kráľa,ich Boh sa o nich postaral,budú ratolesti a spočinú na jeho prsiach....účastní na večnom živote!!!

Odmietajte veci tohto sveta deti moje.Prichádzajte ku mne v prosebnej modlitbe,ukážte mi vašu hlbokú túžbu po Mne vašom Bohu.
Ste na konci Satanových zverstiev,čoskoro bude váš život nádherný vo mne.

PEVNE VERTE V MOJE SVÄTÉ EVANJELIUM A ŽIVTE SA MOJÍM SLOVOM!
ZACHOVÁVAJTE MOJE PRIKÁZANIA!

Buďte sväté deti moje,nadišla pre vás hodina vašej nádhery vo Mne.

AMERIKA STRATÍ SVOJU VEĽKOSŤ!!!

RUSKO A ČÍNA ČAKAJÚ NA VOJNU!!
ZEM BUDE ZNIČENÁ ZLOBOU NIČOMNÉHO ČLOVEKA!!!

Vypučia všetky veci zo Mňa.Ja obnovím zem a urobím ju Mojou.Mojim deťom otvorím záhradu Mojej lásky a v nekonečnom šťastí bude kráčať Môj Nový ľud.

Zrodia sa nové životy a nové generácie dostanú život.Moja ruka bude láskavá k mojim novým deťom,oni budú naveky patriť ku Mne!
Ospravedlnení láskou vášho Boha vstúpite a budete užívať z jeho hojnosti a budete v jeho večnosti.Synovia Jeruzalema čas zla sa už na tejto zemi končí,teraz sa zrodia nové veci a láska vzplanie v srdciach mojich detí.Duch Svätý je láska a láska vstúpi do každého stvorenia.

Nebeské veci budú vládnuť v životoch detí Boha,oni budú krásne v ňom a v ňom budú spočívať,budú ,mať schopnosti Božích detí,budú mať život v ňom a budú sa tešiť z jeho nekonečných darov.

-Vážte si lásku vášho Boha ó ľudia!
-Nedovoľte nikomu,aby vás od neho odtrhol!
-On je!Nikto nie je okrem neho!
-Boh večnej lásky,Boh Stvoriteľ!!!

Moji milovaný kňazi: Nadišla hodina pravdy:ALEBO SO MNOU,ALEBO PROTI MNE!!!

ň
Jedným dychom zahrám teraz na trúbu pravdy a pred nikým nebude pravda skrytá,kto mi otvorí srdce!
Vyzbrojte sa odvahou a oddeľte sa od ohavnosti,ktorá vládne teraz v mojej pozemskej Cirkvi!!!

Človek sa zapredal Satanovi a ten teraz vládne v pozemskej Cirkvi,vďaka vašej extrémnej liberálnosti a povoľnosti.

Synovia moji,prosím vás o milosrdenstvo pre vás samotných,prosím vás,aby ste sa zjednotili so Mnou,aby ste sa zasvätili iba Mne.Pozdvihnite Cirkev,navráťte do nej Pravdu,nesúhlaste s nepriateľom.Boh je nekonečná Pravda,kto v neho neverí nemôže byť spasený..

Opustite iné náboženstvá,IBA JA SOM!!!

Očistite Cirkev od nečistoty,ktorou ju zašpinil teraz ohavný muž.Navráťte Ježiša na oltár a vyznajte mu,že ho milujete,neničte Cirkev Ježiša Krista,IBA ON JE!!!

Dávajte pozor,aby ste nepadli do hadieho hniezda a neotrávili si život.
Prekvapím vás vo sne a nenechám vám čas,aby ste pochopili,čas,ktorý som vám dal k dispozícií sa skončil.Dávajte si pozor,aby ste sa nezviazali so smrťou!

KOMÉTA SA OBJAVÍ NA NEBI A OZNÁMI VÁM MÔJ SKORÝ NÁVRAT.

UŽ ČOSKORO SYNOVIA MOJI!UŽ ČOSKORO!

Majte bedrá opásané,sandále na nohách a v ruke palicu..PRETOŽE SA VŠETKO UDEJE NÁHLE!!!

PREKVAPÍM SYNOV SVETLA TOHO BIEDNEHO SVETA!!!

Váš Spasiteľ Ježiš Kristus.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.