szuirad1
1693

Bł. Michał Rua 29 października.

Trudno przecenić znaczenie księdza Michała Rui dla rozwoju Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego. O ile święty Jan Bosco był inicjatorem i założycielem zgromadzenia salezjanów, o tyle jego uczeń i najbliższy współpracownik był krzewicielem i kontynuatorem wielkiego dzieła swego mistrza.

Michele Rua przyszedł na świat w piemonckim Turynie i żył w okresie, gdy Piemont stanął na czele rewolucyjnej ruchawki, mającej na celu zjednoczenie Włoch pod sztandarem laicyzmu. Jego ojciec był dyrektorem fabryki broni, w której liczna rodzina (pan Giovanni Battista Rua miał dziewięcioro dzieci z dwóch małżeństw) była zatrudniona.

W latach czterdziestych XIX wieku pracę z młodzieżą rozpoczął młody kapłan, także rodem z Piemontu, Giovanni Melchiore Bosco. Otworzył on oratorium dla ubogiej młodzieży akurat nieopodal fabryki, którą prowadził ojciec Michała Rui. Jak niegdyś święty Filip Neri, tak teraz don Bosco prowadził do Boga młodzież, która dzięki połączeniu zabawy i ewangelizacji mogła odnaleźć w Nim Pana, Ojca i Przyjaciela.

Mały Michele miał pracować... Bł. Michał Rua
szuirad1
Św Felicjan, męczennik 29 października .:ILG:. - Czytelnia: 29 października - Św. Felicjan