Unam Sanctam SK
Lenže dôležitejšia vec, ako pravá katolícka liturgia, napr. tridentská omša, je pravá katolícka viera, ktorú väčšina tých, ktorí chodia na latinskú omšu, nemá! O pravej viere a pravde o Cirkvi pod II. vatikánskom koncile sa dočítate tu: vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
Blahovec01
Moc rozmýšľam nad tým, či táto RKC je naozaj pravá cirkev Kristova. Ja sa domnievam, že pravá Kristova cirkev je tá, ktorá prijíma Ježiša Krista, prijíma jeho Evanjelium spásy a dodržiava Boží zákon.

To, čo pozorujem, čo robí Vatikán a RKC je hodne ďaleko od Evanjelia a Kristových slov. Je tu vážny problém.

Pozorne som si prečítal články a aj ten portál kde uverejňuješ informácie. Je vidieť, …More
Moc rozmýšľam nad tým, či táto RKC je naozaj pravá cirkev Kristova. Ja sa domnievam, že pravá Kristova cirkev je tá, ktorá prijíma Ježiša Krista, prijíma jeho Evanjelium spásy a dodržiava Boží zákon.

To, čo pozorujem, čo robí Vatikán a RKC je hodne ďaleko od Evanjelia a Kristových slov. Je tu vážny problém.

Pozorne som si prečítal články a aj ten portál kde uverejňuješ informácie. Je vidieť, že si vzdelaný človek a odrážaš aj naozaj Kristove slová, Evanjelium spásy. Vždy si rád prečítam tvoje riadky.

Chcel by som sa opýtať jednu vec. V Danielovom proroctve, Daniel mal videnie o budúcnoisti ľudstva a tam bola socha.

Hlava zo zlata - babylonská ríša - zviera lev.
Hruď zo striebra - Médsko Perská ríša - zviera medveď.
Driek z medi - Grécka ríša - zviera leopard.
Nohy zo železa - Rímska ríša - zviera zvláštne podobné na draka.
Chodidlá zmes nesúrodá zo železa a hliny - ?????ríša/systém/ - zviera ????

Neviem si vysvetliť kto je, čo predstavuje prirovnanie chodidiel, kto to je, čo predstavuje... Nikde som to nenašiel. Budem rád a povďačný za vysvetlenie. Vopred ďakujem.

A ešte niečo... ako to nadväzuje, to posledné na Zj. apoštola Jána na toho Draka a jeho šelmy. Tá neviestka je jasná, je to Babylon - Vatikán, ale kedy vznikol ten Babylon z Nevesty Kristovej
o tom sa už nikde nepíše.
Unam Sanctam SK
Nemyslím si, že by Apokalypsa musela úplne presne vytýčiť čas pádu Ríma (Babylonu). Je jasné, že už Ján XXIII. bol heretik a modernista a zjavne aj slobodomurár, ktorý preto nemohol byť platne zvolený za pápeža (Cum ex apostolatus officio). Ale sú tu veľké paralely medzi štyrmi odpadlíckymi židovskými veľkňazmi starého zákona - Jason, Menelaus, Lysimachus a Alcimus - a štyrmi antipápežmi a …More
Nemyslím si, že by Apokalypsa musela úplne presne vytýčiť čas pádu Ríma (Babylonu). Je jasné, že už Ján XXIII. bol heretik a modernista a zjavne aj slobodomurár, ktorý preto nemohol byť platne zvolený za pápeža (Cum ex apostolatus officio). Ale sú tu veľké paralely medzi štyrmi odpadlíckymi židovskými veľkňazmi starého zákona - Jason, Menelaus, Lysimachus a Alcimus - a štyrmi antipápežmi a biskupmi od 2VK - Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol I. a Ján Pavol II. Benedikt XVI. sem už nepatrí, lebo bol nepaltne vysvätený v novom neplatnom ríte konsekrácie. Rovnako ako František nie je kňaz, a preto nemôže byť kňazským kráľom Vatikánskeho mestského štátu - kňazskej monarchie (on by bol ôsmym, ale je a bolo ich len sedem: Pius XI. - Benedikt XVI.).
Jason bol prvý falošný veľkňaz. Je tu toho veľmi veľa, na niekoľko strán...
jožinko božinko
to co zde předvádíš je ukázková schizma
Unam Sanctam SK
Asi neviete, že je to založené na dogmatickom učení KC, že odmietam tých heretických antipápežov. Prečítajte si najskôr toto:
vatikankatolicky.com/…co-heretik-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…erezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
Unam Sanctam SK
V schizme sú heretickí antipápeži a heretici, ktorí ich nasledujú.