27:38
Ahael
1247

ks. Piotr Natanek - 28.06.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube