maja prus
Keď o. Kuffa nieje podľa vás kresťan, tak vy ste kto, že ho sudite, že to viete???
Sedevakantistický kanál
Ja som kresťan katolík. Len katolíci sú kresťania. Kuffa nemá katolícku vieru, ako bolo ukázané v člańku. Ste neúprimny človek.
Unam Sanctam SK
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30: „...lebo ľudia nie sú povinní alebo schopní čítať srdcia; ALE KEĎ VIDIA, ŽE NIEKTO JE HERETIKOM NA ZÁKLADE JEHO VONKAJŠÍCH SKUTKOV, SÚDIA, ŽE JE HERETIKOM, JASNO A PROSTO, A ODSÚDIA HO AKO HERETIKA.“
Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, …More
Sv. Róbert Bellarmín, De Romano Pontifice, II, 30: „...lebo ľudia nie sú povinní alebo schopní čítať srdcia; ALE KEĎ VIDIA, ŽE NIEKTO JE HERETIKOM NA ZÁKLADE JEHO VONKAJŠÍCH SKUTKOV, SÚDIA, ŽE JE HERETIKOM, JASNO A PROSTO, A ODSÚDIA HO AKO HERETIKA.“
Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú Cirkev, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“
maja prus
Kto z vás je bez hriechu, nech doň hodí prvý kameňom...
Sedevakantistický kanál
A krst túžby samozrejme takisto nie je učením Katolíckej Cirkvi. Viac tuná: vatikankatolicky.com/krst-vodou-cirkevni-otcovia/