Už dvadsať deväť rokov trvá tento moment, čo Slovensko získalo independent

Už dvadsať deväť rokov trvá tento moment,
čo Slovensko získalo independent.
Bohu chvála buď,
spieva zbožný ľud.

To nie je nejaká obyčajná náhoda,
že Sedembolestná je Patrónka nášho národa.
Tak určila Božia prozreteľnosť,
na sviatok Bohorodičky dať Slovensku samostatnosť.

Tak sa z Božej vôle stalo,
že sa Slovo Telom stalo.
To Slovo akoby zázrakom,
aj meno dalo Slovákom.

Preto preč s tým pesimizmom,
nech Boh naplní národ optimizmom.
Ako Pán Boh nám pomáhal v minulosti,
pomôže Slovákom dnes aj v budúcnosti.

Ochranu Panny Márie si vyprosujme,
a Pán Boh sa nás iste ujme.
Tak, ako vždy v dejinách,
len nemajme z toho strach.

Lebo bez Božieho požehnania,
sú márne naše namáhania.
Preto prosíme ťa, Pane zas,
buď k nám milostivý a žehnaj nás.

Cyrilometodská tradícia, čo vy na to poviete,
či duše nášho národa, by nemala viesť k jednote?
O pomoc pre Slovensko vierozvestov prosme,
nech vieme odkiaľ ideme, ale aj to kto sme!

Nech žije a prekvitá,
zvrchovaná Slovenská republika.
Nech Slováci žijú tak,
aby aj iní k Bohu upierali zrak.

Nie preto sme dnes tak kovidom mučení,
že nežijeme podľa Kristových učení?
Čo do toho je eštébakov a polície,
že v kostoloch sa omše slúžia podľa dávnej tradície?

Ó, Mária, Duchom Svätým zatônená,
ty si svetu dala svojho Syna.
Pastierov nám dobrých daj,
čo privedú národ až v nebeský raj.

Takých, čo národ vedú na spasenie,
a šíria národné povedomie.
Iba ten zapláta každú dieru,
čo šíri tradície, kultúru a vieru.

Nech podľa Písma návodov,
získame lístie na uzdravenie národov.
A až umrieme, nech každý si je istý,
že zo stromu života v nebi si trhať môže listy.

Svätý Cyril a svätý Metod,
vás aj dnes potrebuje náš národ.
Pošlite nám mužov pera,
nech pozdvihne sa naša viera.

By sme reptať skoro prestali,
a späť sa ku koreňom vrátili.
Len národ, čo ako strom pri vode korene má,
len taký môže prísť k Tebe do neba.

Na orodovanie našej nebeskej mamy,
Kriste Pane zostaň s nami.
A našim srdciam plným ľútosti,
udeľ hojnosť darov svojich milostí.

Pane Bože nebeský,
žehnaj národ slovenský.
Vráť do duší nám pokoj, kľud,
nenechaj nás Slovákov zahynúť!

Anton Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/10650